UkraineNOW

 

 

Искать


 

НОВИНИ
Администратор

Администратор

20 вересня 2019 року в Лисичанській міській раді пройшло засідання комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, а також з питань реалізації заходів, спрямованих на легалізацію найманої праці.

В роботі комісії взяла участь начальник управління з питань праці Головного управління Держпраці у Луганській області, керівники та спеціалісти структурних підрозділів міської ради, Державної податкової інспекції у м. Лисичанську, міського управління Пенсійного фонду України та відділу статистики у м. Лисичанську.

На порядку денному стояли питання про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на підприємствах, а також легалізація зайнятості та заробітної плати, дотримання норм законодавства в частині мінімальної зарплати, підвищення рівня оплати праці.

Запрошений на засідання комісії представники комунальних підприємств «Електроавтотранс» та «Лисичанськводоканал» доповіли комісії про стан розрахунків із виплати заборгованості по заробітній платі та надали своє бачення щодо виходу із ситуації, що склалась на підприємствах.

Також були заслухані представники ПП «Люкс-авто-СДК» та ПАТ «рідкісні гази» з питання нарахування заробітної плати менше розміру мінімальної заробітної плати, яка законодавчо встановлена на 2019 рік.

Головне управління Держпраці у Луганській області повідомляє що, відповідно до «Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», затверджених Наказом Міністерства соціальної політики України від 29 листопада 2018 року № 1804 (далі – Мінімальні вимоги), для забезпечення безпеки та захисту здоров’я працівників роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання (забезпечення працездатності та належного гігієнічного стану) ЗІЗ.

У цих Мінімальних вимогах, ЗІЗ - означає всі засоби, які призначені для носіння і використання працівником з метою індивідуального захисту від одного або більше ризиків, які могли б становити загрозу безпеці та здоров’ю на роботі, а також будь-які пристосування, аксесуари чи змінні компоненти, призначені для цієї мети.

Ці ЗІЗ мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту щодо безпеки та стандартам стосовно конструкції і виготовлення.

Під час проведення оцінки відповідності виробник або його уповноважена особа чи постачальник:

- складає декларацію про відповідність згідно з додатком до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, яку пред'являє на вимогу призначених органів державної влади;

- маркує кожну одиницю засобу захисту знаком відповідності технічним регламентам згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 "Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення".

Відповідно до вищевикладеного, перед закупівлею ЗІЗ, роботодавець повинен переконатись у тому, що кожна одиниця засобу індивідуального захисту промаркована знаком відповідності технічним регламентам, та супроводжується декларацією про відповідність.

За наявності підстав вважати, що продукція не відповідає встановленим вимогам, або становить загрозу будь-яким суспільним інтересам, користувачі (споживачі) такої продукції, мають право звертатись до органу державного ринкового нагляду за захистом їх права на безпечність продукції.

За додатковими роз’ясненнями та інформацією щодо відповідності нехарчової продукції вимогам технічних регламентів можна звертатись до Інформаційно-консультаційного пункту з питань дозвільної системи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління Держпраці у Луганській області за адресою: вул. Малиновського, 1А, м. Лисичанськ, Луганська обл., 93100, або за телефоном (06451) 7-37-49.

Стаття 21 Закону України «Про охорону праці» (далі – Закон № 2694) зобов’язує роботодавця одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – дозвіл). Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Відповідно до пункту 9 Порядку роботодавець для одержання дозволу подає до Держпраці або її територіального органу заяву та відповідний висновок експертизи.

Наказом Міністерства соціальної політики України від 07.11.2018 № 1654, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2018 за № 1384/32836 (далі – Наказ), затверджено розроблені Держпраці форми висновків експертиз.

Наказ набрав чинності 18.07.2019.

Отже, починаючи з 18.07.2019, для одержання дозволу роботодавець подає відповідно до вимог чинного законодавства два документи, а саме:

1. Заяву за формою згідно з додатком 4 до Порядку.

2. Висновок експертизи за відповідною формою, затвердженою Наказом.

