UkraineNOW

 

 

Искать


 

НОВИНИ
Автор

Автор

Автор-редактор статей

    Враховуючи досвід опрацювання документів про відповідність машин (з огляду на законодавство України про державний ринковий нагляд і контроль продукції), Головне управління Держпраці у Луганській області (далі – Головне управління) вважає за необхідне звернути увагу громадян на деякі аспекти складання декларації про відповідність машини вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (далі – Технічний регламент) (далі – декларація про відповідність/декларація).

    Першочергово, слід зазначити, що відповідно до статті 28 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року № 124-VIII:

 • у випадках, визначених у технічних регламентах, якими передбачене застосування процедур оцінки відповідності, виробник або уповноважений представник (від імені та під відповідальність виробника) повинен складати декларацію про відповідність;
 • у декларації про відповідність заявляється про те, що виконання вимог, визначених у відповідних технічних регламентах, було доведено;
 • декларація про відповідність складається згідно з вимогами до її змісту, примірною структурою чи формою, що встановлюються відповідними технічними регламентами;
 • у випадках та відповідно до вимог, визначених у певних технічних регламентах, продукція при наданні на ринку або введенні в експлуатацію (експлуатації) повинна супроводжуватися декларацією про відповідність, її копією чи спрощеною декларацією про відповідність;
 • декларація про відповідність повинна бути складена державною мовою, а в разі якщо вона була складена іншою мовою - перекладена на державну мову;
 • виробник шляхом складання декларації про відповідність бере на себе відповідальність за відповідність продукції вимогам, установленим у відповідних технічних регламентах.

    Разом з тим, додатком 7 до Технічного регламенту визначено вимоги до складення декларації про відповідність машини вимогам Технічного регламенту.

    Окрім того, відповідно до частини 3 статті 29 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 року № 2735-VI (далі – ЗУ № 2735), у разі, якщо органом ринкового нагляду встановлено, що декларацію про відповідність було складено з порушенням вимог, або не було складено декларацію про відповідність або декларація про відповідність (її копія чи спрощена декларація про відповідність) не супроводжує продукцію, якщо це передбачено відповідним технічним регламентом, це може бути кваліфіковано, як формальна невідповідність, та відповідно до такої продукції можуть бути прийняті рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

    За невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо усунення формальної невідповідності, згідно пункту 3 частини 4 статті 44 ЗУ № 2735, до суб’єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів.

    Отже, такими найпоширенішими формальними невідповідностями є:

 • відсутність слів “оригінал декларації”, які повинні бути наведені тільки в мовній версії, яка завірена виробником або його уповноваженим представником, що є порушенням п. 1 додатку 7 до Технічного регламенту;
 • відсутність слів “Переклад декларації з оригіналу” на наданому виробником або його уповноваженим представником, або постачальником машини в Україну перекладі на українську мову (у разі, якщо не існує оригіналу декларації, складеної українською мовою), що є порушенням п. 1 додатку 7 до Технічного регламенту;
 • не зазначається, ким саме складено декларацію – виробником або уповноваженим представником, а також зазначаються не всі дані щодо повного найменування і місцезнаходження виробника, і, якщо це необхідно, його уповноваженого представника, що є порушенням п. 3 додатку 7 до Технічного регламенту;
 • найчастіше, не зазначається взагалі повне найменування і місцезнаходження особи - резидента України, уповноваженої виробником на збирання технічного файла, що особливо доцільно до імпортованих машин, що є порушенням п. 1 додатку 7 до Технічного регламенту;
 • недостатньо визначається опис і ідентифікаційні дані машини, що повинні включати узагальнене найменування, функції, модель, тип, серійний номер і комерційну назву, що є порушенням п. 3 додатку 7 до Технічного регламенту;
 • не зазначається місце декларування, що є порушенням п. 3 додатку 7 до Технічного регламенту.

    Окрім того, Головне управління вважає за необхідне звернутися до користувачів (споживачів) машин та наголосити на важливості наявності правильно складеної декларації про відповідність у пакеті супровідної документації до машини під час її придбавання.

    Оскільки, відповідно до пункту 9 Технічного регламенту, саме супроводження машини декларацією про відповідність та наявність маркування на машині знаком відповідності технічним регламентам, є мінімальною та достатньою підставою вважити, що така машина є безпечною та відповідає встановленим вимогам.

