UkraineNOW

 

 

Искать


 

НОВИНИ
Автор

Автор

Автор-редактор статей

     Головне управління Держпраці у Луганській області продовжує публікацію статей, присвячених окремим розділам Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 17 квітня 2019 року № 337 (далі – Порядок).

     Розглянемо питання щодо надання   підприємством повідомлення про нещасний випадок.

     У разі настання нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння) з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами - підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства, особами, які фактично допущені до роботи без оформлення трудового договору, повідомлення про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) надається керівником підприємства (установи, організації), в інтересах якого виконувалися роботи (надавалися послуги), або представником орендодавця, балансоутримувача тощо, на території (об’єкті) якого сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння).

     Повідомлення про нещасний випадок надається за місцем настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), а у разі настання нещасного випадку внаслідок події (аварії, катастрофи тощо) під час руху транспортних засобів усіх видів - за місцем реєстрації підприємства (установи, організації):

 • територіальному органові Держпраці;
 • робочому органові Фонду;
 • керівникові підприємства (установи, організації), на території якого сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), якщо потерпілий є працівником іншого підприємства (установи, організації);
 • керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві (в установі, організації) кількох профспілок - керівникові профспілки, членом якої є потерпілий), а у разі відсутності профспілки - уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;
 • уповноваженому органові чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення);
 • органові ДСНС у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі.
 • Якщо нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) підлягають спеціальному розслідуванню, повідомлення про нещасний випадок додатково надсилається:
 • місцевій держадміністрації або органові місцевого самоврядування (у разі відсутності уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства);
 • органові галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності - територіальному профоб’єднанню;
 • органові поліції (у разі настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), що призвели до тяжких (у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого) чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків).

     Для випадків, що підлягають спеціальному розслідуванню, у повідомленні про нещасний випадок, що надається територіальному органові Держпраці, роботодавцем зазначаються кандидатури представників підприємства (установи, організації) та уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства (у разі її утворення) (із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, посади, контактних телефонів) для включення їх до складу спеціальної комісії.

    У зв’язку з надзвичайною ситуацією техногенного характеру (вибухом 2700 тон аміачної селітри), що сталася 04 серпня 2020 року в морському порту в м. Бейруті (Ліванська Республіка), Прем’єр-міністр України доручив Державній службі України з питань праці спільно з Міністерством інфраструктури України, Національною поліцією України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та обласними і Київською міською держадміністраціями провести позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та пожежної безпеки суб’єктами господарювання, які зберігають аміачну селітру для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних мінеральних добрив.

    З метою організації виконання зазначеного доручення, Держпраці провела нараду за участі  уповноважених посадових осіб ДСНС та Національної поліції, на якій було прийнято рішення про проведення спільних заходів державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та пожежної безпеки.

    Під час планування перевірок використана інформація Мінінфраструктури про суб’єктів господарювання щодо переміщення аміачної селітри морським, річковим та залізничним транспортом, а також врахована інформація, що надходила від обласних та Київської міської державних адміністрацій.

    Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) посадові особи Держпраці в межах повноважень у сфері охорони праці здійснили перевірки 389 суб’єктів господарювання, відносно яких надійшла інформація про можливе зберігання аміачної селітри.

    У 101 суб’єкта господарювання виявлено фактичне зберігання аміачної селітри в кількості 60 472 тони, що в переважній більшості пакована у м’яких контейнерах біг-бегах – 49 164 тони, у звичайних мішках по 50 кг – 10 664 тони, насипом у складі – 644 тони.

    Найбільшу кількість аміачної виявлено у таких областях, як: Одеська – 16 580 тон, Хмельницька – 7 508 тон, Вінницька – 3 418 тон.

    Найменшу кількість виявлено у Харківській та Чернівецькій областях – по 40 тон, Донецькій – 64 тони.

    Під час проведення позапланових заходів виявлено 993 порушення законодавства у сфері охорони праці, що становить в середньому біля 10 порушень на одного суб’єкта господарювання.

    Найчастіше суб’єкти господарювання допускають такі порушення:

 • непроведення ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів (порушення виявлено на 76 об’єктах або на 75 % від загальної кількості об’єктів, на яких фактично зберігається аміачна селітра);
 • ненадання повідомлень територіальним органам Держпраці про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки (66 об’єктів або 65 %);
 • непроведення декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки (38 об’єктів або 38 %);
 • відсутність плану локалізації і ліквідації аварій (27 об’єктів або 27 %);
 • відсутність або несправний стан систем вентиляції (30 об’єктів або 30 %);
 • непроведення атестації робочих місць за умовами праці (47 об’єктів або 47 %);
 • непроведення з працівниками спеціального навчання і перевірки знань та інструктажів з питань охорони праці (67 об’єктів або 66 %);
 • незабезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту (34 об’єкти або 34 %).

    105 керівників та відповідальних посадових осіб суб’єктів господарювання, де виявлені порушення, притягнуто до адміністративної відповідальності.

    Також направлено 21 позовну заяву до суду щодо зупинення виконання робіт суб’єктами господарювання до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих у таких областях: Вінницька – 1, Житомирська – 1, Київська – 2, Кіровоградська – 1, Львівська – 1, Миколаївська – 2, Одеська – 4, Рівненська – 1, Сумська – 3, Хмельницька – 4, Херсонська – 1.

    Обласні та Київська міська державні адміністрації брали активну участь в організації перевірок на місцях, наданні інформації щодо суб’єктів господарювання, наявності аміачної селітри на відповідних територіях.

    Аналіз результатів проведених перевірок свідчить також про необхідність перегляду нормативно-правових актів, у тому числі з питань, віднесених до компетенції Держпраці.

    Так, у сфері охорони праці та ідентифікації і декларування об’єктів підвищеної небезпеки, актуальним є питання щодо прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки» з метою імплементації Директиви 2012/18/ЄС від 4 липня 2012 року «Про контроль загроз виникнення значних аварій, пов’язаних із використанням небезпечних речовин», проєкт якого погоджений Держпраці.

    Крім цього, потребують осучаснення інші нормативно-правові акти, зокрема, Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 01.09.2009 № 142, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за № 896/16912.

    З цією метою 27.08.2020 проведено спільну нараду Держпраці та Федерації роботодавців України з представниками Союзу хіміків України, спеціалізованого морського порту «Ніка-Тера» та виробниками міндобрив ПрАТ «АЗОТ», у ході якої обговорено питання поводження з вибухонебезпечними речовинами, а саме: амонію нітрат (аміачна селітра), спільного напрацювання механізмів вирішення складних ситуацій для попередження порушень та упорядкування питань безпеки під час зберігання аміачної селітри.

    Наразі Держпраці проводить роботу щодо підготовки проєктів актів про внесення змін до відповідних нормативів з урахуванням результатів проведених перевірок та консультацій з роботодавцями.

https://dsp.gov.ua/derzhpratsi-perevireno-389-sub-iektiv-hospodariuvannia-iaki-zberihaiut-amiachnu-selitru/

    Протягом вересня 2020 року інспектори відділу державного нагляду в агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері, на транспорті і у зв'язку Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Луганській області провели ряд превентивних заходів, спрямованих на підвищення рівня охорони праці та промислової безпеки на підприємствах області.

    Зокрема, з працівниками ФГ «Затишне» (Кремінський район) відбулася нарада на тему: «Профілактика травматизму в осінньо-зимовий період».

    Присутнім було роз’яснено, що з настанням холодів кількість травм як серед населення в цілому, так і серед працівників підприємств і організацій значно зростає. Саме тому важливо підготовку до зимового періоду розпочинати заздалегідь.

    У холодну пору року під час роботи на працівників можуть впливати такі несприятливі погодні умови: знижена температура повітря, підвищена вологість (дощ, сніг, хуртовина), сильний вітер тощо. За мінусових температур погіршуються умови руху, керування та проведення технічного обслуговування засобів виробництва, виникає небезпека замерзання систем охолодження в конструктивних елементах систем, де застосовують воду.