Таким чином, якщо поданий роботодавцем висновок експертизи, оформлено з порушенням встановлених Наказом вимог (не за затвердженою формою), Держпраці або її територіальний орган повинні забезпечити виконання вимог статті 21 Закону № 2864 та мають право прийняти рішення про відмову у видачі дозволу.

За додатковими роз’ясненнями та інформацією щодо отримання дозволу, звертатись до Інформаційно-консультаційних пунктів Головного управління Держпраці у Луганській області за адресами:

93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Малиновського, буд. 1А, каб. 40 Б, або за телефоном (06451) 7-37-49;

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, буд. 5, корп. 155 А, каб. 16, або за телефоном (050) 763-74-43.

Протягом липня-вересня 2019 року відповідно до плану роботи на ІІІ квартал 2019 року головним спеціалістом сектору звернення громадян та доступу до публічної інформації проведено 6 лекцій для працівників Головного управління Держпраці у Луганській області на тему: «Строки розгляду звернень громадян».

Під час лекцій нагадано поняття звернення, в яких формах воно може бути викладено та вимоги до нього.

Особливу увагу було приділено питанню строків розгляду звернень громадян: звернення розглядаються та вирішуються у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, ураховуючи вихідні, святкові й неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів з дня їх отримання.

Якщо для рішення порушених громадянами питань слід провести перевірку інформації, викладеної у зверненнях, отримати додаткові матеріали, строк розгляду звернень громадян за рішенням керівництва Головного управління Держпраці у Луганській області (далі – Головне управління) на підставі пропозиції головного виконавця може бути продовжено з повідомленням про це особі, яка подавала звернення.

Прийняття рішення та надання відповідей, обчислюється з дати їх реєстрації.

Загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні , не може перевищувати 45 календарних днів.

Акцентувалась увага на випадок, якщо питання, порушені в зверненні, не входять до повноважень Головного управління, відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян», то воно в термін не більше п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється заявникові.

У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення Головним управлінням, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

У випадку, коли звернення оформлене без дотримання вимог, зазначених у статті 5 Закону України «Про звернення громадян», воно повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Також розтлумачено, які звернення не підлягають розгляду та вирішенню, відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян».

Мета проведення лекцій для працівників Головного управління - роз’яснення щодо строків розгляду звернення громадян та закріплення набутих навичок.

Ці знання необхідні під час виконання ними своїх посадових обов’язків.

Згідно пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) трудовий договір може бути розірваний власником або уповноваженим ним органом у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Скорочення працівників відбувається лише за погодженням з профспілковою організацією, де працівник працює, або за погодженням з іншим виборним органом, який представляє інтереси працівників та працівнику персонально попереджаються не пізніше ніж за два місяці.

Однією з найважливіших гарантій для працівників при звільненні за пунктом 1 статті 40 КЗпП є обов’язок керівника підприємства або уповноваженого ним органу працевлаштувати працівника.

Відповідно до частини 3 статті 492 Кодексу законів по працю України у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.

Згідно статті 42 Кодексу законів по працю України (далі – КЗпП) визначено, що при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

Рівень кваліфікації вимірюється рівнем освіти працівника та здобутими навичками під час виконання робіт за певною спеціальністю. До уваги беруться дані останньої атестації працівника, обґрунтована і об’єктивна характеристика-відгук безпосереднього керівника про його роботу, наявність (відсутність) документально підтверджених фактів притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності (догани) за останній робочий рік та інших документів, які характеризують роботу працівника.

Продуктивність праці вимірюється певними виробничими показниками. Для працівників з погодинною оплатою праці показником продуктивності праці є рівень невиробничих витрат робочого часу за останній робочий рік (кількість відпусток без збереження заробітної плати). Враховується також обсяг втрат робочого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

 1. сімейним - при наявності двох і більше утриманців;
 2. особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
 3. працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;
 4. працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;
 5. учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 6. авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
 7. працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;
 8. особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років, з часу повернення на постійне місце проживання до України;
 9. працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

Не допускається також звільняти працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємств, - протягом року після закінчення строку, на який обирався цей склад (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби) за частиною четвертою статі 252 КЗпП.