    За додатковими роз’ясненнями з питань державного ринкового нагляду можна звертатись до Інформаційно-консультаційного пункту з питань дозвільної системи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління Держпраці у Луганській області за адресою: вул. Малиновського, 1А, м. Лисичанськ, Луганська обл., 93100, або за телефоном (06451) 7-37-49.

    Відділ державного нагляду в газовому комплексі управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Луганській області з метою попередження настання нещасних випадків та аварій, пов’язаних з використанням газу під час експлуатації газового обладнання громадських, адміністративних та житлових будинків, а саме газових приладів і пристроїв, апаратів та агрегатів (повної заводської готовності), які використовують газ як паливо для гарячого водопостачання та опалення, інформує та нагадує, що дотримання вимог Правил безпеки систем газопостачання є запорукою збереження життя та здоров’я працюючих (на виробництвах) та населення (у побуті).

    Безпечна експлуатація газопроводів природнього газу та газовикористовуючих установок встановлюється вимогами, у відповідності до яких:

 1. До технічного обслуговування і ремонту споруд та об’єктів системи газопостачання підприємств комунально-побутового обслуговування населення допускається залучення тільки тих суб’єктів господарювання, що мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 2. Технічне обслуговування газопроводів, поточний та капітальний ремонт забезпечуються власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) газових мереж;
 3. Перевірку і прочищення газоходів і димових труб необхідно здійснювати одночасно з поточним ремонтом печей, котлів та іншого обладнання, а також після кожного випадку порушення тяги, але не рідше ніж один раз на рік (до початку опалювального сезону). Результати оформляються актом, у якому зазначається відсутність засмічення, відокремленість, герметичність, справність оголовків димоходів;
 4. Перед пуском у роботу установок, що використовують газ, їхні топки і газоходи повинні бути провентильовані (провітрені);
 5. До розпалювання установки, що використовує газ, повинні бути послідовно продуті газом газопровід перед колектором установки, колектор установки і відводи до пальників. Продування газопроводу і колектора необхідно здійснювати при закритій запірній арматурі перед пальниками. Закінчення продування визначають газоаналізатором або спалюванням проб: полум’я має бути рівномірним і блакитного кольору;
 6. Запірну арматуру безпосередньо перед пальником допускається відкривати тільки після включення запального пристрою або піднесення до нього запальника, який горить. Подавання газу в топки, які обладнані автоматизованими газопальниковими блоками, що працюють за програмою, визначається інструкцією заводу-виробника блоку;
 7. Перед ремонтом і при тривалій зупинці установки, що використовує газ, газопровід до неї і газопровід до пальника (при його живленні від колектора до відключення на установку) необхідно відключати від діючих газопроводів першим по ходу газу до неї запірним пристроєм із встановленням заглушки;
 8. Газоходи установок, що виведені в ремонт або зупинку на строк понад один місяць, необхідно відключати від діючих за допомогою глухих шиберів;
 9. Зняття заглушки і пуск газу після тривалої зупинки або ремонту установки допускається за наявності актів контрольного випробування газопроводів на герметичність, перевірки топок, газоходів, контрольно-вимірювальних приладів і систем автоматики безпеки та регулювання;
 10. Не допускається захаращувати приміщення, в яких прокладено газопроводи, встановлено газорегулюючі пристрої, установки, що використовують газ, і запірні пристрої, використовувати їх під склади, майстерні тощо;
 11. Забороняється навантажувати газопроводи і використовувати їх як заземлення;
 12. Робота установок, що використовують газ, забороняється при несправності або при відключенні приладів контролю і захисту;
 13. Якщо при розпалюванні або в процесі регулювання пальника сталися відрив, проскакування або погасання полум’я, подавання газу на пальник і запальний пристрій необхідно негайно припинити. Якщо відрив факела стався під час розпалювання першого пальника, до повторного розпалювання допускається приступати після вентиляції топки і газоходів, а також після усунення причини неполадок;
 14. Подавання газу на установку негайно припиняється засобами автоматики (пристроями захисту) або працівниками, які експлуатують та обслуговують обладнання, у разі:
 • згасання полум’я пальників;
 • неприпустимого підвищення або зниження тиску газу;
 • відключення дуттьових вентиляторів або неприпустимих відхилень у подаванні повітря для згоряння газу на пальниках з примусовим подаванням повітря;
 • відключення димососів або неприпустимого пониження розрідження в топковому просторі;
 • появи нещільностей в обмуруванні, газоходах і запобіжно-вибухових клапанах;
 • припинення подавання електроенергії або зникнення напруги на пристроях дистанційного і автоматичного управління і засобах вимірювання;
 • несправностей КВП, засобів автоматизації і сигналізації загазованості та пожежної сигналізації;
 • відмови запобіжних і блокувальних пристроїв;
 • несправності пальників;
 • появи загазованості, виявлення витоків газу на газовому обладнанні і внутрішніх газопроводах;
 • вибуху в топковому просторі, вибуху або загоряння пальних відкладень у газоходах.