    Від впливу сезонних погодних умов найбільш залежать окремі види діяльності працівників, зокрема: роботи на відкритих майданчиках, у приміщеннях, які не обігріваються, працівників, робота яких має пересувний характер, робота, пов’язана з охороною об’єктів тощо. Крім того, зростання кількості нещасних випадків в осінньо-зимовий період пов’язане з людським фактором: порушенням трудової та виробничої дисципліни, вимог інструкцій з охорони праці, режиму праці та відпочинку, невикористання засобів індивідуального захисту, порушенням вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів тощо.

    У 2020 році ситуація ускладнюється ще й пандемією COVID-19. Під час підготовки підприємств до роботи в осінньо-зимовий період обов’язково потрібно вжити всіх можливих заходів для профілактики поширення коронавірусної хвороби серед працівників.

    Холодний період року — це період року, який характеризується середньодобовою температурою зовнішнього повітря, що дорівнює +100C і нижче. Для робочої зони виробничих приміщень встановлюються оптимальні та допустимі мікрокліматичні умови з урахуванням важкості виконуваної роботи та періоду року. При одночасному виконанні в робочій зоні робіт різної категорії важкості рівні показників мікроклімату повинні встановлюватись з урахуванням найбільш чисельної групи працівників.

    Особливу увагу в ході наради інспектор Головного управління Держпраці приділив питанням підготовці до осінньо-зимового періоду.

    Охорона праці в осінньо-зимовий період передбачає розробку та введення в дію на кожному підприємстві з урахуванням місцевих умов організаційних та технічних заходів із зазначенням конкретних термінів виконання та відповідальних осіб.   

    Для зменшення впливу на виробництво несприятливих погодних умов зазвичай здійснюють: перевірку тримальних та огороджувальних конструкцій будівель і споруд та усунення пошкоджень гідроізоляції фундаментів відповідно до вимог нормативної та проектної документації; перевірку справності покрівлі та водостоків для відведення атмосферних і талих вод із даху будівлі; перевірку технічного стану обладнання електроустановок, мереж водопостачання, каналізації і теплопостачання, а також вентиляційних систем; промивання устаткування та трубопроводів теплових мереж; перевірку справності і готовності до роботи взимку вікон, ліхтарів, воріт, дверей та інших об’єктів, що відчиняються; перевірку опалювальної системи та приладів обігріву; утеплення за необхідності приміщень будівель і споруд тощо.

     Крім того, працівників забезпечують відповідними засобами індивідуального захисту (одяг, взуття, рукавиці) згідно з вимогами законодавства, робочим інвентарем для прибирання снігу та льоду, а також піском та іншими протиожеледними матеріалами. Для попередження можливого переохолодження працівників у холодний період в приміщеннях, де на робочих місцях мікрокліматичні умови нижче допустимих величин, планують:

 • влаштування повітряних або повітряно-теплових завіс біля воріт, технологічних отворів у зовнішніх стінах, а також тамбурів-шлюзів;
 • виділення спеціальних місць для обігріву, встановлення засобів для швидкого та ефективного обігріву верхніх і нижніх кінцівок (локальний променево-контактний обігрів тощо);
 • встановлення внутрішньозмінного режиму праці та відпочинку для надання працівникам можливих перерв у роботі для обігріву.

    Працівникам, котрі працюють у холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам та деяким іншим категоріям працівників надаються спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку, які включаються у робочий час. Обладнати такі приміщення для обігрівання і відпочинку працівників — обов’язок власника підприємства або уповноваженого ним органу.

   Розглядаючи з учасниками наради питання про роботу транспортних засобів в осінньо-зимовий період, фахівець ГУ Держпраці у Луганській області зазначив, що для забезпечення роботи транспортних засобів в осінньо-зимовий період роботодавець має організувати:

 • проведення сезонного технічного обслуговування машин;
 • заміну автомобільних шин на зимові;
 • утеплення кабін і двигунів машин та перевірку справності опалювальних пристроїв;
 • заміну мастила в агрегатах і вузлах машин на зимове;
 • заправлення системи охолодження двигуна низькозамерзаючою рідиною;
 • перевірку справності склоочисників;
 • підготовку засобів для полегшення запуску двигуна в холодний період року;
 • утворення запасу зимових сортів палива, мастила, низькозамерзаючої рідини, гумотехнічних виробів, експлуатаційних матеріалів та інше.

