UkraineNOW

 

 

Искать


 

НОВИНИ
Автор

Автор

Автор-редактор статей

    На виконання окремого доручення Заступника Голови Державної служби України з питань праці Ігоря Дегнери 03 грудня відділом державного нагляду в будівництві, за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Луганській області була проведена онлайн-конференція з суб'єктами господарювання будівельної галузі Луганської області.

    На зазначеній конференції були розглянуті та проаналізовані основні типові причини нещасних випадків, та найкращі практики щодо використання засобів колективного захисту та забезпечення охорони праці працівників під час організації та виконання робіт на висоті.

    Для аналізу і профілактики травматизму важливе значення має класифікація причин. Загальноприйнята класифікація причин виробничого травматизму виглядає наступним чином:

 1. Організаційні причини (незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці; недоліки під час навчання безпечним прийомам праці, зокрема: відсутність або неякісне проведення інструктажу; допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці; неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність; відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов’язків з питань охорони праці; порушення режиму праці та відпочинку; відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (професійного відбору); невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними; виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо; залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією); порушення технологічного процесу; порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо; порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів; порушення правил безпеки руху (польотів); незастосування засобів індивідуального захисту (за їх наявності); незастосування засобів колективного захисту (за їх наявності); порушення трудової і виробничої дисципліни, зокрема: невиконання посадових обов’язків; невиконання вимог інструкцій з охорони праці; інші).
 2. Технічні причини (конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва; конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів; неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об’єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, обладнання, устаткування тощо; неякісне виконання будівельних робіт; недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки; незадовільний технічний стан, зокрема: виробничих об’єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території; засобів виробництва; транспортних засобів; незадовільний стан виробничого середовища (перевищення гранично допустимого рівня небезпечних та шкідливих виробничих факторів); інші.
 3. Психофізіологічні причини (алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння; алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп'яніння; низька нервово-психічна стійкість; незадовільні фізичні дані або стан здоров’я; незадовільний психологічний клімат у колективі; травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб; особиста необережність потерпілого; інші причини.

    Згідно аналізу нещасних випадків зі смертельним наслідком, пов’язаними з виробництвом, що сталися за 10 місяців 2020 року в Україні  нещасні випадки по причинам настання розподілилися наступним чином:

Організаційні причини – 55,4%;

Психофізіологічні причини – 35,8%;

Технічні причини – 8,8%.

    В той же час згідно з розподілом нещасних випадків зі смертельним наслідком по видам подій, які сталися протягом останніх 3 років, падіння потерпілого з висоти впевнено «тримає» друге місце. Що стосується саме будівельної галузі, то падіння потерпілого з висоти відбувається в 9 випадках з 10.

    Знаючи про найчастіші причини нещасних випадків, простіше організовувати систему профілактики виробничого травматизму, встановити контроль за тими ділянками робіт та параметрами виробничого середовища, які є підстави вважати найбільш травмонебезпечними. Тож потрібно приділяти більшу увагу аналізу причин виробничого травматизму та докладати максимум зусиль до зменшення його рівня, адже тільки здорові та працездатні люди можуть якнайефективніше працювати, реалізуючи максимально свої можливості та досягаючи основних цілей підприємства.

    Щороку 3 грудня разом із світовою спільнотою Україна відзначає Міжнародний день людей з обмеженими можливостями, який було проголошено у 1992 році Генеральною асамблеєю ООН для привернення уваги суспільства до проблем людей з інвалідністю в усьому світі, для захисту їх гідності, прав та благополуччя.

    В Україні за офіційними даними чисельність осіб з інвалідністю становить близько 2,6 млн громадян (6,3% від загальної чисельності населення країни).

    У грудні 2009 року Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю, яка з березня 2010 року набула чинності. Зокрема, ця Конвенція проголошує право людей з інвалідністю на працю нарівні з іншими.

    Саме зайнятість є однією зі сфер створення рівних можливостей для осіб з інвалідністю. Для їх працевлаштування роботодавці повинні створити належні умови праці, адаптувати відповідним чином вже існуючі виробничі потужності та робочі місця. Надаючи роботу таким працівникам, роботодавець не тільки виконує норму закону щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, забезпечує себе ефективними працівниками, а й допомагає цим людям бути рівноправними членами суспільства.

    Держпраці постійно здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю у частині реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів; подання звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю; виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю.

    Впродовж січня-жовтня 2020 року інспектори праці встановили 420 порушень вимог законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю у 302 суб’єктів господарювання.

