Версия для печати
Середа, 08 Травень 2019 11:55

ГУ Держпраці інформує про основні відмінності трудового та цивільно-правового договорів

Оцените материал
(1 Голосовать)

ГУ Держпраці інформує про основні відмінності трудового та цивільно-правового договорів

    

   Статтею 22 КЗпП встановлено гарантії щодо укладення трудового договору. Трудовий договір – угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженої органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу згідно з кваліфікацією і підлягає правилам внутрішнього розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечити умови праці, необхідні для виконання роботи.

   За трудовим договором громадянин набуває статусу «працівник», його трудові відносини регулює законодавство про працю. Він має право на відпочинок відповідно до законів про обмеження трудового дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові та безпечні умови праці, на матеріальне забезпечення у порядку соціального страхування в разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності та інші права, встановлені законом.

   Предметом трудового договору є процес праці – виконання роботи за певною спеціальністю, кваліфікацією, посадою, тобто виконання працівником певної трудової функції (стаття 23 КЗпП). При цьому трудова функція, як правило, не передбачає будь-якого кінцевого результату.

   Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконанням іншим. Працівник підлягає правилам внутрішнього трудового розпорядку. Оплата праці гарантована. Заробітна плата виплачується регулярно у робочі дні, не рідше двох разів на місяць. Для підприємств, установ, організацій усіх форм власності є обов’язковими норми і гарантії оплати праці, визначені законодавством, зокрема, щодо мінімального розміру заробітної плати, норм оплати, а також щодо гарантій для працівників на оплату відпусток та інші випадках.

   Натомість у договорі підряду/ цивільно-правовій угоді будь-які гарантії при укладанні такого виду договору Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ) не передбачені. За договором підряду одна сторона зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони. Предметом договору є кінцевий результат. Підрядник/виконавець робіт не зобов’язаний виконувати вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку.

   За договором підряду сторони рівноправні і замовник не зобов’язаний забезпечувати належні та безпечні умови праці (глави 61 та 63 ЦКУ). ЦКУ не встановлює будь-яких вимог до замовника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Слід зазначити, що за цивільно-правовим договором працівник самостійно організовує процес роботи, сам виконує її та відповідає за неї. Працівник за договором такого характеру є незахищеним та позбавлений будь-яких соціальних гарантій. Договір підряду припиняється у зв’язку з виконанням обумовленої при його укладенні роботи, про що складається акт здавання-приймання, який підписується обома сторонами.

   Відмінності трудового договору та договору підряду/цивільно-правової угоди:

  • трудовий договір – регламентується Кодексом законів про працю України; працівник зобов’язується виконувати роботу згідно кваліфікації і підпорядковуватись правилам внутрішнього розпорядку; подається заява і приймається наказ про прийняття на роботу; вноситься запис у трудову книжку; у договорі зазначається посада, розмір зарплати, дата початку роботи; предметом договору є сам процес роботи; вид оплати – зарплата; розмір оплати – не менше мінімальної зарплати; строк оплати – не рідше 2 разів на місяць; надається оплачувана щорічна відпустка, виплати на відрядження тощо;
  • цивільно-правовий договір – регламентується Цивільним кодексом України; виконавець зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу (надати послугу), а замовник зобов’язується прийняти і оплатити результати роботи (оплатити послугу); сторони підписують письмовий договір без наказу; не вноситься запис у трудову книжку; у договорі зазначається предмет (річ або послуга), ціна і строк договору; предметом договору є кінцевий результат роботи або послуги; вид оплати – винагорода; розмір винагороди – визначається у договорі і не залежить від мінімальної зарплати; строк оплати зазначається у договорі; трудові гарантії не надаються.

Прочитано 260 раз Последнее изменение Середа, 08 Травень 2019 12:02
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии