UkraineNOW

 

 

Искать


 

НОВИНИ
Администратор

Администратор

Інспектори Головного управління Держпраці у Луганській області провели моніторинг функціонування служби охорони праці у ВП «Шахта Гірська» ДП «Первомайськвугілля»

Інспекторами Головного управління Держпраці у Луганській області проведено моніторинг функціонування служби охорони праці у відокремленому підрозділі «Шахта Гірська» Державного підприємства «Первомайськвугілля», в частині забезпечення шахтарів сертифікованими засобами індивідуального та колективного захисту, дотримання законодавства у сфері гігієни праці, виконання заходів з поліпшення умов праці шахтарів.

Під час моніторингу, у присутності провідних фахівців ВП «Шахта Гірська» були з’ясовані основні питання ефективності функціонування служби охорони праці, попередження виникнення аварійних ситуацій на підприємстві, травмування та професійної захворюваності робітників шахти, а також підведені підсумки роботи підприємства, у сфері охорони праці, за 8 місяців 2019р. Особливу увагу було звернено на працевлаштування студентів, які проходять практику на виробничих дільницях шахти та робітників, які тільки починають свою трудову діяльність у гірничій галузі.

Керівникам шахти вказано на виявлений ряд недоліків у роботі служби охорони праці в частині забезпечення шахтарів засобами індивідуального захисту, своєчасності проведення вимірів концентрації пилу на робочих місцях, росту професійної захворюваності у 2019 році та запропоновано переглянути заходи щодо забезпечення безпечних умов праці.

Сподіваємось, що проведений захід спонукає керівників на поліпшення стану охорони праці шахтарів.

Щодо реєстрації, перереєстрації, тимчасовій реєстрації, взяття на облік та зняття з обліку технологічних транспортних засобів

Головне управління Держпраці у Луганській області у зв’язку із змінами у законодавстві щодо обов’язкового застосування в роботі територіальних органів Держпраці даних Державного реєстру обтяжень рухомого майна повідомляє.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності внесено зміни до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8, а саме:

1) пункт 7 доповнено новим абзацом першим такого змісту:

«7. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація, взяття на облік та зняття з обліку технологічного транспортного засобу здійснюється після перевірки територіальними органами Держпраці наявності обтяжень машини за даними Держаного реєстру обтяжень рухомого майна. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація та взяття на облік технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження, здійснюється виключно за умови надання письмової згоди всіх виявлених обтяжувачів».

2) пункт 37 викладено в такій редакції:

«37. Зняття з обліку технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, під арештом, заставі або є предметом іншого обтяження, здійснюється виключно за умови надання письмової згоди всіх виявлених обтяжувачів».

За додатковими роз’ясненнями та інформацією щодо оформлення документів, які вони зобов’язані формувати відповідно до змін, звертатись до Інформаційно-консультаційних пунктів Головного управління Держпраці у Луганській області за адресою:

93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 1А, кабінет 40-б, або за телефоном (06451) 7-37-49.

Відділ державного нагляду в газовому комплексі Управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Луганській області інформує, що з початку тижня проведено ряд превентивних заходів, направлених на поліпшення стану охорони праці та промислової безпеки на підприємствах та об’єктах, піднаглядних відділу, а саме:

- 3 наради, 1 семінар та 1 лекцію у:

 • ТОВ «Монтажник» (смт. Новопсков): Безпечна експлуатація димових та вентиляційних каналів житлових і громадських будинків,
 • ВКПП «Термо-Златополь» (м. Лисичанськ): Виконання робіт на висоті,
 • ФОП Звєрєв Е.С. (м. Старобільськ): Стан безпечної експлуатації систем газопостачання. Вимоги Правил безпеки систем газопостачання,
 • ТОВ «Сєвєродонецький з-д теплоізоляційних матеріалів»: Вимоги безпечної експлуатації газопроводів і установок, що використовують газ,
 • відділі освіти Старобільської РДА (м. Старобільськ): Стан безпечної експлуатації систем газопостачання. Вимоги Правил безпеки систем газопостачання,
 • ТОВ «Сватове-Агро»: Виконання робіт на висоті.