   Проте на виконання приписів інспекторів праці 65 роботодавців подали звіт про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, 82 роботодавці виконали норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, працевлаштували 47 осіб з інвалідністю.

    Ми повинні замислюватися над непростою долею людей з інвалідністю не лише у цей день, а й протягом цілого року не забувати, що поруч з нами живуть люди з обмеженими можливостями, які потребують нашої допомоги та уваги. Захищаючи гідність таких людей – ми захищаємо своє людське обличчя.

Т.в.о. Голови Держпраці 

Віталій Сажієнко  

https://dsp.gov.ua/3-hrudnia-mizhnarodnyi-den-liudei-z-invalidnistiu-2/

    03 грудня у Консалтинговому центрі Старобільського районного центру зайнятості напередодні проведення «Міжнародного дня людей з інвалідністю», який визначається 03 грудня, посадовими особами Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Луганській області спільно з спеціалістами центру зайнятості, Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області був проведений онлайн-семінар з представниками підприємств та фізичними особами-підприємцями на тему «Працевлаштування осіб з інвалідністю в рамках чинного законодавства».

    Метою проведення такого заходу є підвищення рівня поінформованості роботодавців з питань працевлаштування осіб з інвалідністю, легалізації трудових відносин та привернення уваги до проблем, які стають на шляху до працевлаштування, допомоги адаптуватися у суспільстві та бути більш конкурентоспроможними на ринку праці таким особам. Також фахівцями головного управління було надано вичерпні відповіді на питання учасників стосовно особливостей працевлаштування осіб з інвалідністю.

    04 грудня 2020 року відбулась онлайн-нарада головного державного інспектора відділу державного нагляду в сфері трудових відносин управління з питань праці Головного управління Держпраці у Луганській області та інспектора праці Марківської об’єднаної селищної громади.

    Під час проведення онлайн-наради було надано роз’яснення щодо роботи у святковий та неробочий день.

    Робота у святковий та неробочий день завжди оплачується в подвійному розмірі. І лише після досягнення згоди сторін працівнику за його бажанням може бути надано інший день відпочинку.

viber image 2020 12 04 08 06 271

    Чинне трудове законодавство передбачає гарантії в разі залучення працівників до роботи у вихідні, святкові або неробочі дні. За загальним правилом, визначеним частиною першою статті 71 Кодексу законів про працю України (далі КЗпП), робота у вихідні забороняється. Така заборона поширюється на залучення працівника до роботи не в загальний вихідний — неділю, а у вихідний конкретного працівника.

    Залучення окремих працівників до роботи у вихідні допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації підприємства або профспілкового представника і лише у виняткових випадках, визначених законодавством та частиною другою статті 71 КЗпП, а саме для:

 • відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
 • відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;
 • виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства в цілому або його окремих підрозділів;
 • виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

   Перелік святкових і неробочих днів встановлено статтею 73 КЗпП. Робота в ці дні не проводиться. Залучення працівників до роботи допускається у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 КЗпП. Згідно зі статтею 72 КЗпП та частиною третьою статті 107 КЗпП робота у вихідний може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

    На виконання окремого доручення т.в.о. Голови Державної служби України з питань праці фахівцями відділу державного нагляду в сфері гігієни праці Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Луганській області розпочато проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з керівниками закладів охорони здоров’я.

    В рамках цієї роботи проводяться профілактичні заходи, направлені на недопущення інфікування COVID-19 та поширення захворювання серед медичних працівників. В ході таких заходів фахівці Головного управління Держпраці наголосили на необхідності вжиття керівниками закладів охорони здоров’я наступних профілактичних заходів:

 • забезпечення працівників закладів охорони здоров’я засобами індивідуального захисту, регулярне навчання медичних працівників правилам їх користування та контроль за використанням ЗІЗ;
 • своєчасне тестування на COVID-19 працівників закладів охорони здоров’я з метою виявлення випадків безсимптомного перебігу захворювання.

    Зазначена інформаційно-роз’яснювальна робота проведена з керівниками та працівниками наступних медичних заходів Луганської області:

 1. КНП «Старобільське районне територіальне медичне об’єднання» Старобільської районної ради;
 2. КНП «Старобільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Старобільської районної ради»;
 3. КНП «Станично-Луганське районне територіальне медичне об’єднання»;
 4. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради».
 5. КНП Лисичанської міської ради Луганської області "Лисичанська багатопрофільна лікарня";
 6. КНП «Луганський регіональний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

               

     Враховуючи досвід опрацювання документів про відповідність машин (з огляду на законодавство України про державний ринковий нагляд і контроль продукції), Головне управління Держпраці у Луганській області (далі – Головне управління) вважає за необхідне звернути увагу громадян на деякі аспекти складання декларації про відповідність машини вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (далі – Технічний регламент) (далі – декларація про відповідність/декларація).

