UkraineNOW

 

 

Искать


 

ПОРЯДОК складення та подання запитів на інформацію

Порядок складення та подання запитів на інформацію

 

     1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання  поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

 

     2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

 

      3. Запит на інформацію повинен містити:

        - прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу,                 адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

         - загальний опис інформації або вид,  назву, реквізити чи зміст документа,                щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

         - підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

     4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

 

     5. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

 

     6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

 

     7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється  відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

     8. Інформація на запит надається безоплатно.

 

<<< назад

Дополнительная информация