UkraineNOW

 

 

Искать


 

НОВИНИ
Автор

Автор

Автор-редактор статей

    Захворювання на інфекційні хвороби медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб, належать до професійних захворювань (ст.39 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб»). Перелік професійних захворювань затверджено постановою КМУ від 08.11.2000 № 1662.                                                                                                    

    08 квітня 2020 р. Державна служба України з питань праці роз’яснила, що лабораторно підтверджені випадки інфікування на COVID -19 медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження на COVID -19, розслідуються як випадки гострого професійного захворювання відповідно до вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджених Постановою КабМіну № 337 від  17.04.2019р.

    Проблема розслідування випадків на коронавірусну хворобу полягає в тому, що інкубаційний період вірусу COVID -19 становить у середньому 5 днів та відповідно до ч.7 п.52 Порядку №337 такі випадки можна визнати пов’язаними з виробництвом тільки в разі, якщо стан здоров’я працівника раптово погіршився під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків у наслідок впливу шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, що підтверджено медичним висновком , який вказує про зв'язок гострого захворювання на коронавірусну хворобу потерпілого працівника з умовами праці (зокрема, якщо підтверджено контакт працівника із хворою особою на коронавірусну хворобу на робочому місці протягом однієї робочої зміни).

    Якщо такого медичного висновку немає, пов’язати подібний нещасний випадок з виробництвом проблематично, оскільки захворіти на COVID -19 можна у транспортному засобі загального користування , вдома, закладі торгівлі та інших місцях за межами роботи.

    Право надавати медичний висновок відповідно до п.3 Порядку №337 ( у разі гострого професійного захворювання) у формі рішення лікарсько-консультативної комісії має заклад охорони здоров’я за місцем амбулаторного обліку, лікування або обстеження потерпілого про встановлення зв’язку погіршення стану здоров’я працівника із впливом на нього важкості та напруженості трудового процесу, небезпечних, шкідливих виробничих факторів, психоемоційних причин або протипоказань за станом здоров’я виконувати роботу.

    Якщо працівник не забезпечений засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), захворів на коронавірусну хворобу під час виконання своїх функціональних обов’язків, то відповідно до Порядку №337 за результатами розслідування такий нещасний випадок однозначно має бути пов'язаний з виробництвом у зв’язку з тим, що роботодавець не створив належні умови праці цьому працівникові (зокрема, не забезпечив ЗІЗ). В усіх інших випадках захворювання на коронавірусну хворобу висновок комісії з розслідування повинен ґрунтуватися на медичному висновку, отриманому в установленому порядку.

    У спірних випадках остаточне рішення щодо встановлення діагнозу приймає центральна лікарсько-експертна комісія ДУ «Інститут медицини імені Ю.І. Кундієва НАМН України».

    З метою інформування роботодавців щодо змін законодавства в частині зайнятості населення 27 травня 2020 року фахівці відділу державного нагляду додержання законодавства соціального страхування управління з питань праці Головного управління Держпраці у Луганській області прийняли участь у вебінарі на тему «Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», який проводив Лисичанський міський центр зайнятості у дистанційному форматі на платформі ZOOM.

    В вебінарі прийняли участь понад 12 роботодавців міста. В ході заходу було роз’яснено, що згідно Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 306, зупинення (скорочення) діяльності - зупинення (скорочення) діяльності роботодавця внаслідок карантину, яке призвело до часткового або повного скорочення тривалості робочого часу його працівників.

    Зазначено, що чинним законодавством про працю не визначена процедура зупинення (скорочення) діяльності через проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, у зв’язку з чим до неї не може застосовуватися порядок запровадження зміни істотних умов праці, передбачений статтею 32 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України).

    Крім того, зупинення (скорочення) діяльності суб’єктів господарювання, передбачене постановою, не є простоєм, визначеним статтею 34 КЗпП України. Зупинення (скорочення) діяльності оформляється наказом власника або уповноваженого ним органу за наявності умов, передбачених постановою від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

    Головне управління Держпраці у Луганській продовжує публікацію статей щодо роз’яснення вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337, який діє з 01 липня 2019 року (далі - Порядок).

    Розглянемо на які пункти Порядку потрібно звертати увагу під час оформлення п.7 акту за формою Н-1.