    Першочергово, слід зазначити, що відповідно до статті 28 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року № 124-VIII:

 • у випадках, визначених у технічних регламентах, якими передбачене застосування процедур оцінки відповідності, виробник або уповноважений представник (від імені та під відповідальність виробника) повинен складати декларацію про відповідність;
 • у декларації про відповідність заявляється про те, що виконання вимог, визначених у відповідних технічних регламентах, було доведено;
 • декларація про відповідність складається згідно з вимогами до її змісту, примірною структурою чи формою, що встановлюються відповідними технічними регламентами;
 • у випадках та відповідно до вимог, визначених у певних технічних регламентах, продукція при наданні на ринку або введенні в експлуатацію (експлуатації) повинна супроводжуватися декларацією про відповідність, її копією чи спрощеною декларацією про відповідність;
 • декларація про відповідність повинна бути складена державною мовою, а в разі якщо вона була складена іншою мовою - перекладена на державну мову;
 • виробник шляхом складання декларації про відповідність бере на себе відповідальність за відповідність продукції вимогам, установленим у відповідних технічних регламентах.

    Разом з тим, додатком 7 до Технічного регламенту визначено вимоги до складення декларації про відповідність машини вимогам Технічного регламенту.

    Окрім того, відповідно до частини 3 статті 29 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 року № 2735-VI (далі – ЗУ № 2735), у разі, якщо органом ринкового нагляду встановлено, що декларацію про відповідність було складено з порушенням вимог, або не було складено декларацію про відповідність або декларація про відповідність (її копія чи спрощена декларація про відповідність) не супроводжує продукцію, якщо це передбачено відповідним технічним регламентом, це може бути кваліфіковано, як формальна невідповідність, та відповідно до такої продукції можуть бути прийняті рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

    За невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо усунення формальної невідповідності, згідно пункту 3 частини 4 статті 44 ЗУ № 2735, до суб’єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів.

    Отже, такими найпоширенішими формальними невідповідностями є:

 • відсутність слів “оригінал декларації”, які повинні бути наведені тільки в мовній версії, яка завірена виробником або його уповноваженим представником, що є порушенням п. 1 додатку 7 до Технічного регламенту;
 • відсутність слів “Переклад декларації з оригіналу” на наданому виробником або його уповноваженим представником, або постачальником машини в Україну перекладі на українську мову (у разі, якщо не існує оригіналу декларації, складеної українською мовою), що є порушенням п. 1 додатку 7 до Технічного регламенту;
 • не зазначається, ким саме складено декларацію – виробником або уповноваженим представником, а також зазначаються не всі дані щодо повного найменування і місцезнаходження виробника, і, якщо це необхідно, його уповноваженого представника, що є порушенням п. 3 додатку 7 до Технічного регламенту;
 • найчастіше, не зазначається взагалі повне найменування і місцезнаходження особи - резидента України, уповноваженої виробником на збирання технічного файла, що особливо доцільно до імпортованих машин, що є порушенням п. 1 додатку 7 до Технічного регламенту;
 • недостатньо визначається опис і ідентифікаційні дані машини, що повинні включати узагальнене найменування, функції, модель, тип, серійний номер і комерційну назву, що є порушенням п. 3 додатку 7 до Технічного регламенту;
 • не зазначається місце декларування, що є порушенням п. 3 додатку 7 до Технічного регламенту.

    Окрім того, Головне управління вважає за необхідне звернутися до користувачів (споживачів) машин та наголосити на важливості наявності правильно складеної декларації про відповідність у пакеті супровідної документації до машини під час її придбавання.

    Оскільки, відповідно до пункту 9 Технічного регламенту, саме супроводження машини декларацією про відповідність та наявність маркування на машині знаком відповідності технічним регламентам, є мінімальною та достатньою підставою вважити, що така машина є безпечною та відповідає встановленим вимогам.

    За додатковими роз’ясненнями з питань державного ринкового нагляду можна звертатись до Інформаційно-консультаційного пункту з питань дозвільної системи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління Держпраці у Луганській області за адресою: вул. Малиновського, 1А, м. Лисичанськ, Луганська обл., 93100, або за телефоном (06451) 7-37-49.

