UkraineNOW

 

 

Искать


 

НОВИНИ
Автор

Автор

Автор-редактор статей

    25 травня 2020 року посадовими особами управління з питань праці Головного управління Держпраці у Луганській області було проведено онлайн-нараду з представниками Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області щодо прав інспекторів праці під час здійснення контрольних заходів.

    Пунктом 10 Постанови Кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 року №823 (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1132) визначено, що Інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно мають право:

 1. Під час проведення інспекційних відвідувань за наявності підстав, визначених пунктом 5 цього Порядку, без попереднього повідомлення о будь-якій годині доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;
 2. Ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
 3. Наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування, іншим особам, що володіють необхідною інформацією, запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
 4. За наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
 5. На надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
 6. Фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
 7. Отримувати від органів державної влади, об’єктів відвідування інформацію та/або документи, необхідні для проведення інспекційного відвідування.

     Згідно пункту 11 зазначеної Постанови вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх копій або витягів з документів, пояснень, доступу до всіх видів приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

    Процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві визначає Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 № 337(далі – Порядок).

    Якщо етіологія професійного захворювання не вказана і Міжнародній класифікації хвороб і споріднених проблем (МКХ-10), застосовують код Y 96 (фактори, пов’язані з умовами праці).

   Діагноз гострого професійного захворювання (інтоксикації), що виникає на виробництві,встановлює лікар будь-якого лікувально-профілактичного закладу після обов’язкової консультації з профпатологом та лікарем з гігієни праці.

    Під час гострих професійних захворювань інфекційного походження (вірусний гепатит,бруцельоз, сибірська виразка та інші) діагноз установлює лікар-інфекціоніст та профпатолога з урахуванням епідрозслідування. Отже, лабораторно підтверджені випадки інфікування CОVID-19 медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язав у мовах підвищеного ризику зараження на CОVID-19 (надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби, роботи з живими збудниками та в осередках інфекційних хвороб, дезінфекційні заходи тощо), розслідуються як випадки гострого професійного захворювання відповідно до вимог Порядку.

    Водночас потрібно зауважити, що на виконання абзацу 2 пункту 2 постанови Кабміну від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу CОVID-19» щодо своєчасного і повного проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, у разі проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, відповідно до Порядку, до закінчення карантину рекомендується:

 • проводити розподіл обов’язків членів комісій з урахуванням обмеження контактного спілкування між членами комісії та особами, що можуть бути залучені до розслідування нещасного випадку, зокрема делегувати представникам роботодавця виконання тих обов’язків комісії, визначених п.33 Порядку, потрібність виконання яких передбачає перебування членів комісії на території суб’єкта господарювання;
 • опитування свідків, зустріч з потерпілим, членами його сім’ї або уповноваженою ним (ними) особою, проводити обмеженим складом членів комісії (один-два), у разі засідання комісії проводити обмеженим складом з додержанням вимоги щодо кворуму, а також з використанням конференц – зв’язку та інших сучасних засобів зв’язку;
 • виконувати інші обов’язки комісії, визначені п.33 Порядку, та здійснювати документальне оформлення матеріалів розслідування з урахуванням обмежень, пов’язаних із запровадженням карантинних заходів.

    ЗАЗНАЧАЄМО: для контролю за своєчасністю та об’єктивністю проведення розслідувань нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь), аварій, підготовкою матеріалів розслідування посадові особи територіальних органів Держпраці використовують повноваження відповідно до чинного законодавства, зокрема передбачені пунктами 54-58 Порядку.

   Головне управління Держпраці у Луганській області продовжує публікацію статей щодо роз’яснення вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337, який діє з 01 липня 2019 року (далі – Порядок).

    Згідно вимог пункту 64 Порядку, після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого роботодавець протягом 10 робочих днів складає відомості про наслідки нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєнь), аварії за формою Н-2 (далі — повідомлення за формою Н-2) згідно з додатком 25, де зазначається про закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого; смерть потерпілого внаслідок раптового погіршення стану здоров’я, що підтверджується висновком закладу охорони здоров’я; встановлення заключного діагнозу; смерть потерпілого внаслідок нещасного випадку, що стався раніше, що підтверджується висновком судово-медичної експертизи про наслідковий зв’язок з нещасним випадком; встановлення інвалідності потерпілому чи його смерть внаслідок одержаної ним травми.

    Повідомлення за формою Н-2 протягом трьох робочих днів надсилається роботодавцем організаціям та особам, яким надсилались акти за формою Н-1, додається до матеріалів розслідування та зберігається разом з ними відповідно до вимог цього Порядку.

    Нагадаємо, що згідно вимог пункту 50 Порядку, кількість актів за формою Н-1 визначається рішенням комісії, а оригінали акта за формою Н-1 надаються потерпілому (членам його сім’ї чи уповноваженій ними особі), робочому органу Фонду, підприємству (установі, організації) або місцевій держадміністрації чи органу місцевого самоврядування (у разі настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами — підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства).