    Основні тези по заповненню пункту 7 викладені у Примітках, наданих у Додатку 11 до Порядку, а саме:

 • визначення нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), пов’язаних або не пов’язаних з виробництвом, із посиланням на відповідний підпункт пунктів 52, 53 Порядку;
 • відомості про скасування тимчасового акта за формою Н-1 та втрату ним чинності (у разі його складення);
 • відомості про зустріч членів комісії з потерпілими (членами їх сімей чи уповноваженою ними особою) з метою надання роз’яснень з питань, які виникли внаслідок нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), аварії та інформування про хід розслідування.

    Потрібно зазначити, що у відповідності до пункту 34 Порядку визначення нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), пов’язаним або не пов’язаним з виробництвом приймається рішенням комісії, шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії (спеціальної комісії) голос голови комісії (спеціальної комісії) є вирішальним.

    Також голова комісії зобов’язаний ознайомити потерпілого (членів його сім’ї чи уповноважену ними особу) з матеріалами розслідування на заключному засіданні комісії, для чого складається протокол зустрічі з потерпілим (членом його сім’ї чи уповноваженою ним особою). Цей протокол, у відповідності до вимог пункту 49 Порядку, належить до матеріалів розслідування.

    Згідно частини третьої статті. 30 Закону України “ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування ” від 23.09.1999р. № 1105-IV (далі – Закон № 1105) рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб) або фізичною особою – підприємцем, особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

    Набула чинності Постанова правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 року № 13 «Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (далі – Положення № 13).

    Згідно пункту 1.2 розділу І Положення № 13 на підприємстві має бути розроблено Положення про комісію із соціального страхування.

    Комісія утворюється на кожному підприємстві, що використовує найману працю незалежно від форми власності, і приймає рішення про призначення або  відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, допомоги на поховання) застрахованим особам.

     До складу комісії повинні входити:

 • з боку підприємства — представники адміністрації підприємства;
 • з боку працівників підприємства — представники працівників в особі профспілкової організації підприємства, а за її відсутності - іншого уповноваженого органу, який представляє інтереси працівників.

    Кількість створюваних на підприємствах комісій із соціального страхування, законодавством не обмежена. При цьому діє принцип: одна комісія на один центр нарахування та виплати зарплати. Тобто, якщо підприємство має структурні підрозділи з відокремленою функцією нарахування зарплати, то у кожному такому підрозділі створюється окрема комісія. Якщо нарахування та виплата зарплати здійснюються централізовано, створюється центральна комісія.

    З боку підприємства члени комісії призначаються наказом або іншим розпорядчим документом.

    З боку працівників члени комісії обираються. Виборний орган профспілкової організації (або представницький орган кількох профспілкових організацій чи інший подібний орган, обраний згідно статті 245 КзПП) затверджує постанову (протокол).

    Робота членів комісії не оплачується.

    Строк повноважень комісії встановлюється спільним рішенням представницьких сторін.

    Підприємство повинно сприяти роботі комісії, створюючи для неї необхідні умови (наприклад, виділити приміщення), забезпечувати членів комісії інформаційними та довідковими матеріалами.

    На новоствореному підприємстві нова комісія із соціального страхування повинна бути створена в місячний строк після державної реєстрації підприємства (згідно пункту 1.9 розділу І Положення № 13).

    Крім того, якщо на підприємстві не більше 15 застрахованих осіб працюючих за наймом, то комісію можна не створювати (згідно пунктом 1.4 розділу І Положення №13). У цьому випадку на загальних зборах працівників вибирають уповноваженого із соціального страхування, який разом із призначеним представником підприємства забезпечує здійснення своїх повноважень.

    Зверніть увагу, що згаданий пункт 1.4. розділу І Положення №13 говорить саме про "підприємства", а не про "роботодавців", але вважається, що фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності також повинен мати комісію або уповноваженого із соціального страхування, якщо у нього працюють наймані працівники.

    Комісія із страхування кожної установи – ще один орган, крім Фонду соціального страхування України (далі – Фонд), який має не лише обов’язок, але й повноваження здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам.

    Фонд здійснює фінансування упродовж 10 робочих днів з моменту отримання від роботодавця заяви-розрахунку, виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності фінансуються вчасно та в повному обсязі, але затримки можуть мати індивідуальний характер. Наприклад, з якоїсь причини роботодавець затягнув із подачею заяви-розрахунку, або отримавши від Фонду кошти, не встиг виплатити їх працівнику в найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, як це передбачено законом. Комісія має відслідковувати всі ці процеси та вчасно на них впливати, Положення № 13 дає їй ці повноваження

    Відповідно до затвердженого Положення, комісія здійснює контроль за своєчасним направленням до відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення, а також розглядає скарги працівників підприємства на рішення комісії.