Присутнім працівникам підприємств та організацій під час превентивних заходів було нагадано про вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, що стосуються вказаних тем, окремо розглянута специфіка обслуговування та ремонту устаткування у газовому господарстві та виконання робіт підвищеної небезпеки.

Працівниками відділу протягом тижня також надано 6 консультацій працівникам підприємств на трьох консультаційних пунктах області та планується проведення двох позапланових перевірок стану охорони праці та промислової безпеки на об’єктах ТОВ «ДЕМ І К» та одна позапланова перевірка усунення порушень вимог законодавства з охорони праці, виданого за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю).


Головний державний інспектор
відділу державного нагляду
в газовому комплексі Ю. Остапенко

Головне управління Держпраці у Луганській області інформує про необхідність прийняття зважених рішень під час привласнення працівникам груп з електробезпеки.

Перша група допуску привласнюється персоналу, який не володіє досить глибокими знаннями в галузі фізики і , зокрема, електротехніки і не розуміє небезпеки наближення або дотику до елементів, які, можливо, знаходяться під напругою. Привласнюється перша група допуску відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів – НПАОП 40.1-1.21-98, далі ПБЕ ЕС) після проведення інструктажу з охорони праці, в якому є розділ електробезпеки. Іспит та видача посвідчення не потрібні.

Відповідальність за дотримання цих вимог та проведення інструктажів покладається , як правило, на керівника відділу, який повинен бути «на голову вище» своїх підлеглих у питаннях електробезпеки. Інструктаж з електробезпеки на першу групу має проводити особа, відповідальна за електрогосподарство, або, за його письмовим розпорядженням, особа з числа електротехнічних працівників з групою ІІІ.

ОСОБАМ МОЛОДШИМ ЗА 18 РОКІВ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ПРИСВОЮВАТИ ГРУПУ ВИЩЕ II !

Для одержання груп II-III працівники мають:

А) мати чітке уявлення про небезпеку, пов'язану з роботою в електроустановці;

Працівник повинен чітко розуміти чим небезпечний електричний струм, які можливі негативні наслідки від різних небезпечних впливів. Як попередити і не допустити виникнення аварій та нещасних випадків. На які фактори навколишнього середовища необхідно звернути увагу при підготовці робочого місця і під час роботи. Як підстрахуватися в тих чи інших ситуаціях. Освоїти цей обсяг інформації і показати рівень її засвоєння, можна тільки при проходженні навчання на групу допуску з подальшою здачею іспиту.

Б) знати і вміти застосовувати на практиці ПБЕ ЕС та інші правила безпеки в обсязі, що відноситься до виконуваної роботи;

В) знати будову та обладнання електроустановок;

Для другої групи цілком достатньо загальних знань – що таке струмоведучі і струмопровідні елементи, що таке заземлення і з яких складових воно складається, як безпечно подати живлення на електроустановку і зняти з неї напругу, а також, до якої мережі і яким чином можна підключати дану електроустановку. Самостійно розкривати захисні корпуси електрообладнання та виконувати будь-які роботи на струмовідних частинах, що перебувають під напругою, працівники з другою групою допуску не мають права. Для електротехнічного персоналу друга група допуску означає початковий рівень підготовки та працівники з такою групою залучаються лише для допоміжних операцій: подати, принести, притримати сходи, прокопати траншею для прокладки кабелю і т. п.

Зовсім інший рівень вимог до працівників з третьою групою допуску. Ці працівники повинні добре знати схеми обслуговуваного устаткування, компонування і призначення окремих елементів схем, за зовнішнім виглядом вміти відрізняти провідникові матеріали від ізоляційних. Повинні вміти визначити, на яких елементах обладнання є небезпечна напруга або воно може раптово з'явитися під час роботи і вміти попередити або запобігти його появі. Ці працівники повинні вміти організувати для себе безпечні умови проведення робіт і вміти вести нагляд за іншими працюючими в діючих електроустановках напругою до 1000В.

