Форма подання електронних звернень

  • Печать

Форма для подання електронних звернень громадян до Головного управління Держпраці України у Луганській області

Установа

Головне управління Держпраці України у Луганській області 93100, м. Лисичанськ, вул. Маліновського, 1а

Електронне звернення*

 Індивідуальне                       Колективне

(Необхідне відмітити)

Прізвище, Ім’я, по батькові громадянина (заявника)

 

Місце проживання громадянина (заявника)

 

Вид звернення:
Пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга, прохання чи вимога

(Необхідне відмітити)

 

Зміст звернення (Суть порушеного питання, зауваження, заяви, скарги, прохання чи вимоги)

Дата подачі електронного звернення

 

Відповідь надати:

Електронна поштова адреса, або відомості про інші засоби звязку із заявником

(Вказати e-mail, контактний номер телефону)

Підпис заявника (заявників)

 

 

       *  Примітка: 
      

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, викладені відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про звернення громадян».

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Електронне звернення має відповідати всім вимогам письмового звернення, у тому числі містити підпис заявника (заявників) крім електронного цифрового підпису. Отже, електронне звернення може бути виготовлене за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотографії (у тому числі із відображенням підпису заявника) та надіслано з використанням мережі Інтернет.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями, без розгляду.

.


docскачать