    Крім того, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства має право:

 • отримувати від роботодавця відомості щодо суми фінансування Фондом для надання матеріального забезпечення найманим працівникам;
 • отримувати від робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення безкоштовні консультації з питань застосування законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
 • звертатися за необхідності до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень щодо перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства;
 • перевіряти дотримання застрахованими особами режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності;
 • звертатися до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень у разі спору між комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства та роботодавцем з питань надання матеріального забезпечення застрахованим особам підприємства, а також у випадку невиконання роботодавцем рішень комісії (уповноваженого);
 • вносити до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень пропозиції по організації та удосконаленню роботи по соціальному страхуванню на підприємстві

    Згідно пункту 4.1 розділу IV Положення № 13 основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться не рідше двох разів на місяць згідно із затвердженим планом.

    На першому засіданні комісії відкритим голосуванням обирається голова комісії та його заступник.

    Голова комісії і його заступник повинні представляти різні представницькі сторони (один з них має представляти адміністрацію підприємства, інший — працівників підприємства).

    На засіданні мають бути присутні більше половини її членів за наявності представника кожної сторони (інакше рішення комісії вважатимуться неправомочними).

    За результатами засідання комісії складається Протокол (його форму затверджено в додатку до Порядку № 13).

    Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів «за» та «проти» вирішальним є голос голови комісії.

    Уповноважений із соціального страхування не веде засідань, а розглядає питання матеріального забезпечення та надання соціальних послуг y міру їх надходження, приймаючи рішення особисто.

    26 травня головний державний інспектор відділу державного нагляду в газовому комплексі Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Луганській області проводив онлайн-семінар з інженерно-технічними працівниками Сватівської газової дільниці Новопсковського міжрайонного управління з експлуатації газового господарства на тему «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19».

    Головний державний інспектор доповів, що відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій необхідно дотримуватись максимальної безпеки, користуватись засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі та в місцях скупчення людей у разі необхідності потрапляння, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів.

    В ході онлайн-семінару інспектор Головного управління Держпраці надав наступні рекомендації:

 1. Тримати безпечну відстань від іншої сторони (1-1,5 метра).
 2. Сприяти регулярному та ретельному миттю рук особами, які перебувають у громадських місцях: мильною водою або дезінфікують руки спиртовмісним засобом (мінімум 60%).
 3. Переконатися, що працівники, замовники та підрядники мають доступ до місць, де вони можуть мити руки з милом.
 4. Розміщувати дезінфікуючі дозатори на видимих місцях в робочій зоні та стежити за тим, щоб ці дозатори регулярно заправлялися.
 5. Викладати інформацію про те, як правильно мити руки на видимому місці.
 6. Поєднувати вищезгадані заходи з іншими засобами комунікації, такими як навчання персоналу та фахівців з охорони праці.
 7. Звернути особливу увагу на рекомендації : що під час роботи НЕ торкатися обличчя руками, особливо губ, носа та очей, а також дотримуйтесь гігієни кашлю та дихання.
 8. Докладати усіх зусиль, щоб робочі місця були чистими та гігієнічними:
 • дотикові поверхні, включаючи письмовий стіл, стійки та столи, дверні ручки, вимикачі світла, поручні та інші предмети (наприклад, телефони, клавіатури), повинні регулярно протирати дезінфікуючим засобом або протирати водою та миючим засобом,
 • всі ділянки , які часто використовуються, такі як туалети, загальні приміщення, слід регулярно та ретельно очищати, використовуючи воду та миючий засіб.
 1. Обмежувати ділові поїздки та звезти до мінімуму спілкування з іноземними делегаціями. Працівник має право відмовитись від участі в іноземній делегації, якщо є загроза зараження корона вірусом SARS-CoV-2 у країні призначення.
 2. Сприяти віддаленій роботі для людей, які повертаються з коронавірусу     SARS-CoV-2.

    Пам’ятаймо завжди, дотримання законодавства у сфері охорони праці та промислової безпеки стане запорукою збереження найціннішого – людського життя.