Г) уміти практично надавати першу допомогу потерпілим при нещасних випадках, у тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця;

Необхідно знати, в першу чергу, порядок надання першої долікарської допомоги: спочатку від'єднати потерпілого, а вже потім , по ситуації надавати допомогу. У зонах дії крокової напруги або на високовольтних установках без спеціальних засобів захисту або без відключення напруги до потерпілого навіть наближатися не можна. Неправильні, невмілі дії не тільки не полегшать долю потерпілого, але і можуть привести до збільшення кількості жертв нещасного випадку. Крім штучного дихання і непрямого масажу серця треба вміти зупинити кровотечу і надати допомогу при опіках. Такі навички неможливо придбати тільки при теоретичному вивченні матеріалу. Для придбання навичок, необхідні практичні заняття і певний стаж практичної роботи.

Для отримання IV-V груп, до придбаних раніше навичок і знань, додається вимога знання компонування електроустановок і вміння організувати безпечне проведення робіт, вміння навчати персонал інших груп Правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим від електричного струму.

Четверта група допуску:

-«четверта група допуску до 1000В» повинна бути у електротехнічного персоналу, що допускається до одноосібного огляду діючих електроустановок до 1000В, а, отже, вміє організувати безпечні умови під час роботи як для себе так і для інших працюючих поруч;

- «четверта група допуску до 1000В» необхідна адміністративно-технічним працівникам, які здійснюють керівництво роботами у діючих електроустановках;

- «четверта група інспектуючої особи» присвоюється особам, які здійснюють нагляд за додержанням вимог безпеки при проведенні робіт в електроустановках (інженерам з охорони праці, інспекторам та іншим посадовим особам, наділеним відповідними повноваженнями). Перевірка знань не рідше один раз на три роки. Керівні вказівки безпосередньо електротехнічному персоналу не дають. Всі помічені недоліки і порушення вказують адміністративно-технічного персоналу в усному або письмовому вигляді.

- «четверта група до і вище 1000В» присвоюється персоналу, який безпосередньо і самостійно здійснює роботи у високовольтних установках (напругою більше 1000В).

Стаж роботи та група з електробезпеки в електроустановках до 1000В не враховується під час визначення мінімального стажу в електроустановках вище 1000В.

- про рівень кваліфікації працівників з «п'ятою групою допуску» говорить така вимога ПБЕ ЕС: для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги пунктів Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Це свідчить про високий рівень професійної підготовки і достатній досвід роботи в електроенергетиці.

Головний державний інспектор Міков В.Г.

Начальник відділу державного нагляду в хімічній промисловості Кунін О.О.

Інспектором відділу експертизи умов праці Головного управління Держпраці у Луганській області було проведено семінар для колективу комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 43 «Веселка» Сєвєродонецької міської ради про необхідність проведення атестації робочих місць для робітників кухні.

Згідно з Порядком № 442 атестацію робочих місць за умовами праці проводять на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційним джерелом шкідливого і небезпечного виробничого фактора, що може несприятливо вплинути на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як зараз, так і в майбутньому.

Атестацію робочих місць за умовами праці проводять атестаційною комісією. Склад та повноваження комісії визначають наказом по підприємству або організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років.

Результатами атестації користуються підприємства та організації здійснюючи заходи щодо поліпшення умов праці, а також для нарахування пільг та компенсацій, передбачених чинним законодавством.

Особливу увагу наголосили на відповідальність за своєчасне і якісне проведення атестації. Адже вона покладається особисто на керівника підприємства (організації).

Згідно пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) трудовий договір може бути розірваний власником або уповноваженим ним органом у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Скорочення працівників відбувається лише за погодженням з профспілковою організацією, де працівник працює, або за погодженням з іншим виборним органом, який представляє інтереси працівників та працівнику персонально попереджаються не пізніше ніж за два місяці.