    Окрім цього, було приділено увагу і питанню безпечного використання опалювальних приладів. Власник підприємства зобов’язаний подбати про безпечне використання на підприємстві опалювальних приладів. Для попередження надзвичайних ситуацій на підприємстві, необхідно дотримуватись таких правил:

 • нові підключення приладів слід проводити з урахуванням допустимого струмового навантаження електромережі;
 • електронагрівальні прилади мають бути встановлені на поверхні з негорючого матеріалу та на безпечній відстані від легкозаймистих матеріалів;
 • нагрівальні робочі частини електроприладів мають бути закриті захисними екранами або кожухами;
 • при опаленні невеликих приміщень масляними радіаторами та електропанелями із закритими нагрівальними елементами вони повинні мати справний індивідуальний електрозахист і терморегулятор;
 • увімкнені електрообігрівальні прилади не можна залишати без нагляду.

    Також, передбачаючи можливе максимальне навантаження на енергосистему у разі введення в дію в регіоні графіків аварійних відключень та (або) обмежень споживання електричної енергії і потужності, роботодавцю до початку опалювального сезону необхідно спланувати порядок введення в дію на підприємстві відповідних протиаварійних заходів.

    Важливим є своєчасне проведення з обслуговувальним персоналом котелень підприємства повторних інструктажів та навчання з питань охорони праці.

    В ході обговорення протипожежних заходів в осінньо-зимовий період було наголошено, що особливу увагу необхідно звернути на забезпечення протипожежних заходів та провести практичні навчання і перевірку вміння використання працівниками первинних засобів пожежогасіння. З цією метою також слід перевірити: справність первинних засобів пожежогасіння; наявність та укомплектованість протипожежних щитів; можливість вільного доступу до будівель, споруд, водоймищ, підступи до пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння; наявність плану та шляхів евакуації працівників при виникненні надзвичайної ситуації. .

    Наприкінці наради інспектор Головного управління Держпраці у Луганській області звернув увагу учасників наради на загальні вимоги безпеки у зимовий період та зазначив, що із настанням холодів суттєво підвищується імовірність падіння під час пересування. Роботодавцю слід особливу увагу звернути на стан пішохідних доріжок та внутрішньої території підприємства, завчасно подбати про наявність піщано-соляних сумішей та інвентарю для прибирання снігу. Щоб уникнути травмування робітників необхідно завчасно попередити їх, що під час пересування в несприятливих погодних умовах потрібно рухатися пішохідними доріжками, бути взутими у зручне взуття на низьких підборах та неслизькій підошві, бути уважними та обходити небезпечні місця, тримаючись на певній відстані від будівель, щоб не травмуватись від падіння з даху снігу чи бурульок, бути уважними під час переходу проїжджої частини дороги та при пересуванні східцями, а також не носити в руках тяжкі речі та не тримати руки в кишенях під час пересування при обледенінні.

   Виконання цих заходів, а також вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці сприятиме створенню здорових і безпечних умов роботи та запобігатиме нещасним випадкам на виробництві. Пам’ятайте, профілактика травматизму в осінньо-зимовий період – найкращий засіб захистити працівників!

     Відбулось засідання комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, а також з питань реалізації заходів, спрямованих на легалізацію найманої праці у військово-цивільній адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, у якій взяла участь начальник управління з питань праці Головного управління Держпраці у Луганській області.

     На засіданні члени комісії розглянули питання про стан погашення заборгованості з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на підприємствах міста Лисичанськ (особливо на підприємствах комунальної власності) та виконанням заходів з легалізації зайнятості населення.

     Також розглянуто питання щодо здійснення інспекційних відвідувань роботодавців відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823 «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» (із змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1132 та від 08 липня 2020 року № 617), в частині легалізації найманої праці.  

    Посадовцями Головного управління Держпраці у Луганській області проведено інспекційне відвідування у фізичної особи, яка провадила діяльність на території Дочірнього підприємства «Лисичанський ринок» Луганської обласної спілки споживчих товарів.

119886871 388981952091291 7354594805863264638 o

    В ході відвідування інспекторами праці Головного управління Держпраці було встановлено, що свою діяльність подружня пара вела без державної реєстрації як суб'єкт підприємницької діяльності та декларування ними доходів у державних органах. Окрім цього, під час цієї діяльності вони використовували працю 8 найманих працівників без офіційного оформлення трудових відносин.

