UkraineNOW

 

 

Искать


 

НОВИНИ
Автор

Автор

Автор-редактор статей

Фахівці ГУ Держпраці протягом березня провели навчальні лекції співробітникам на тему «Види інформації»

  У березні місяці 2018 року, відповідно до плану роботи на І квартал 2018 року, фахівцями сектору звернення громадян та доступу до публічної інформації ГУ Держпраці були проведені лекції для працівників Управління гірничого нагляду, відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг та відділу розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Головного управління Держпраці у Луганській області на тему: «Види інформації ».

  Під час лекцій було донесено до слухачів, що за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Було акцентовано увагу на те, що публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених Законом України « Про доступ до публічної інформації»(ст.6). Окремо було звернено увагу , що інформація з обмеженим доступом буває конфіденційною, таємною та службовою.

  Також акцентувалась увага щодо розподілу інформації на види за змістом, згідно Закону України « Про інформацію» ( ст.10). Слухачами було засвоєно, що бувають таки види інформації: інформація про фізичну особу, інформація довідково-енциклопедичного характеру, інформація про стан довкілля, інформація про товар( роботу, послугу), науково-технічна інформація, податкова інформація, правова інформація, статистична інформація, соціологічна інформація та інші види інформації,

  Метою проведення лекцій було роз’яснення щодо правильності роботи з інформацією працівниками Головного управління під час виконання ними своїх посадових обов’язків.

На черговому засідання колегії Головного управління Держпраці у Луганській області проаналізовано роботу за підсумками 2017 року та визначено подальші пріоритетні завдання

         23 березня 2018 року відбулось чергове засідання колегії Головного управління Держпраці у Луганській області, присвячене підведенню підсумків наглядової діяльності за 2017 рік. Про діяльність підпорядкованих структурних підрозділів, а також стан виробничого травматизму у Луганській області звітували начальники управлінь, відділів державного нагляду та начальники відділів Головного управління.

      Зокрема, визначено, що державними інспекторами Головного управління впродовж минулого року здійснено 103 перевірки суб’єктів господарювання та 181 перевірка виробничих об’єктів з питань дотримання законодавства про охорону праці та промислову безпеку, виявлено загалом 2435 порушень. Штрафні санкції застосовані до 69 посадових осіб підприємств, загальна сума сплачених штрафів склала 16 626 гривень.

          У сфері дотримання законодавства з питань праці протягом 2017 року проведено 51 перевірку, видано 18 приписів на усунення виявлених правопорушень. До суду передано 16 матеріалів про адміністративні правопорушення, з них 6 протоколів на посадових осіб підприємств, що мають заборгованість із заробітної плати, та 10 протоколів на посадових осіб, які порушили законодавство про працю.

          Загальна сума фінансових санкцій, застосованих до підприємств відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України, склала 70 400 гривень.

         «Використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин порушує права громадян, позбавляє їх соціального захисту, офіційного робочого стажу та негативно впливає на розмір майбутньої пенсії. Тому діяльність з виявлення усіх форм незадекларованої праці першочерговим завданням Головного управління у 2018 році», – зазначив очільник Головного управління

          Запрошені керівники підприємств-боржників регіону, у тому числі генеральний директор ДП «Первомайськвугілля», генеральний директор ПАТ «Лисичанськвугілля», керівники вугільних шахт звітували про стан погашення заборгованості із заробітної плати.

          Другим питанням порядку денного було розглянуто стан виробничого травматизму на підприємствах хімічної промисловості. З доповіддю про результати спеціального розслідування нещасного випадку з тяжкими наслідками, який стався ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Зоря» 15.02.2018 виступив в. о. директора з виробництва. Колегія запропонувала порядок взаємодії служби охорони праці та Головного управління спрямований на підвищення ефективності системи управління охороною праці на підприємстві та запобігання аналогічних нещасних випадків у подальшому.

           За підсумками засідання колегії підготовлено проект рішення.

 

«Інтерв’ю Дня» на телеканалі «Акцент» на тему "Атестація робочих місць за умовами праці"

  «Інтерв’ю Дня» телеканалу «Акцент» 23.03.2018р. на тему "Атестація робочих місць за умовами праці" надав начальник відділу експертизи умов праці Управління з питань праці ГУ Держпраці у Луганській області Нагорний В.В.

   Атестація робочих місць за умовами праці

   Однією із конституційних засад є право працюючих на належні, безпечні та здорові умови праці, яка закріплена у ч. 3 ст. 43 Конституції України.

  Одним із заходів соціального захисту працівників  є своєчасно проведена атестація  робочих місць за шкідливими умовами праці, яка надає можливість встановлення пільг та компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці.

  Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах  і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків, як тепер, так і в майбутньому.

  Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

  Ст. 5 Закону України «Про охорону праці» визначено, що при укладенні трудового договору працівник має бути проінформований роботодавцем під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

  Атестація робочих місць проводиться на виконання вимог Закону України «Про охорону праці» (ст. 7, 13) згідно з порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992. №442, і відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України і Головним санітарним лікарем України від 01.09.1992. №41.

   Періодичність атестації встановлюється підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу на 5 років.

  Проведення атестації робочих місць є однією із витрат на охорону праці, та відповідно до ЗУ «Про охорону праці», роботодавець має виділяти на охорону праці не менше як 0,5 % фонду оплати праці за попередній рік (крім бюджетних підприємств).

  Для того, щоб з’ясувати, чи потрібно проводити атестацію, підприємство вивчає норми охорони та гігієни праці щодо свого виробництва, а також: Списки № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці та Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня.

  Знайшовши в цих документах роботи, фактори, професії, які є на робочих місцях його підприємства, роботодавець проводить атестацію таких місць.     Причому атестація повинна проводитися незалежно від того, є роботодавець юридичною особою чи приватним підприємцем.

  Атестація робочих місць необхідна:

 Керівнику, оскільки відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається саме на керівника підприємства.

Працівнику, тому що атестація робочих місць є правовою підставою надання на підприємстві компенсацій та гарантій для працівників із шкідливими і небезпечними умовами праці (доплат до заробітної плати, додаткових оплачуваних відпусток, спеціального харчування).

  Надання пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці без проведення атестації робочих місць за умовами праці є необґрунтованим, на разі інспекційного відвідування, інспектори з праці мають право зазначити це як порушення вимог законодавства про працю. Таким чином проведення атестації робочих місць є обов’язковою умовою додержання законодавства про працю.

  Законодавством передбачена адміністративна відповідальність за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці, порядку її проведення, а також ненадання працівникам пільг і компенсацій за шкідливі умови праці. Це будуть штрафні санкції, які накладатимуться рішенням суду за результатами розгляду матеріалів адміністративної справи у розмірі від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Фахівці ГУ Держпраці завершили спеціальне розслідування нещасного випадку у Новоайдарському районному територіальному медичному об’єднанні

     Фахівці ГУ Держпраці 23.03.2018 завершили спеціальне розслідування нещасного випадку з тяжкими наслідками, що стався 28.02.2018 року з молодшою медичною сестрою у Новоайдарському районному територіальному медичному об’єднанні.

        Потерпіла отримала тяжку травму внаслідок падіння у приміщенні установи при виконанні своїх трудових обов’язків.

       Нещасний випадок за результатами спеціального розслідування у відповідності до підпунктом 1 пункту 15 «Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011року №1232 визнано таким, що пов’язаний з виробництвом.

         На потерпілу працівницю Новоайдарського районного територіальному медичного об’єднання складено акт за формою Н-1.

        

Інспекторами ГУ Держпраці проведено лекцію у ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Сєвєродонецький Склопластик»

    Інспекторами відділу державного нагляду в хімічній промисловості Управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Луганській області 19 березня 2018 року у ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Сєвєродонецький Склопластик», була проведена лекція за темою «Дотримання вимог безпеки під час виконання газонебезпечних робіт на підприємстві».

   Слухачам було доведено, які роботи відносяться до газонебезпечних робіт у відповідності до «Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85)».

   Нагадано, що на підприємстві по кожному цеху повинен бути розроблений Перелік газонебезпечних робіт згідно встановленої форми, в якому повинні бути вказані роздільно газонебезпечні роботи, які проводяться з оформленням наряду-допуску, без оформлення наряду-допуску, але з обов’язковою реєстрацією в журналі, та газонебезпечні роботи, які викликані необхідністю ліквідації або локалізації можливих аварійних ситуацій і аварій. Такий перелік повинен не рідше одного разу на рік переглядатися та перезатверджуватися.

   Під час проведення лекції було розглянуто порядок організації проведення газонебезпечних робіт, вимоги до робітників, які виконують газонебезпечні роботи, відповідальність та обов'язки керівників і виконавців робіт, а також порядок оформлення документації на проведення газонебезпечних робіт. Особлива увага в ході лекції була звернена на підготовку проведення робіт та застосування засобів індивідуального захисту. Були розглянуті вимоги к засобам індивідуального захисту, які повинні використовуватися при проведенні газонебезпечних робіт.       

    Також були наведені характерні випадки порушень вимог правил, які саме й призвели до настання нещасних випадків.