 15. Проектна і виконавча документація на об’єкти систем газопостачання, що експлуатуються, повинна зберігатися у власника (балансоутримувача).

 16. На підприємствах повинні бути розроблені інструкції щодо безпечної експлуатації газового обладнання, плани локалізації і ліквідації можливих аварій в системі газопостачання та інші документи, які обумовлюють вимоги безпеки під час експлуатації газового господарства.

    Інспектори Держпраці з метою недопущення нещасних випадків під час експлуатації кисню провели інформаційно-роз’яснювальну роботу у закладах тимчасового розміщення пацієнтів, мобільних госпіталях, у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком та з підозрою на інфікування COVID-19.

   Розроблено Методичні рекомендації щодо безпечної експлуатації кисневих балонів та систем трубопроводів з киснем і пам’ятку, які розміщені на офіційних веб-сайтах територіальних органів Держпраці для розповсюдження їх у закладах охорони здоров’я, які функціонують в областях.

    Наразі вже охоплені заклади охорони здоров’я, що мають потребу у використанні великої кількості кисню для медичних потреб, а також ті, у яких є підвищений ризик травмування персоналу та людей, що знаходяться на лікуванні.

    Превентивна робота показала ряд проблемних питань, що є потенційною загрозою для працівників медичних закладів та оточуючих, зокрема:

 • персонал не володіє усіма аспектами щодо безпечної роботи з обладнанням, що працює під тиском;
 • допускається неправильна експлуатація обладнання підвищеної небезпеки, небезпечне зберігання та транспортування балонів з киснем;
 • відсутній у достатній кількості обслуговуючий персонал, який пройшов відповідне навчання і має кваліфікацію щодо обслуговування обладнання під тиском.

    Головне пам’ятати, що кисень не тільки рятує життя людей, які його потребують, а являє собою небезпеку, яка призводить до трагічних наслідків при необережному використанні.

    Так, наприклад, відсутність необхідних знань Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, та порушення вимог безпеки при використанні кисневих балонів, стало причиною трагічного випадку, який у 2010 році стався у Луганській міській лікарні №7. Тоді вибух кисневого балона забрав життя 16 осіб.

    Превентивна робота Держпраці є, і надалі буде залишатись, одним з ефективних інструментів, який у доступній формі доносить до суб’єктів господарювання важливу інформацію з питань безпеки та здоров’я на робочому місці.

    Станом на 26 листопада 2020 року посадовими особами Держпраці проведено понад 400 інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо безпечного використання кисневих балонів та систем трубопроводів з киснем у більш ніж 400 закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком та з підозрою на інфікування COVID-19, у тому числі у 40 закладах тимчасового розміщення пацієнтів.

https://dsp.gov.ua/inspektory-derzhpratsi-provely-preventyvnu-robotu-shchodo-bezpechnoho-vykorystannia-kysnevykh-baloniv-ta-truboprovodiv-z-kysnem-u-ponad-400-zakladakh-okhorony-zdorov-ia/

    Відділ державного нагляду в енергетиці, в металургії та у машинобудуванні Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Луганській області приєднався до онлайн-семінару на тему: «Профілактика виробничого травматизму у будівельній галузі за результатами розслідування нещасних випадків», який проведено Державною службою України з питань праці з метою профілактики виробничого травматизму за результатами розслідування нещасних випадків.

    В ході онлайн-семінару розглянуто приклади аналізу причин та обставин нещасних випадків із смертельним наслідком. Акцентовано увагу на інженерні та адміністративні заходи, які повинні виконуватись роботодавцем при організації та виконанні робіт на висоті.

    Головним управлінням (управлінням) Держпраці запропоновано організувати та провести онлай-конференції з суб’єктами господарювання будівельної галузі, на яких висвітлити детальний аналіз основних типових причин нещасних випадків та найкращі практики, що застосовуються окремими суб’єктами господарювання щодо використання засобів колективного захисту та забезпечення охорони праці працівників під час організації та виконання робіт.