Однією з найважливіших гарантій для працівників при звільненні за пунктом 1 статті 40 КЗпП є обов’язок керівника підприємства або уповноваженого ним органу працевлаштувати працівника.

Відповідно до частини 3 статті 492 Кодексу законів по працю України у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.

Згідно статті 42 Кодексу законів по працю України (далі – КЗпП) визначено, що при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

Рівень кваліфікації вимірюється рівнем освіти працівника та здобутими навичками під час виконання робіт за певною спеціальністю. До уваги беруться дані останньої атестації працівника, обґрунтована і об’єктивна характеристика-відгук безпосереднього керівника про його роботу, наявність (відсутність) документально підтверджених фактів притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності (догани) за останній робочий рік та інших документів, які характеризують роботу працівника.

Продуктивність праці вимірюється певними виробничими показниками. Для працівників з погодинною оплатою праці показником продуктивності праці є рівень невиробничих витрат робочого часу за останній робочий рік (кількість відпусток без збереження заробітної плати). Враховується також обсяг втрат робочого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців;

2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;

3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;

4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;

5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;

8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років, з часу повернення на постійне місце проживання до України;

9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

Не допускається також звільняти працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємств, - протягом року після закінчення строку, на який обирався цей склад (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби) за частиною четвертою статі 252 КЗпП.

Головний державний інспектор
відділу державного нагляду
у сфері трудових відносин
Юлія СОЛДАТОВА

11.09.2019 року, головним державним інспектором відділу державного нагляду в АПК, СКС на транспорті і у зв’язку Луганським О.О., разом з заступником директора з навчально-виховної роботи КЗ Петропавлівська спеціалізована школа № 2 І-ІІІ ступенів - Кравцовою Ніною Іванівною; педагог-організатором - Золотухіною Г.С., завідуючим господарством   -   Лєоновим П.А.,   та працівниками, вихователями КЗ Петропавлівська спеціалізована школа № 2 І-ІІІ ступенів, провели нараду, щодо відповідності питань з охорони праці у навчальному закладі з метою попередження нещасних випадків на виробництві.

На нараді заслухані і розглянуті основні питання , а саме:

 1. Інформація, щодо основних вимог безпеки в галузі:
  1. Охорона праці та безпека життєдіяльності навчального закладу;
  2. Проходження працівниками медичних оглядів та їх періодичність;
  3. Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці з працівниками;
  4. Забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
  5. Вимоги безпеки з охорони праці по електрогосподарству.

Доповідач: головний державний інспектор відділу державного нагляду в АПК , СКС, на транспорті і у зв’язку Луганський О.О.

 1. Загальні принципи надання першої медичної долікарської допомоги.

У якості пам’ятки надано:

Правила дорожнього руху:

 • Ходити тільки по правій стороні тротуару;
 • Дорогу переходити не поспішаючи;
 • Неможна переходити дорогу навскіс;
 • Переходячи дорогу, слід подивитися наліво, дійшовши до середини вулиці, зупинитися і подивитися направо;
 • Якщо не встигли перейти вулицю, і рух транспорту почався, слід зупинитися на середині вулиці і зачекати, поки рух припиниться;
 • Якщо немає тротуарів, слід триматися лівого боку дороги, тобто йти назустріч транспорту, що рухається.

Правила електробезпеки:

 • Не підходити на вулиці до обірваних, обвислих проводів або проводів, які стирчать, особливо якщо від них іде гудіння: проводи можуть бути ще підживлені електрострумом;
 • Не підходити до щитових, можна отримати удар електрострумом від високовольтних живлень за 5 метрів;
 • Під час вимикання електроприладів забороняється витягувати вилку з розетки за шнур;
 • Не торкатися мокрими руками електроприладів, які знаходяться під напругою;
 • Категорично забороняється користуватися електроприладами, в яких знайдено несправність. 

Пам’ятайте: зовнішніми ознаками несправності електропроводки або електроприладів є специфічний запах підгораючої ізоляції, з’явлення іскри, перегрівання штепсельних розеток і вилок.