    Враховуючи досвід опрацювання документів про відповідність машин (з огляду на законодавство України про державний ринковий нагляд і контроль продукції), Головне управління Держпраці у Луганській області (далі – Головне управління) вважає за необхідне звернути увагу громадян на деякі аспекти складання декларації про відповідність машини вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (далі – Технічний регламент) (далі – декларація про відповідність/декларація).

    Першочергово, слід зазначити, що відповідно до статті 28 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року № 124-VIII:

 • у випадках, визначених у технічних регламентах, якими передбачене застосування процедур оцінки відповідності, виробник або уповноважений представник (від імені та під відповідальність виробника) повинен складати декларацію про відповідність;
 • у декларації про відповідність заявляється про те, що виконання вимог, визначених у відповідних технічних регламентах, було доведено;
 • декларація про відповідність складається згідно з вимогами до її змісту, примірною структурою чи формою, що встановлюються відповідними технічними регламентами;
 • у випадках та відповідно до вимог, визначених у певних технічних регламентах, продукція при наданні на ринку або введенні в експлуатацію (експлуатації) повинна супроводжуватися декларацією про відповідність, її копією чи спрощеною декларацією про відповідність;
 • декларація про відповідність повинна бути складена державною мовою, а в разі якщо вона була складена іншою мовою - перекладена на державну мову;
 • виробник шляхом складання декларації про відповідність бере на себе відповідальність за відповідність продукції вимогам, установленим у відповідних технічних регламентах.

    Разом з тим, додатком 7 до Технічного регламенту визначено вимоги до складення декларації про відповідність машини вимогам Технічного регламенту.

    Окрім того, відповідно до частини 3 статті 29 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 року № 2735-VI (далі – ЗУ № 2735), у разі, якщо органом ринкового нагляду встановлено, що декларацію про відповідність було складено з порушенням вимог, або не було складено декларацію про відповідність або декларація про відповідність (її копія чи спрощена декларація про відповідність) не супроводжує продукцію, якщо це передбачено відповідним технічним регламентом, це може бути кваліфіковано, як формальна невідповідність, та відповідно до такої продукції можуть бути прийняті рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

    За невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо усунення формальної невідповідності, згідно пункту 3 частини 4 статті 44 ЗУ № 2735, до суб’єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів.

    Отже, такими найпоширенішими формальними невідповідностями є:

 • відсутність слів “оригінал декларації”, які повинні бути наведені тільки в мовній версії, яка завірена виробником або його уповноваженим представником, що є порушенням п. 1 додатку 7 до Технічного регламенту;
 • відсутність слів “Переклад декларації з оригіналу” на наданому виробником або його уповноваженим представником, або постачальником машини в Україну перекладі на українську мову (у разі, якщо не існує оригіналу декларації, складеної українською мовою), що є порушенням п. 1 додатку 7 до Технічного регламенту;
 • не зазначається, ким саме складено декларацію – виробником або уповноваженим представником, а також зазначаються не всі дані щодо повного найменування і місцезнаходження виробника, і, якщо це необхідно, його уповноваженого представника, що є порушенням п. 3 додатку 7 до Технічного регламенту;
 • найчастіше, не зазначається взагалі повне найменування і місцезнаходження особи - резидента України, уповноваженої виробником на збирання технічного файла, що особливо доцільно до імпортованих машин, що є порушенням п. 1 додатку 7 до Технічного регламенту;
 • недостатньо визначається опис і ідентифікаційні дані машини, що повинні включати узагальнене найменування, функції, модель, тип, серійний номер і комерційну назву, що є порушенням п. 3 додатку 7 до Технічного регламенту;
 • не зазначається місце декларування, що є порушенням п. 3 додатку 7 до Технічного регламенту.

    Окрім того, Головне управління вважає за необхідне звернутися до користувачів (споживачів) машин та наголосити на важливості наявності правильно складеної декларації про відповідність у пакеті супровідної документації до машини під час її придбавання.

    Оскільки, відповідно до пункту 9 Технічного регламенту, саме супроводження машини декларацією про відповідність та наявність маркування на машині знаком відповідності технічним регламентам, є мінімальною та достатньою підставою вважити, що така машина є безпечною та відповідає встановленим вимогам.

    За додатковими роз’ясненнями з питань державного ринкового нагляду можна звертатись до Інформаційно-консультаційного пункту з питань дозвільної системи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління Держпраці у Луганській області за адресою: вул. Малиновського, 1А, м. Лисичанськ, Луганська обл., 93100, або за телефоном (06451) 7-37-49.