    Під час проведення заходу неодноразово надавались відповіді слухачам на їх запитання з вказаної теми, працівниками підприємства було зазначено, що підвищення рівня існуючих знань з охорони праці – це профілактика травматизму.Фахівці ГУ Держпраці прийняли участь у семінар-нараді Управління агропромислового розвитку Новоайдарської РДА

   Фахівці ГУ Держпраці прийняли участь у семінар-нараді Управління агропромислового розвитку Новоайдарської РДА на тему: « Безпечне проведення робіт, які пов’язані з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами у відповідності до ст. 11 Закону України «Про пестициди і агрохімікати».

 Семенар-нарада відбулась у залі засідань Новоайдарської РДА 14 березня 2018 року.                                                                                          

  Начальник управління агропромислового розвитку-Суворовим В.В., разом з:

- головним спеціалістом відділу контролю за обігом засобів захисту рослин Комарницькою В.В; 

- головним спеціалістом відділу безпеки середовища життєдіяльності Головного управління Держпродспоживслужби у Луганській області Осіпенко Г.М; 

 - головним державним інспектором відділу державного нагляду в АПК, СКС на транспорті і у зв’язку Луганським О.О.,

провели семінар-нараду, щодо безпечного проведення робіт і використання пестицидів і агрохімікатів працівниками сільськогосподарських підприємств Новоайдарського р-ну.                  

       На семінар-нараді заслухані і розглянуті такі питання , а саме:

  1. Роль, значення засобів хімізації у системі з вирощування та захисту від шкідників, хвороб, бур’янів, посівів, врожаю сільськогосподарських та інших культур.
  2. Вимоги санітарного законодавства України по транспортуванню, зберіганню та застосуванню пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві.
  3. Правила зберігання, відпуску, транспортування та застосування пестицидів і агрохімікатів.

По закінченню семінар-наради ПОСТАНОВИЛИ:

  1. Отримані на семінар-нараді відомості застосовувати в подальшій роботі при створенні умов праці на с/г підприємствах району, відповідно до нормативно - правових актів з охорони праці.           
  2. Посилити контроль з боку керівників і посадових осіб с/г підприємств за безпечним виконанням робіт і дотриманню трудової і виробничої дисципліни працівниками.

 

 

Фахівці ГУ Держпраці завершили спеціальне розслідування нещасного випадку на ТОВ «Новоферт»

       Фахівцями ГУ Держпраці 20.03.2018р. було завершено спеціальне розслідування нещасного випадку з тяжкими наслідками, що стався 28.02.2018 року з помічником директора з загальних питань Товариства з обмеженою відповідальністю «Новоферт».

       Потерпіла отримала тяжку травму внаслідок падіння на території підприємства біля адміністративного корпусу.

     Нещасний випадок за результатами спеціального розслідування у відповідності до підпунктом 1 пункту 15 «Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011року №1232 визнано таким, що пов’язаний з виробництвом.

        На потерпілу працівницю Товариства з обмеженою відповідальністю «Новоферт» складено акт за формою Н-1.

        

Фахівцями ГУ Держпраці проведено лекцію на ВП «Шахта Тошківська» ДП «Первомайськвугілля»

     Фахівцями Управління гірничого нагляду Головного управління Держпраці у Луганській області згідно плану проведення превентивних заходів 21.03.2018р. проведено лекцію посадовим особам і фахівцям ВП «Шахта Тошківська» ДП «Первомайськвугілля» на тему: «Складання режимів проведення підривних робіт».

     Лекція проводилася з метою підвищення ефективності та безпеки вибухових робіт на вугільних підприємствах. Вимоги щодо складання та оформлення режимів ведення підривних робіт викладені у п. 5.7 розд. ІХ «Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» (НПАОП 0.00-1.66-13).

       Під час лекції були розглянуті питання правильності вибору вибухових речовин для певної групи вибоїв та виробок, безпечна відстань до місць укриття майстрів-підривників та людей, непов’язаних з підривними роботами, встановлений час ведення підривних робіт (згідно планограми ведення гірничих робіт) та інші питання що стосуються безпеки проведення підривних робіт.

       Ця лекція носить пізнавальний характер і роз’яснює порядок складання режимів ведення підривних робіт на вугільних підприємствах та порядок технічного керівництва і контролю за веденням підривних робіт.

         По закінченню лекції були обговорені додаткові питання що виникли у слухачів під час проведення превентивного заходу.

Інспекторами ГУ Держпраці проведено нараду з працівниками ПП «Iнтер Мет»

    Інспекторами відділу державного нагляду в енергетиці, металургії та у машинобудуванні ГУ Держпраці у Луганскій області 19 березня проведено нараду щодо дотримання порядку при проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві у ПП «Iнтер Мет». У нараді прийняли участь адміністрація підприємства, служба охорони праці та посадові особи технічних служб.

   На нараді було надано роз’яснення що, відповідно до статті 153 Кодексу законів про працю України «На всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.

  Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин,механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці».