    Також інспектори відділу державного нагляду в газовому комплексі в рамках профілактики охорони праці працюють дистанційно (телефонні звернення, онлайн-консультації), відповідають на звернення інженерно-технічних працівників підприємств.

    26 травня в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області за участі Т.в.о. начальника, заступника начальника Головного управління Держпраці у Луганській області відбулось засідання круглого.

    Участь у цьому заході також взяли представники Державної податкової служби, Управління забезпечення примусового виконання рішень та Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації.

    Під час засідання було обговорено поточні питання, пов’язані із забезпеченням виконання планових показників з надходжень до бюджету Фонду, стягненням заборгованості заходами виконавчих дій та виконанням заходів з легалізації зайнятості населення в умовах карантинних обмежень.

    Зокрема, на заході була оприлюднена та обговорена інформація про:

 • надходження єдиного соціального внеску (у тому числі й від основних платників регіону – підприємств вугільної галузі);
 • стягнення боргу та суму очікуваних надходжень до кінця травня 2020 року,
 • суми, стягнутих заходами виконавчих дій, обов’язкових платежів та кількість закритих виконавчих проваджень за період з початку року.

    Наприкінці засідання круглого столу, було наголошено на необхідності докладання максимум зусиль для виконання планових показників з надходжень та недопущення затримки з виплати пенсій.  

    У квітні 2016 року напередодні відзначення Всесвітнього дня Охорони праці на Луганщині в місті хіміків – Сєвєродонецьку,  Головним управлінням Держпраці у Луганській області була закладена «Алея безпечної праці». 
    Силами керівництва та працівниками Головного управління були висаджені дерева та встановлена плита, присвячена пам’яті загиблих від нещасних випадків на виробництві. Протягом наступних років алея щорічно оновлювалась новими саджанцями дерев. Ініціативна група інспекторів, по черзі, у вільний від роботи час, проводила полив саджанців і ця робота не минула дарма – деревця весною радують своїм цвітінням мешканців міста. 
Ініціативу Головного управління Держпраці щодо створення алеї підтримали мешканці прилеглих домів і біля алеї з’явився оновлений дитячий майданчик. Молоді саджанці будуть підростати разом з малечею і нагадуватимуть батькам дітей про те, що порушувати правила охорони праці на виробництві не варто.
    В 2020 році День охорони праці проходить  під девізом «Зупинемо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати життя» та повністю присвячений  боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. Головним управлінням була розпочата акція «новий працівник - нове дерево», а як відомо дерева – це легені планети.
    Головне управління буде продовжувати озеленення території міста та сприяти очищенню повітря і не забувати про вибраний слоган акції та сприяти висадці молодих саджанців «молодими» працівниками.

    На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування бухгалтерія нараховує суму допомоги по тимчасовій непрацездатності. Нарахування здійснюється на основі таких показників:

 1. Страховий стаж застрахованої особи;
 2. Розрахунковий період, за який обчислюється середня заробітна плата;
 3. Максимальна сума (гранична величина) заробітної плати;
 4. Середньоденна заробітна плата.

    Згідно абзацу першого пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі – Порядок № 1266) Сума страхових виплат застрахованій особі та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється шляхом множення суми денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена законодавством, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.

    Пунктом 3 Порядку № 1266 зазначено, що середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі - поважні причини).

    Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.

    Для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та інших осіб, які отримують грошове забезпечення, календарні дні тимчасової непрацездатності і відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами з розрахункового періоду не виключаються.

    Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з розрахунку на один календарний день, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).

    У Головному управлінні Держпраці у Луганській області створена спеціальна комісія та розпочато розслідування нещасного випадку з тяжким наслідком, що стався 25 травня 2020 року з прохідником у Відокремленому підрозділі «Шахта Новодружеська» Публічного акціонерного товариства «Лисичанськвугілля».

    Під час виймання вугілля у вентиляційному хіднику сталося раптове обвалення порід покрівлі, внаслідок потерпілий отримав тяжку травму. Обставини та причини нещасного випадку з’ясовуються.

Шановна Олено Олександрівно!

Колектив Головного управління Держпраці у Луганській області щиро вітає Вас із Днем Народження!

Бажаємо Вам відмінного здоров’я та чудового настрою, великого везіння і стабільного добробуту, безмежної енергії та творчої наснаги!

Нехай щастя буде постійним гостем у Вашому домі, а всі негаразди та проблеми проходять повз!

Дополнительная информация