У разі виявлення обірваних проводів, неізольованої проводки, її іскріння, негайно повідомити дорослих.

Заступнику директора з навчально-виховної роботи КЗ Петропавлівська спеціалізована школа № 2 І-ІІІ ступенів - Кравцовій Ніні Іванівні., надано консультації з проведення атестації робочих місць та проведення інструктажів з охорони праці.

ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Отримані на нараді відомості застосовувати в подальшій роботі при створенні умов праці у даному закладі, відповідно до нормативно - правових актів з охорони праці.
 2. Посилити контроль з боку керівника і посадових осіб даного закладу за безпечним виконанням робіт і дотриманню трудової і виробничої дисципліни працівниками.

Головний державний інспектор відділу державного нагляду в АПК , СКС, на транспорті і у зв’язку                                                               О.О. Луганський

12 вересня у Лисичанському міському центрі зайнятості відбувся семінар на тему: «Механізми стимулювання роботодавців створення робочих місць (у тому числі для осіб з інвалідністю)», в якому прийняли участь посадові особи Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Луганській області.

Роботадавцям були надані роз’яснення про роботу з питань створення сприятливих умов для діяльності малого та середнього бізнесу, а відповідно й для створення нових робочих місць, у тому числі для осіб з інвалідністю, легалізації зайнятості та зарплати.

Під час заходу обговорювались питання додержання роботодавцями соціальних гарантій в оплаті праці, рівня заробітної плати, що є важливим для працівників при нарахуванні страхового стажу і в кінцевому результаті – для призначення їх пенсій у майбутньому. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов’язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством.

Підбиваючи підсумки семінару, було наголошено на вигідності для роботодавців вести легальний бізнес, створювати нові робочі місця, працевлаштовувати на них безробітних та отримувати витрат на єдиний соціальний внесок.

Головний державний інспектор Юлія Нечволод

    Начальником відділу державного нагляду в сфері гігієни праці управління з питань праці Головного управління Держпраці у Луганській області 12.09.2019р. була проведена нарада з представниками КУ «Попаснянська центральна районна лікарня», страховими експертами Попаснянського відділеннями управління ВД Фонду соціального страхування України у Луганській області.

    В ході наради були обговорені питання щодо організації та проведення періодичних медичних оглядів працівників вугільної галузі згідно наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246.

    Увагу представників лікувального закладу було звернуто на більш ретельніше проведення медичних оглядів з ціллю виявлення первинних ознак захворювань професійної патології у шахтарів, правильність оформлення висновків за результатами періодичних медоглядів.

Повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки

Державна служба України з питань праці (далі – Держпраці) інформує, Порядок подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду (далі – Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1401 (далі – Постанова).

Порядок визначає механізм подання суб’єктами господарювання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду та випадки, коли таке повідомлення не подається.

Якщо виробникам або розповсюджувачам продукції стало відомо або повинно бути відомо на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони ввели в обіг/розповсюдили, становить ризики для споживачів (користувачів), несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції, вони зобов’язані протягом двох робочих днів повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду, в тому числі про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції, за формою згідно з додатком до Постанови.

Відповідно до статті 7 Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції. Звернення громадян повинні бути оформлені відповідно до статті 5 Закону України „Про звернення громадян”.

У зверненні має бути зазначено: назва підприємства (організації), суб’єкта господарювання, його адреса (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина), контактний номер телефону, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано відповідальною особою, заявником (заявниками), із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Разом з цим, споживачі (користувачі) не позбавлені права повідомляти органи державного ринкового нагляду про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки (зокрема, відсутність знаку відповідності технічним регламентам). Повідомлення, що містить інформацію про вид продукції та її виробника або розповсюджувача дає змогу ідентифікувати продукцію, що не відповідає встановленим вимогам безпеки.

Повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки

Рукавиці х/б з крапкою_Повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки

Страница 4 из 4

Дополнительная информация