   Згідно Закону України «Про охорону Праці» від 14.10.1992 № 2694-12 роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних   захворювань   і   аварій.

   Процедура проведення розслідування та ведення   обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або в їх філіях, представництвах,   інших   відокремлених   підрозділах детально регулюється положенням, що затверджене Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об'єднаннями профспілок, а саме Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30 листопада 2011 року N 1232 (далі – Порядок).

               Дія цього порядку розповсюджується на:

1) власників підприємств або уповноважені ними органи;

2) робітників;

3) фізичних осіб підприємців;

4) членів фермерських господарств.

   Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків.

   На початковому етапі розслідування нещасного випадку його слід кваліфікувати, тобто визначити, чи підпадає він під дію Порядку. Попередня кваліфікація нещасного випадку вкрай потрібна роботодавцеві, аби вирішити, чи є підстави направляти повідомлення в органи й організації, зазначені в Порядку, а також створити комісію з розслідування. Кваліфікація нещасного випадку за результатами його розслідування може змінитися, проте це не вплине на процедуру розслідування, та можливо зможе вплинути на оформлення результатів роботи комісії.

   Було прийнято наступне рішення:

   Керівництву підприємства довести до відома всім посадовим особам та працівникам необхідність дотримання порядку при проведення розслідування та ведення обліку, професійних нещасних випадків захворювань і аварій на виробництві.

  Під час проведення нарад та надання консультацій з працівниками підприємств обговорюються саме ті аспекти безпечного ведення робіт та охорони праці, які найчастіше потрібні їм у роботі. Обговорюючи актуальні питання з охорони праці, фахівці ГУ Держпраці завжди надають компетентну та вичерпну інформацію та звертають увагу робітників на необхідність приділення особливої уваги тим, чи іншим аспектам охорони праці.        

 

Фахівці ГУ Держпраці прийняли участь у засіданні круглого столу Рубіжанського міського центру зайнятості

    21 березеня 2017 року у Рубіжанському міському центрі зайнятості відбулося засідання круглого столу з роботодавцями на тему: «Легальна зайнятість» в якому прийняли участь головні державні інспектори відділу державного нагляду у сфері трудових відносин, та відділу державного нагляду додержання законодавства соціального страхування Головного управління Держпраці у Луганській області спільно із спеціалістами Рубіжанського міського центру зайнятості.

    На проведеному заході були присутні представники Луганського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів, КЗ "Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр "Кришталик", ЛКУ «Обласна рятувально-водолазна служба», КСТП «Рубіжнетеплокомуненерго» Рубіжанської міської ради, ДЗ "Луганський державний медичний університет", а також роботодавці такі, як: ООО «Саянор», ФОП Хребов А.В., ФОП Шиндер С.В.,ФОП Москович Г.О., та інші.

      Роботодавець не застрахований від несумлінних працівників. І тому відсутність належно оформлених трудових відносин з найманими працівниками може призвести до позбавлення права вимагати у працівника виконання роботи належним чином або дотримання працівником правил внутрішнього трудового розпорядку та режиму роботи. За таких умов роботодавець не в змозі буде притягнути найманого працівника як до матеріальної відповідальності, так  і застосувати до нього дисциплінарне стягнення. Тобто, «нелегалізована» зайнятість має для роботодавців безліч негативних наслідків.

      Роботодавцям було роз’яснено основні питання щодо укладення трудового договору. Відповідно до чинного законодавства виконання робіт, надання послуг особою може здійснюватися на підставі трудового договору

      Статтею 24 КЗпП України (далі – КЗпП) передбачено, що трудовий договір укладається в письмовій формі. Трудовий договір оформляється наказом чи розпорядженням роботодавця, складеним, як правило, на підставі поданого працівником заяви.

      Сторонами трудового договору є працівник і роботодавець. Працівника приймають на роботу (посаду) для виконання певної роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою, з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку.

      Крім того, частиною другою статті 48 КЗпП передбачено, що трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п’ять днів.

      Також були надані роз’яснення щодо відповідальності законодавством передбачена: адміністративна, фінансова та кримінальна. До адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств. якщо вони є роботодавцями, може бути притягнуто на підставі ст. 41 КУпАП.               Адміністративна відповідальність накладається на підставі рішення суду на посадових осіб підприємства. Підставою для рішення суду є направлений в суд протокол постанови про накладання адміністративного штрафу, який виписує інспектор з органу Держпраці під час перевірки роботодавців.

       Також до підприємств, застосовується відповідальність згідно зі ст. 265 КЗпП у вигляді фінансової санкції (штрафу).

       Завдяки проведенню заходу роботодавці мали змогу обговорити з інспекторами ГУ Держпраці у Луганській області ряд важливих питань з легальної звйнятості.

Дополнительная информация