Головний державний інспектор
відділу державного нагляду
у сфері трудових відносин Юлія СОЛДАТОВА

З 5 вересня по 11 вересня 2019 року фахівці Головного управління Держпраці у Луганській області відділу державного нагляду в енергетиці, в металургії та у машинобудуванні провели ряд превентивних заходів спрямованих на підвищення рівня охорони праці та промислової безпеки на підприємствах області, а саме: проведено 4 наради, 2 семінарів. З посадовими особами та працівниками КП «Рубіжанський водоканал», ПАТ "МИРНОДОЛИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД", ФОП Цимбалюк , ПАТ «МОЕЗ», КП «Лисичанськ міськсвітло» та інших підприємств були обговорені питання безпечної експлуатації електроустановок, вимоги порядку проведення інструктажів з охорони праці, дотримання порядку при проведенні розслідування та веденні обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві та інші важливі питання , які стосуються охорони праці на підприємстві.

Зокрема 6 вересня з посадовими особами КП «Лисичанськ міськсвітло» було проведено семінар щодо Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, які зазначені в Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07.

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті поширюються на суб’єктів господарювання, які організовують або виконують роботи на висоті, у тому числі верхолазні роботи, і встановлюють вимоги безпеки і охорони праці під час здійснення будівництва, монтажу (демонтажу) конструкцій і обладнання, ремонту, реконструкції, експлуатації об`єктів.

Правила встановлюють єдиний порядок організації і виконання робіт на висоті з метою забезпечення безпеки працівників.

Під час організації робіт на висоті слід ураховувати, що основними небезпечними виробничими факторами під час виконання цих робіт є падіння працівника або падіння предметів; супутніми можуть бути фактори: пожежна небезпека, дія електричного струму, підвищені рівні запиленості, загазованості повітря, шуму, несприятливі кліматичні умови тощо.

Для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті необхідно:

 • забезпечити наявність, міцність і стійкість огороджень, риштувань, настилів, драбин тощо;
 • забезпечити працівників необхідними засобами захисту та використовувати їх за призначенням;
 • виконувати у повному обсязі організаційні та технічні заходи, передбачені цими Правилами;
 • застосовувати технічно справні машини, механізми і пристрої, укомплектовані необхідною технічною документацією;
 • забезпечити необхідну освітленість на робочих місцях та безпечні проходи до них;
 • уживати заходи щодо усунення або зменшення впливу шкідливих та/або небезпечних факторів;
 • ураховувати метеорологічні умови, а також стан здоров`я працівників, які виконують роботи на висоті.

Під час проведення семінарів та надання консультацій з працівниками підприємств обговорюються саме ті аспекти безпечного ведення робіт та охорони праці, які найчастіше потрібні їм у роботі. Обговорюючи актуальні питання з охорони праці, фахівці ГУ Держпраці завжди надають компетентну та вичерпну інформацію та звертають увагу робітників на необхідність приділення особливої уваги тим, чи іншим аспектам охорони праці.

Головний державний інспектор відділу державного
нагляду в енергетиці, в металургії та у машинобудуванні Д.А. Хвостенко

У період з 16 вересня по 19 вересня 2019 року інспекторським складом відділу державного нагляду в хімічній промисловості було організовано проведення превентивних заходів на піднаглядних підприємствах області.

Були проведені семінари на ТОВ «Торговий дім Краситель», ВП «Попаснянський департамент КП Попаснянський районний водоканал» , під час проведення семінарів присутніх було проінформовано про стан виробничого травматизму на підприємствах області, основні причини травмування працівників під час виконання робіт.

Особливу увагу було приділено обов’язку роботодавця створювати безпечні умови праці відповідно до законодавства з питань охорони праці.

Керівники підприємств розповіли про загальний стан охорони праці на місцях, основні порушення під час безпечного виконання робіт та шляхи їх ліквідації. Були розглянуті питання підготовки підприємств до роботи в осінньо-зимовий період.