    Відділ державного нагляду в газовому комплексі управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Луганській області з метою попередження настання нещасних випадків та аварій, пов’язаних з використанням газу під час експлуатації газового обладнання громадських, адміністративних та житлових будинків, а саме газових приладів і пристроїв, апаратів та агрегатів (повної заводської готовності), які використовують газ як паливо для гарячого водопостачання та опалення, інформує та нагадує, що дотримання вимог Правил безпеки систем газопостачання є запорукою збереження життя та здоров’я працюючих (на виробництвах) та населення (у побуті).

    Безпечна експлуатація газопроводів природнього газу та газовикористовуючих установок встановлюється вимогами, у відповідності до яких:

 1. До технічного обслуговування і ремонту споруд та об’єктів системи газопостачання підприємств комунально-побутового обслуговування населення допускається залучення тільки тих суб’єктів господарювання, що мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 2. Технічне обслуговування газопроводів, поточний та капітальний ремонт забезпечуються власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) газових мереж;
 3. Перевірку і прочищення газоходів і димових труб необхідно здійснювати одночасно з поточним ремонтом печей, котлів та іншого обладнання, а також після кожного випадку порушення тяги, але не рідше ніж один раз на рік (до початку опалювального сезону). Результати оформляються актом, у якому зазначається відсутність засмічення, відокремленість, герметичність, справність оголовків димоходів;
 4. Перед пуском у роботу установок, що використовують газ, їхні топки і газоходи повинні бути провентильовані (провітрені);
 5. До розпалювання установки, що використовує газ, повинні бути послідовно продуті газом газопровід перед колектором установки, колектор установки і відводи до пальників. Продування газопроводу і колектора необхідно здійснювати при закритій запірній арматурі перед пальниками. Закінчення продування визначають газоаналізатором або спалюванням проб: полум’я має бути рівномірним і блакитного кольору;
 6. Запірну арматуру безпосередньо перед пальником допускається відкривати тільки після включення запального пристрою або піднесення до нього запальника, який горить. Подавання газу в топки, які обладнані автоматизованими газопальниковими блоками, що працюють за програмою, визначається інструкцією заводу-виробника блоку;
 7. Перед ремонтом і при тривалій зупинці установки, що використовує газ, газопровід до неї і газопровід до пальника (при його живленні від колектора до відключення на установку) необхідно відключати від діючих газопроводів першим по ходу газу до неї запірним пристроєм із встановленням заглушки;
 8. Газоходи установок, що виведені в ремонт або зупинку на строк понад один місяць, необхідно відключати від діючих за допомогою глухих шиберів;
 9. Зняття заглушки і пуск газу після тривалої зупинки або ремонту установки допускається за наявності актів контрольного випробування газопроводів на герметичність, перевірки топок, газоходів, контрольно-вимірювальних приладів і систем автоматики безпеки та регулювання;
 10. Не допускається захаращувати приміщення, в яких прокладено газопроводи, встановлено газорегулюючі пристрої, установки, що використовують газ, і запірні пристрої, використовувати їх під склади, майстерні тощо;
 11. Забороняється навантажувати газопроводи і використовувати їх як заземлення;
 12. Робота установок, що використовують газ, забороняється при несправності або при відключенні приладів контролю і захисту;
 13. Якщо при розпалюванні або в процесі регулювання пальника сталися відрив, проскакування або погасання полум’я, подавання газу на пальник і запальний пристрій необхідно негайно припинити. Якщо відрив факела стався під час розпалювання першого пальника, до повторного розпалювання допускається приступати після вентиляції топки і газоходів, а також після усунення причини неполадок;
 14. Подавання газу на установку негайно припиняється засобами автоматики (пристроями захисту) або працівниками, які експлуатують та обслуговують обладнання, у разі:
 • згасання полум’я пальників;
 • неприпустимого підвищення або зниження тиску газу;
 • відключення дуттьових вентиляторів або неприпустимих відхилень у подаванні повітря для згоряння газу на пальниках з примусовим подаванням повітря;
 • відключення димососів або неприпустимого пониження розрідження в топковому просторі;
 • появи нещільностей в обмуруванні, газоходах і запобіжно-вибухових клапанах;
 • припинення подавання електроенергії або зникнення напруги на пристроях дистанційного і автоматичного управління і засобах вимірювання;
 • несправностей КВП, засобів автоматизації і сигналізації загазованості та пожежної сигналізації;
 • відмови запобіжних і блокувальних пристроїв;
 • несправності пальників;
 • появи загазованості, виявлення витоків газу на газовому обладнанні і внутрішніх газопроводах;
 • вибуху в топковому просторі, вибуху або загоряння пальних відкладень у газоходах.