    Також наголошено, за результатами розслідування нещасних випадків із смертельним наслідком у всіх галузях, що сталися з 01.11.2020, необхідно готувати детальний аналіз їх причин (обставин) з додаванням фото та інших матеріалів (без зазначення персональних даних працівників та назв суб’єктів господарювання) та оперативно надсилати на електронну адресу до Державною службою України з питань праці.

    26 листопада 2020 року працівники відділу державного нагляду у вугільній галузі Управління гірничого нагляду Головного управління Держпраці в Луганській області взяли участь у роботі Державної комісії з розгляду підсумків фактичного виконання робіт з фізичної ліквідації та робіт з охорони довкілля на шахті «Кремінна».

    Відповідно до статті 45 Гірничого Закону України, пункту 17 Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.1997р №939, та у зв’язку із завершенням виконання у повному обсязі робіт і заходів з фізичної ліквідації та робіт з охорони довкілля, передбачених проектом ліквідації шахти «Кремінна» наказом Міністерства енергетики України була створена державна комісія. До роботи комісії були залучені представники Міністерства енергетики України, ДП «ОК Укрвуглереструктуризація», ВП «Східна дирекція з ліквідації шахт», ДП «Південдіпрошахт», представники Кремінської міської ради.

    За результатами роботи комісія встановила що роботи по ліквідації здійснено відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 09.03.2000р. № 9/17-82 "Про ліквідацію державного підприємства «Шахта «Кремінна», фізичну ліквідацію будівель та споруд виконано та затверджено наказом Мінтопенерго від 22.07.2002 р. № 439, роботи з ліквідації завершено підрядником, який виконав остаточні роботи на породному відвалі № 2, проект ліквідації розроблений ПАТ «ЛУГАНСЬКДІПРОШАХТ» зі змінами та доповненнями, внесеними наказами від 22.05.2004 р. № 218 та від 07.06.2012 р. № 374, виконаних ДП «Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості «ПІВДЕНДІПРОШАХТ» від 2012 року, проект ліквідації шахти «Кремінна» затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 07.06.2012 № 374 «Про затвердження «Зведення витрат» (з урахуванням змін) проекту ліквідації шахти «Кремінна», м. Кремінне».

    Ліквідаційні роботи здійснено в терміни:

 • початок робіт – квітень 2000 року;
 • закінчення робіт – листопад 2020 року.

     Всі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, виконані відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, екологічних та санітарних норм. Недоробки та дефекти не виявлені робочою комісією.

    Результати атестації використовують для розробки заходів щодо покращення умов праці й оздоровлення працівників та під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок роботодавця, обґрунтування пропозицій про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

    Наслідком атестації буде також проведення розрахунків доплат до тарифних ставок і тривалості додаткової відпустки за роботу в шкідливих умовах.

    З точки зору працівника, найбільший інтерес, мабуть, становить право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи, на пільгових умовах. Пункт «б» ч. 1 ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення надає таке право працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах зі шкідливими й важкими умовами праці, за результатами атестації робочих місць — після досягнення 55 років і в разі стажу роботи не менш ніж 30 років у чоловіків, з них не менш ніж 12 років 6 місяців — на зазначених роботах, і не менш ніж 25 років у жінок, з них не менш ніж 10 років — на зазначених роботах.

    Іще одна можливість для застосування результатів атестації робочих місць — установлення залежно від неї колективним договором скороченої тривалості робочого тижня. Про це зазначено в Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23.03.2001 р. № 122. Згідно з п. 9 цього документа підтвердження права працівника на таке скорочення можливе лише в разі віднесення його робочого місця до категорії зі шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

    Водночас Порядок № 442 і Методрекомендації № 41 радять використовувати результати атестації для розроблення та реалізації організаційних, технічних, економічних і соціальних заходів щодо покращення умов праці й оздоровлення працівників та для визначення інших пільг і компенсацій за рахунок роботодавця.

    А ось у разі порушення строку проведення чергової атестації підстав для зарахування періодів роботи працівників, що перевищують 5-річний період, під час обчислення стажу, що надає право на пенсію за віком на пільгових умовах, немає (лист Мінсоцполітики від 29.01.2015 р. № 30/13/116-15). Без проведення атестації робочих місць на підприємстві неможливо буде й визначити фактичну тривалість робочого часу у шкідливих умовах праці для встановлення права працівника на додаткову відпустку, а також ступені шкідливості виробничих чинників і трудового процесу для здійснення доплат за умови праці.