Проведення таких превентивних заходів, як інформаційно-консультативні семінари з охорони праці, дозволяє у формі діалогу між органами державного нагляду та суб’єктами господарювання обговорювати важливі питання безпеки виробництва, зниження ризиків, попередження нещасних випадків, поділитись існуючими проблемами та почути шляхи їх вирішення.

Головне управління Держпраці у Луганській області у зв’язку із змінами у чинному законодавстві стосовно видачі дозволів інформує про наступне

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 330 внесені зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 (далі - Порядок), а саме:

Пункт 10 Порядку в такій редакції:

“10. Строк видачі (продовження строку дії) дозволу або повідомлення роботодавця, виробника або постачальника про відмову у його видачі (продовженні строку дії) становить десять робочих днів з дня отримання документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку (у разі продовження строку дії дозволу - документів, зазначених в абзацах п’ятому і шостому пункту 15 цього Порядку).”.

Пункт 15 Порядку в такій редакції:

“15. Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки становить п’ять років.

Строк дії дозволу продовжується:

Держпраці - на виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у пункті 1 додатка 2 Порядку; територіальним органом Держпраці - на виконання робіт підвищеної небезпеки, крім тих, що зазначені в абзаці третьому цього пункту, та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у додатку 3 Порядку.

У разі коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п’ять років на підставі заяви роботодавця, поданої за формою згідно з додатком 5 Порядку, та оригіналу дозволу.

Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки чи допущено виникнення аварій та/або пов’язаних з виробництвом нещасних випадків під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у дозволі, строк дії такого дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

За додатковими роз’ясненнями та інформацією щодо оформлення документів, звертатись до Інформаційно-консультаційних пунктів Головного управління Держпраці у Луганській області за адресами:

93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Малиновського, буд. 1А, каб. 40 Б, або за телефоном (06451) 7-37-49;

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, буд. 5, корп. 155 А, каб. 16, або за телефоном (050) 763-74-43.

Головне управління Держпраці у Луганській області інформує, що згідно з пунктом 14 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, роботодавець, який отримав дозвіл і має намір виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки (в тому числі відокремлений підрозділ), повинен письмово повідомити про це територіальний орган Держпраці за місцем виконання таких робіт та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування не пізніше ніж за десять робочих днів до початку їх виконання та/або експлуатації (застосування) за наданням копії дозволу.

За додатковими роз’ясненнями та інформацією щодо оформлення документів звертатись до Інформаційно-консультаційного пункту Головного управління Держпраці у Луганській області, кабінет 40-б, за адресою:

93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 1А, за телефоном (06451) 7-37-49.

Головне управління Держпраці у Луганській області, повідомляє, що згідно п. 19 Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» (зі змінами та доповненнями), суб’єкти господарювання у власності або користуванні яких є об’єкт підвищеної небезпеки зареєстрований в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки, зобов’язані в шестимісячний строк провести повторну ідентифікацію у разі:

- зміни умов виробництва, номенклатури небезпечних речовин або їх кількості;

- внесення змін до законодавства у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;

- будівництва в прилеглих районах нових об’єктів, якщо це впливає на зміст відомостей, наведених у повідомленні про результати ідентифікації;

- зміни власника об’єкта.

У разі проведення повторної ідентифікації суб’єкт господарювання повідомляє у двотижневий термін уповноважені органи про зміни порівняно з попередньою ідентифікацією. Інформація подається тільки за тими розділами повідомлення форми ОПН-1, в які вносилися зміни.

Також відповідно п. 12 Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки Декларація безпеки, на відміну від Повідомлення про результати ідентифікації, переглядається суб’єктом господарювання один раз на 5 років або в інші терміни у разі змін, які можуть вплинути на зміст відомостей поданих в декларації безпеки.

За додатковими роз’ясненнями та інформацією щодо оформлення документів, які зобов’язані формувати відповідно до змін, звертатись до Інформаційно-консультаційного пункту Головного управління Держпраці у Луганській області, кабінет 40-б, за адресою:

93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 1А, за телефоном (06451) 7-37-49

Дополнительная информация