    Незабаром розпочнеться збирання ранніх зернових культур, але вирощений урожай потрібно не тільки зібрати, а й забезпечити його надійне зберігання. Основним завданням при зберіганні зерна є збереження його кількості та якості. Фахівці відділу державного нагляду в АПК, СКС, на транспорті і у зв’язку Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Луганській області звертають увагу, що вкрай важливо під час проведення робіт, пов’язаних зі зберіганням зерна, дотримуватись Правил охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна.

    Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які провадять діяльність, пов’язану зі зберіганням та переробкою зерна, та є обов’язковими для роботодавців і працівників при виконанні робіт (технологічних процесів) зі зберігання й переробки зерна.

    Правилами визначено такий перелік обов’язків роботодавця:

 • забезпечення функціонування системи управління охороною праці;
 • розроблення та затвердження актів з охорони праці, які діють на підприємстві, та інструкцій з охорони праці;
 • розроблення та затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки, що виконуються на підприємстві за нарядами-допусками, які фіксуються у відповідному журналі;
 • забезпечення за рахунок власних коштів працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту,
 • проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників;
 • проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємств: попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності);
 • забезпечення встановлення знаків безпеки і захисту здоров’я працівників для позначення небезпечних зон;
 • проведення атестації робочих місць за умовами праці на робочих місцях, де технологічний процес, обладнання, сировина чи матеріали, які використовуються, є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, дотримання допустимих норм небезпечних і шкідливих виробничих чинників у виробничих приміщеннях та на робочих місцях тощо.

    Додаткові вимоги безпеки, встановлені окремими розділами Правил, зокрема:

 • під час здійснення технологічних процесів, під час виконання робіт у силосах і бункерах, робіт із застосуванням пестицидів, у складських приміщеннях;
 • при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт із зерном та іншими сипучими продуктами;
 • при експлуатації зерноочисного устаткування, устаткування для обробки зерна водою та теплом, устаткування для виробництва круп, комбікормів, устаткування з оброблення гібридного та сортового насіння кукурудзи;
 • при експлуатації машин для уловлювання магнітних домішок, вальцьових верстатів, розсівів, ситовійних машин, устаткування ваговибійних і фасувальних відділень та складів продукції, експлуатації машин для обезпилювання, очищення і ремонту мішків та камер їх теплової обробки, експлуатації зерносушарок та розподільчого устаткування, засувок, насипних лотків, поворотних труб, устаткування пневматичного транспорту й аспіраційних установок, норій, компресорів, повітродувок та вентиляторів, стаціонарного підйомно-транспортного устаткування, транспортерів стрічкових, ланцюгових, безроликових, гвинтових та аерожолобів.

    Отже, роботодавцям та посадовим особам підприємств, які провадять діяльність, пов’язану зі зберіганням та переробкою зерна (елеватори, сільськогосподарські підприємства), необхідно вжити заходів щодо приведення робочих місць, обладнання, машин і механізмів відповідно до вимог Правил, проводити своєчасний перегляд діючих на підприємстві локальних актів: інструкції з охорони праці, системи управління охороною праці, виробничих інструкцій, планувати та проводити інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників.

    25 травня 2020 року відбулась онлайн-нарада головного державного інспектора відділу державного нагляду в сфері трудових відносин управління з питань праці Головного управління Держпраці у Луганській області та інспектора праці Нижньодуванської селищної об’єднаної територіальної громади Сватівського району Луганської області.

    Під час проведення онлайн – наради було надано роз’яснення щодо інформаційно – роз’яснювальної роботи під час карантину та основні тези Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823 «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1132) (далі – Порядок).

    На період запровадження карантину більшість роботодавців та працівників змушені отримувати консультації у телефонному режимі. Таким чином, було наголошено на необхідності надання всебічних роз’яснень щодо ефективних засобів додержання законодавства про працю та запобігання можливим його порушенням всім особам, які звернулися за консультацією.

    Також було розглянуто питання щодо делегування, згідно з Порядком, частини повноважень Держпраці органам місцевого самоврядування. Відповідно до якого здійснення державного контролю з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин покладається й на виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.

    Було надано роз’яснення, що задля запобігання порушенням законодавства про працю роботодавці можуть ініціювати проведення інспекторами праці регулярних інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів додержання норм законодавства про працю з питань оформлення трудових відносин, захисту і поновлення трудових прав працівників.

    Також, були надано рекомендації, як реалізувати карантинні заходи без порушень прав працівників, а саме: надання працівникам щорічних основних та додаткових відпусток, інших оплачуваних відпусток, передбачених законодавством; надання відпусток без збереження заробітної плати за заявою працівників; встановлення працівникам неповного або скороченого робочого часу; запровадження роботи змінами; тимчасове запровадження дистанційної роботи; введення простою.

    В умовах дії карантину відділ державного нагляду в енергетиці, в металургії та у машинобудуванні продовжує надавати вичерпну інформацію щодо запобіганню розповсюдження короновірусу COVID-19 та консультувати представників підприємств з питань охорони праці.

