UkraineNOW

 

 

Искать


 

НОВИНИ
Администратор

Администратор

Четвер, 26 Березень 2020 06:06

До уваги суб’єктів господарювання

Головне управління Держпраці у Луганській області повідомляє що, з метою нормативного врегулювання питання надання органами державного ринкового нагляду консультацій суб’єктам господарювання, відповідно до вимог підпункту 8 пункту 3 розділу І Закону України від 12 грудня 2019 р. № 367-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду» постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 75 (далі – Постанова) затверджено порядок надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду (далі – Порядок).

Набрання чинності Постановою відбудеться 26.03.2020 р.

Згідно до Порядку, органи державного ринкового нагляду безоплатно надають консультації суб’єктам господарювання у письмовій формі (письмові консультації) або шляхом публічного обговорення, відповідно до своєї компетенції, після отримання письмового звернення від суб’єкта господарювання.

Вимоги до складання письмового звернення суб’єктом господарювання визначено Порядком.

Письмові консультації надаються органом державного ринкового нагляду не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дня реєстрації звернення суб’єкта господарювання шляхом надсилання відповіді поштою та/або з використанням засобів електронного зв’язку.

Публічні обговорення проводяться у формі, зокрема, конференцій, форумів, семінарів, зустрічей із суб’єктами господарювання.

За додатковими роз’ясненнями щодо надання консультацій з питань державного ринкового нагляду можна звертатись до Інформаційно-консультаційного пункту з питань дозвільної системи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління Держпраці у Луганській області за адресою: вул. Малиновського, 1А, м. Лисичанськ, Луганська обл., 93100, або за телефоном (06451) 7-37-49.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України О. Гончарука від 22 січня 2020 року № 2313/0/1-20 29 січня 2020 року про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами разом з органами місцевого самоврядування, яким делеговані повноваження здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, Головним управлінням ДФС у Луганській області, Головним управлінням Пенсійного фонду в Луганській області, Луганським обласним центром зайнятості, Головним управлінням Держспоживслужби у Луганській області та місцевих державних адміністрацій протягом 20 - 31 січня 2020 року проводиться з суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування, інформаційна та роз’яснювальна робота про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин, у тому числі шляхом безпосередніх візитів за місцем здійснення господарської діяльності у Сватівському районному центрі зайнятості відбувся семінар.

Під час семінару роботодавці Сватівського району ознайомились з порядком укладання трудового договору, цивільно-правової угоди, контракту.

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України, трудовий договір — це угода між працівником і власником підприємства, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, дотримуючись внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін.

За трудовим договором працівника приймають на роботу (посаду), включену до штату підприємства, для виконання певної роботи (функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. Працівникові гарантується зарплата, установлені законодавством гарантії, пільги, компенсації тощо.

Цивільно-правовий договір, у свою чергу, — угода між підприємством й особою на виконання певної роботи (а саме: договір підряду, договір доручення тощо), предметом якого є надання певного результату праці, але за цього виду договору не виникають трудові відносини, на які поширюється трудове законодавство.

29 січня 2020 року у Новоайдарському районному центрі зайнятості відбувся семінар на виконання доручення Прем’єр-міністра України О. Гончарука від 22 січня 2020 року № 2313/0/1-20 про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами разом з органами місцевого самоврядування, яким делеговані повноваження здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Головним управлінням ДФС у Луганській області, Головним управлінням Пенсійного фонду в Луганській області, Луганським обласним центром зайнятості, Головним управлінням Держспоживслужби у Луганській області та місцевих державних адміністрацій протягом 20 - 31 січня 2020 року проводиться з суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування, інформаційна та роз’яснювальна робота про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин, у тому числі шляхом безпосередніх візитів за місцем здійснення господарської діяльності.

Під час семінару роботодавці Новоайдарського району ознайомились з порядком укладання трудового договору, цивільно-правової угоди, контракту.

Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), трудовий договір — це угода між працівником і власником підприємства, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, дотримуючись внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін.

За трудовим договором працівника приймають на роботу (посаду), включену до штату підприємства, для виконання певної роботи (функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. Працівникові гарантується зарплата, установлені законодавством гарантії, пільги, компенсації тощо.

Цивільно-правовий договір, у свою чергу, — угода між підприємством й особою на виконання певної роботи (а саме: договір підряду, договір доручення тощо), предметом якого є надання певного результату праці, але за цього виду договору не виникають трудові відносини, на які поширюється трудове законодавство.

29 січня 2020 року у Лисичанському міському центрі зайнятості відбувся семінар з суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування щодо оформлення трудових відносин, у тому числі шляхом безпосередніх візитів за місцем здійснення господарської діяльності. В якому прийняли участь начальник відділу споживчого ринку ЛМР, УПФУ в м. Лисичанську Луганської області.

Під час семінару суб’єкти господарювання ознайомились з порядком укладання трудового договору.

Статтею 24 КЗпП України передбачено, що трудовий договір укладається в письмовій формі. Трудовий договір оформляється наказом чи розпорядженням роботодавця, складеним, як правило, на підставі поданого працівником заяви.

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і трудову книжку. Якщо для цієї роботи (посади) законодавчо встановлена вимога щодо освіти, кваліфікації, стану здоров'я, необхідно також надання документів, що підтверджують відповідність цим вимогам. Трудовий договір не може бути укладений з громадянином, який має медичний висновок про протипоказання запропонованої роботи за станом здоров'я.