 15. Проектна і виконавча документація на об’єкти систем газопостачання, що експлуатуються, повинна зберігатися у власника (балансоутримувача).

 16. На підприємствах повинні бути розроблені інструкції щодо безпечної експлуатації газового обладнання, плани локалізації і ліквідації можливих аварій в системі газопостачання та інші документи, які обумовлюють вимоги безпеки під час експлуатації газового господарства.

    Інспектори Держпраці з метою недопущення нещасних випадків під час експлуатації кисню провели інформаційно-роз’яснювальну роботу у закладах тимчасового розміщення пацієнтів, мобільних госпіталях, у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком та з підозрою на інфікування COVID-19.

   Розроблено Методичні рекомендації щодо безпечної експлуатації кисневих балонів та систем трубопроводів з киснем і пам’ятку, які розміщені на офіційних веб-сайтах територіальних органів Держпраці для розповсюдження їх у закладах охорони здоров’я, які функціонують в областях.

    Наразі вже охоплені заклади охорони здоров’я, що мають потребу у використанні великої кількості кисню для медичних потреб, а також ті, у яких є підвищений ризик травмування персоналу та людей, що знаходяться на лікуванні.

    Превентивна робота показала ряд проблемних питань, що є потенційною загрозою для працівників медичних закладів та оточуючих, зокрема:

 • персонал не володіє усіма аспектами щодо безпечної роботи з обладнанням, що працює під тиском;
 • допускається неправильна експлуатація обладнання підвищеної небезпеки, небезпечне зберігання та транспортування балонів з киснем;
 • відсутній у достатній кількості обслуговуючий персонал, який пройшов відповідне навчання і має кваліфікацію щодо обслуговування обладнання під тиском.

    Головне пам’ятати, що кисень не тільки рятує життя людей, які його потребують, а являє собою небезпеку, яка призводить до трагічних наслідків при необережному використанні.

    Так, наприклад, відсутність необхідних знань Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, та порушення вимог безпеки при використанні кисневих балонів, стало причиною трагічного випадку, який у 2010 році стався у Луганській міській лікарні №7. Тоді вибух кисневого балона забрав життя 16 осіб.

    Превентивна робота Держпраці є, і надалі буде залишатись, одним з ефективних інструментів, який у доступній формі доносить до суб’єктів господарювання важливу інформацію з питань безпеки та здоров’я на робочому місці.

    Станом на 26 листопада 2020 року посадовими особами Держпраці проведено понад 400 інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо безпечного використання кисневих балонів та систем трубопроводів з киснем у більш ніж 400 закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком та з підозрою на інфікування COVID-19, у тому числі у 40 закладах тимчасового розміщення пацієнтів.

https://dsp.gov.ua/inspektory-derzhpratsi-provely-preventyvnu-robotu-shchodo-bezpechnoho-vykorystannia-kysnevykh-baloniv-ta-truboprovodiv-z-kysnem-u-ponad-400-zakladakh-okhorony-zdorov-ia/

    Відділ державного нагляду в енергетиці, в металургії та у машинобудуванні Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Луганській області приєднався до онлайн-семінару на тему: «Профілактика виробничого травматизму у будівельній галузі за результатами розслідування нещасних випадків», який проведено Державною службою України з питань праці з метою профілактики виробничого травматизму за результатами розслідування нещасних випадків.

    В ході онлайн-семінару розглянуто приклади аналізу причин та обставин нещасних випадків із смертельним наслідком. Акцентовано увагу на інженерні та адміністративні заходи, які повинні виконуватись роботодавцем при організації та виконанні робіт на висоті.

    Головним управлінням (управлінням) Держпраці запропоновано організувати та провести онлай-конференції з суб’єктами господарювання будівельної галузі, на яких висвітлити детальний аналіз основних типових причин нещасних випадків та найкращі практики, що застосовуються окремими суб’єктами господарювання щодо використання засобів колективного захисту та забезпечення охорони праці працівників під час організації та виконання робіт.

    Також наголошено, за результатами розслідування нещасних випадків із смертельним наслідком у всіх галузях, що сталися з 01.11.2020, необхідно готувати детальний аналіз їх причин (обставин) з додаванням фото та інших матеріалів (без зазначення персональних даних працівників та назв суб’єктів господарювання) та оперативно надсилати на електронну адресу до Державною службою України з питань праці.

Дополнительная информация