    Так, 22 травня було проведено онлайн-нараду з посадовими особами ТОВ «Лисичанський склозавод» щодо безпечної експлуатації електроустановок. Зокрема, було вказано, що право давати розпорядження на виконання ряду робіт, визначених головним енергетиком підприємства, може бути надане особам оперативного персоналу, що мають кваліфікацію не нижче IV групи. Нагляд під час роботи веде виконавець робіт (або спостерігач), який повинен знаходитися невідлучно з бригадою. За необхідності відлучення виконавець робіт повинен вивести з приміщення усіх робітників і замкнути за собою двері.

    Також були надані рекомендації, як реалізувати карантинні заходи без порушень прав працівників, а саме: надання працівникам щорічних основних та додаткових відпусток, інших оплачуваних відпусток, передбачених законодавством; надання відпусток без збереження заробітної плати за заявою працівників; встановлення працівникам неповного або скороченого робочого часу; запровадження роботи змінами; тимчасове запровадження дистанційної роботи; введення простою.

    20 травня відділ державного нагляду в енергетиці, в металургії та у машинобудуванні у повному складі взяв участь у вебінарі «COVID-19 пандемія: як заходи з безпеки і здоров’я на робочих місцях пом’якшують наслідки», де ознайомилися з впровадженням системи управління ризиками, що дозволить зменшити негативний вплив COVID-19.

    25 травня 2020 року відбулася онлайн-нарада головного державного інспектора відділу державного нагляду в сфері трудових відносин управління з питань праці Головного управління Держпраці у Луганській області та інспектора праці Білокуракинської об’єднаної селищної громади.

    Під час проведення онлайн-наради було надано роз’яснення щодо інформаційно-роз’яснювальної роботи під час карантину. На період запровадження карантину більшість роботодавців та працівників змушені отримувати консультації у телефонному режимі. Таким чином, було наголошено на необхідності надання всебічних роз’яснень щодо ефективних засобів додержання законодавства про працю та запобігання можливим його порушенням всім особам, які звернулися за консультацією.

    Під час проведення заходу були обговорені питання щодо проведеної роботи впродовж 2020 року інспектором праці. Так, інспектором праці Білокуракинської об’єднаної громади було проведено одне інспекційне відвідування за результатами якого було складено акт про інспекційне відвідування, припис про усунення виявлених порушень та адміністративний протокол про адміністративне правопорушення. Також інспектором праці проводилась активна превентивна діяльність серед роботодавців Білокуракинського району: надання роз’яснень, проведення лекцій, нарад та, наразі, проведення дистанційних консультацій.

    23 травня у приміщенні Луганської обласної державної адміністрації – Луганської обласної військово-цивільної адміністрації під головуванням голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая,за участю Т.в.о. начальника, заступника начальника Головного управління Держпраці у Луганській області Дениса Рисухіна відбулось засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

    В ході засідання члени комісії обговорили питання про заходи із протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів на території Луганської області.

    За результатами розгляду зазначених питань члени комісії дійшли до висновку, що регіон готовий до послаблення карантинних заходів в рамках постанови  Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів». Відповідне рішення було одностайно ухвалено.

    22 травня в Головному управлінні Держпраці у Луганській області за участю співробітника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях відбулась нарад щодо профілактики правопорушень, пов’язаних із корупцією.

    Під час наради співробітником Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях було проведено роз’яснювальну бесіду з посадовими особами Головного управління Держпраці у Луганській області щодо відповідальності за порушення норм статей 364, 368 та 369 Кримінального Кодексу України та положень глави 13-А «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

        

    Згідно пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України трудовий договір може бути розірваний власником або уповноваженим ним органом у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

    Скорочення працівників відбувається лише за погодженням з профспілковою організацією, де працівник працює, або за погодженням з іншим виборним органом, який представляє інтереси працівників та працівника персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

    Однiєю з гарантiй для працівників є обов’язок власника або уповноваженого ним органу запропонувати працiвниковi іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. Така гарантiя передбачена в разi звiльнення з таких пiдстав:

 • скорочення чисельностi або штату працiвникiв;
 • виявлення невiдповiдностi працiвника обiйманiй посадi або виконуванiй роботi;
 • поновлення на роботi працiвника, який ранiше виконував цю роботу.

     Згідно статті 42 Кодексу законів по працю України визначено, що при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

    Рівень кваліфікації вимірюється рівнем освіти працівника та здобутими навичками під час виконання робіт за певною спеціальністю.

    Продуктивність праці вимірюється певними виробничими показниками. Для працівників з погодинною оплатою праці показником продуктивності праці є рівень невиробничих витрат робочого часу за останній робочий рік (кількість відпусток без збереження заробітної плати). Враховується також обсяг втрат робочого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

    При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

 1. Сімейним - при наявності двох і більше утриманців;
 2. Особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
 3. Працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;
 4. Працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;
 5. Учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 6. Авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій; 
 7. Працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;
 8. Особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років, з часу повернення на постійне місце проживання до України;
 9. Працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

    Не допускається звільняти працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємств, - протягом року після закінчення строку, на який обирався цей склад (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби) за частиною четвертою статті 252 Кодексу законів по працю України.

    Працівники мають право на звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством (стаття 2 Кодексу законів по працю України). Працівник може звернутися безпосередньо до суду з заявою про вирішення трудового спору у справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

  

Дополнительная информация