На підставі вимог статті 29 КЗпП України до початку виконання працівником трудових обов'язків роботодавець повинен:

  • визначити робоче місце і забезпечити працівника всіма необхідними для роботи засобами;
  • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку і з положеннями колективного договору;
  • проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони;
  • роз'яснити працівникові його права, обов'язки, пільги, компенсації і проінформувати під розписку про умови праці.

Відповідно статті 22 КЗпП України не допускається необгрунтована відмова в прийомі на роботу або будь-яке пряме або непряме встановлення переваг залежно від походження, соціально-майнового стану, расово-національної приналежності, статі, мови, політично-релігійних переконань, місця проживання.

Статтею 26 КЗпП України визначено, що при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

Відповідно статті 27 КЗпП України визначено, що строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - шести місяців. До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини.

Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

Триває робота щодо інформування інспекторами праці Головного управлінням Держпраці у Луганській області суб`єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі, послуг, тимчасового розміщення, організації харчування та інше з інформаційно - роз’яснювальної роботи на виконання окремого доручення т.в.о. Голови Державної служби України з питань праці від 22 січня 2020 року № 29/4.3-20, щодо доручення Прем’єр-міністра України О. Гончарука від 22 січня 2020 року № 2313/0/1-20 про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі та послуг у Луганській області.

Під час заходів проводиться роз’яснювальна робота для роботодавців про найбільш ефективні способи додержання законодавства з питань оформлення трудових відносин.

Протягом 28 січня 2020 року фахівці Головного управління Держпраці у Луганській області продовжили відвідування суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщення та організації харчування з інформаційно-роз’яснювальною роботою.

У рамках відвідувань інспектори надають роз’яснення роботодавцям і їх найманим працівникам, які наслідки може мати для обох сторін робота без укладення трудового договору. Для працівників – це відсутність будь-яких соціальних гарантій, а для роботодавця - використання праці найманих працівників без належного оформлення трудових відносин може привести до фінансових санкцій у сумі понад 141 тис. грн. за кожного неоформленого працівника.

На цьому й робиться наголос під час відвідувань.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України О. Гончарука про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості, на Луганщині проведуть масштабну інформаційно - роз’яснювальну кампанію.

Інформаційна кампанія проводитиметься спільно з органами місцевого самоврядування, обласними управліннями ДПС, Пенсійного фонду, Служби зайнятості, Служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також державних адміністрацій.

Заходи проводитимуть для суб’єктів господарювання сфери торгівлі товарами та послугами.

В межах роз’яснювальної роботи заплановано проведення семінарів, нарад, лекцій, відвідування суб’єктів господарювання з метою інформування його та працівників про найбільш ефективні способи додержання законодавства з питань оформлення трудових відносин тощо.

Відповідні заходи спрямовані на попередження випадків використання праці без належного оформлення. Суб’єктам господарювання надається інформація що, повністю задекларована праця у тому разі, якщо роботодавець уклав з працівником трудовий договір, офіційно повідомив про його працевлаштування державну податкову службу, офіційно і в повному розмірі виплачує заробітну плату, сплачує за працівника єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, робота виконується повний робочий час, установлений на підприємстві.

24 січня 2020 року за участю посадових осіб управління з питань праці Головного управління Держпраці у Луганській області, спеціалістів Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області в Луганській області, фахівців Лисичанського управління Головного управління ДПС у луганській області та фізичних осіб - підприємців відбулося засідання «круглого столу» на тему: «Легалізація заробітної плати та зайнятості населення».

Під час заходу обговорювались питання легалізації трудових відносин та дотримання вимог чинного законодавства з оплати праці. Фахівці управління з питань праці звернули увагу присутніх на дотримання підприємцями законодавства про працю, легалізації робочих місць, недопущення виплати заробітної плати у розмірі, меншому за встановлений законодавством рівень, а також про відповідальність за порушення в сфері праці.

IMG e1741bfcd6c1e8fc76f06fff46d7ab8a V

Наголосили на тому, що підвищення розміру мінімальної заробітної плати не може бути підставою для переведення працівника на неповний робочий час чи звільнення працівника. Окрім того зазначили, що вимоги щодо оплати праці не нижче мінімального рівня діють щодо кожного працівника незалежно від стажу роботи, освіти та особливостей роботи.

За результатами розгляду питань, представлених на «круглий стіл», було прийнято рішення і надалі співпрацювати з метою захисту прав застрахованих осіб та проводити інформаційно- роз’яснювальну роботу серед населення та страхувальників міста.

24.01.2019 Кравець Г.В.

Головним управлінням Держпраці у Луганський області на виконання доручення Прем’єр-міністра України О. Гончарука від 22 січня 2020 року № 2313/0/1-20 про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами разом з органами місцевого самоврядування, яким делеговані повноваження здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, Головним управлінням ДФС у Луганській області, Головним управлінням Пенсійного фонду в Луганській області, Луганським обласним центром зайнятості, Головним управлінням Держспоживслужби у Луганській області та місцевих державних адміністрацій протягом 20 - 31 січня 2020 року проводиться з суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування, інформаційна та роз’яснювальна робота про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин, у тому числі шляхом безпосередніх візитів за місцем здійснення господарської діяльності.

При проведенні відповідних заходів роботодавцям та їх працівникам надаються роз’ясння згідно діючого законодавства України, а саме: згідно статті 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Відповідно статті 24 КЗпП трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим:
1) при організованому наборі працівників;
2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;
3) при укладенні контракту;
4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;
5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 цього Кодексу);
6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;
7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу.

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.

Додатково нагадуємо, що статтею 265 КЗпП встановлена відповідальність за порушення законодавства про працю.

Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:
- фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (141 690 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Страница 1 из 4

Дополнительная информация