Искать


 

Інформаційні картки

 

pdfІнформаційна картка 1
Iнформацiйна картка адмiнстративної послуги з видачi дозволу на застосування машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки

pdfІнформаційна картка 2
Iнформацiйна картка адмiнстративної послуги з анулювання дозволу на роботи пiдвищеної небезпеки, експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устаткування

pdfІнформаційна картка 3
Інформаційна картка адміністративної послуги зі зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

pdfІнформаційна картка 4
Інформаційна картка адміністративної послуги з відомчої реєстрації і тимчасової реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

pdfІнформаційна картка 5
Інформаційна картка адміністративної послуги з відомчої перереєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

pdfІнформаційна картка 6
Iнформацiйна картка адмiнстративної полсуги з видачi свiдоцтва на придбання i зберiгання вибухових матерiалiв промислового призначення

pdfІнформаційна картка 7
Iнформацiйна картка адмiнiстративної послуги з реєстрацiї декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази вимогам законодавства з охорони працi

pdfІнформаційна картка 8
Iнформацiйна картка адмiнiстративної послуги з видачi дозволу на виконання робiт пiдвищеної небезпеки

pdfІнформаційна картка 9
Iнформацiйна картка адмiнiстративної полсуги з видачi дозволу на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки

Дополнительная информация