    Головне управління Держпраці у Луганській області закликає роботодавців та працівників дотримуватися чинного законодавства про працю та оформлювати трудові відносини належним чином!

    Головним управлінням Держпраці у Луганській області призначено комісію та проводиться спеціальне розслідування випадку смерті завідуючого господарством Виконавчого комітету Попаснянської міської ради під час виконання ним трудових обов’язків, який стався 11 вересня цього року.

    За попередньою інформацією, потерпілий був знайдений співробітниками у робочому кабінеті без ознак життя. Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце події, констатували смерть потерпілого. Наразі обставини та причини події з’ясовуються, проводяться дослідження умов праці та виробничого середовища, які передували настанню зазначеного випадку.

    18 вересня 2020 року відбулася онлайн-нарада головного державного інспектора відділу державного нагляду в сфері трудових відносин управління з питань праці Головного управління Держпраці у Луганській області та інспектора праці Марківської об’єднаної громади.

    Під час проведення онлайн-наради було надано роз’яснення, що відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459 (зі змінами), абзацу третього пункту 4 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року N 509, визнано таким, що втратив чинність абзац тринадцятий пункту 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 18 серпня 2017 року N 1338 "Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів" та затверджена форма постанови про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість населення встановленою наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 травня 2020 року № 920.

    Комісія, утворена наказом Головного управління Держпраці у Луганській області, провела спеціальне розслідування нещасного випадку з тяжкими наслідками, який стався з працівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Сєвєродонецьк А-ПЛАСТ».

    Нагадуємо, що 18 серпня 2020 року в м. Сєвєродонецьк на території Товариства з обмеженою відповідальністю «Сєвєродонецьк А-ПЛАСТ» під час виконання робіт на інжекційно-ливарній машині ливарник пластмас отримав травму верхньої кінцівки.

    За результатами розслідування спеціальна комісія дійшла висновку, що зазначений нещасний випадок згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337, визнано таким, що пов’язаний з виробництвом. На потерпілого складено акт за формою Н-1/П.

    Основна причина нещасного випадку – технічна, незадовільний технічний стан засобів виробництва. Супутні причини – організаційні:

 • неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність;
 • недоліки під час навчання безпечному виконанню робіт;
 • невиконання посадових обов’язків.

    Порушено статті 13, 14 та 18 Закону України «Про охорону праці», вимоги Правил охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів, Вимог безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками, Положення про розробку інструкцій з охорони праці, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

    Спеціальною комісією були встановлені особи, які допустили порушення вимог законодавства з охорони праці, розроблені заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам у майбутньому.

Шановний Едуарде Вікторовичу!

Щиро вітаємо Вас з Днем Народження!

Бажаємо Вам здоров’я, щастя, стабільності, миру та якомога більше приводів для гарного настрою!

Нехай ентузіазм, оптимізм та удача будуть Вашими постійними супутниками та допомагають з легкістю вирішувати будь-які робочі та життєві питання!

 

З повагою,

колектив Головного управління Держпраці

у Луганській області

    В умовах дії карантину відділ державного нагляду в енергетиці, в металургії та у машинобудуванні продовжує надавати вичерпну інформацію щодо запобігання розповсюдження коронавірусу COVID-19 та надавати консультації з охорони праці та трудових відносин.

    Так, на виконання окремого доручення Голови Держпраці Д-203/1/3.5-20 від 23.06.2020 посадовими особами відділу здійснюються інформаційні відвідування суб`єктів господарювання з метою забезпечення безпечних умов праці з урахуванням протиепідемічних заходів, також на виконання доручення Голови Держпраці Д-189/1/4.41-20 від 09.06.2020, здійснюються інформаційні відвідування суб`єктів господарювання з метою неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин та щодо найбільш ефективних способів дотримання законодавства про охорону праці.

    Разом з інформаційними відвідуваннями, сумісно з інспекторами відділу державного нагляду у сфері трудових відносин, проводяться інспекційні відвідування в частині додержання законодавства про працю у фізичних осіб-підприємців.

Страница 1 из 82

Дополнительная информация