    25 листопада у Консалтинговому центрі Старобільського районного центру зайнятості пройшла чергова онлайн-конференція для фізичних осіб-підприємців за темою «Кадрові документи, які мають бути у фізичних осіб-підприємців, що мають найманих працівників. Детінізація трудових відносин. Відповідальність за порушення законодавства про працю» за участю посадової особи Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Луганській області.

    У кожному бізнесі рано чи пізно виникає необхідність використовувати найману працю. Трудовим законодавством передбачено певні правила приймання працівників та обов’язок ведення кадрової документації для усіх роботодавців. Під час проведення заходу у онлайн – форматі роботодавців поінформовано про загальні положення в трудовому законодавстві, про особливості укладення трудових договорів, перелік кадрових документів, які мають бути у фізичних осіб-підприємців, що мають найманих працівників.

    Також фахівцем Головного управління Держпраці акцентовано увагу роботодавців на важливості дотримання вимог законодавства про працю спрямованих на детінізацію зайнятості та легалізації трудових відносин, сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. По закінченню заходу учасники мали змогу поспілкуватися у форматі «питання – відповідь».

    Заклади Держпраці щорічно за заявкою роботодавця (його представника), за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та до 01 грудня складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за встановленою формою.

    На підставі Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, за встановленою формою, на паперовому та електронному носіях, узгоджує їх у Держпраці. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий - надсилається до закладів охорони здоров’я, третій - до закладу Держпраці, четвертий - до робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

    Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників   роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір з закладом охорони здоров'я та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

    Під час прийняття на роботу в разі переведення на іншу важку роботу, роботу із шкідливими чи небезпечними умовами праці роботодавець повинен видати направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника за встановленою формою.

    Роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань.

    Роботодавець зберігає за працівником на період проходження медогляду місце роботи (посаду) і середній заробіток та за результатами медичного огляду інформує працівника про можливість (неможливість) продовжувати роботу за професією.

    Ознайомитись з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій можна у Наказі Міністерства охорони здоров’я України №246 від  від 21.05.2007

    26 листопада 2020 року в Лисичанському міському центрі зайнятості пройшла чергова онлайн-конференція за допомогою програми ZOOM. Посадові особи Головного управління Держпраці у Луганській області спільно зі спеціалістами центру зайнятості, Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області, Лисичанського управління Головного управління Державної податкової служби Луганської області та Луганського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів продовжують інформувати роботодавців району з питань врегулювання праці осіб з інвалідністю.

    Під час заходу розглядалися нормативи, які регулюють соціальний захист осіб з інвалідністю, обговорювалися проблеми що виникають при працевлаштуванні таких осіб. Особлива увага була привернута до відповідальності за невиконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування цієї категорії. Також, фахівцями Головного управління Держпраці у Луганській області було надано вичерпні відповіді на питання учасників стосовно особливостей працевлаштування осіб з інвалідністю.

    26 листопада 2020 року відбулося засідання Громадської ради при Державній службі України з питань праці в оновленому складі.

    У зв’язку з карантинними обмеженнями новообраний Голова Громадської ради при Держпраці Валентин Маціяшко провів засідання у змішаному форматі. Так, 5 членів Громадської ради при Держпраці взяли участь у засіданні, прийшовши до зали засідань Держпраці, ще 11 – брали участь у засіданні дистанційно, за допомогою ZOOM.

    Під час засідання розглянуто ряд важливих питань, зокрема, одноголосно підтримано проєкт Положення про Громадську раду при Держпраці та її Регламент. Проєкти передано на затвердження керівництву Держпраці.

    Прийнято рішення щодо створення двох робочих груп у Громадській раді при Держпраці, які працюватимуть у двох напрямах – дотримання законодавства про працю та охорона праці.

    Під час заходу заступник Голови Держпраці Алла Горбатюк наголосила на важливості врахування громадської думки у процесі підготовки організації виконання рішень, які є одним із ключових завдань Громадської ради.

https://dsp.gov.ua/vidbulosia-zasidannia-hromadskoi-rady-pry-derzhavnii-sluzhbi-ukrainy-z-pytan-pratsi-v-onovlenomu-skladi/

Страница 1 из 91

Дополнительная информация