Искать


 

Вівторок, 16 Лютий 2016 07:28

Головне управління Держпраці у Луганській області інформує: підготовка до проведення атестації робочих місць за умовами праці

Оцените материал
(0 голосов)

Головне управління Держпраці у Луганській області інформує: підготовка до проведення атестації робочих місць за умовами праці

 

Для організації та проведення атестації робочих місць за умовами праці в організації видається наказ, відповідно до якого створюється атестаційна комісія, визначається її склад, а також визначаються терміни і графіки проведення робіт з атестації робочих.

 

До складу атестаційної комісії організації рекомендується включати керівників структурних підрозділів організації, юристів, фахівців служб охорони праці, фахівців з кадрів, фахівців з праці та заробітної плати, представників лабораторних підрозділів, головних спеціалістів, медичних працівників, представників профспілкових організацій.

 

                Атестаційна комісія організації вирішує наступні завдання:

 

• здійснює керівництво та контроль за проведенням роботи з атестації на всіх її етапах;

 

• складає повний перелік робочих місць організації з виділенням аналогічних робочих місць і зазначенням оцінюваних умов праці;

 

• при наявності на робочих місцях шкідливих і небезпечних виробничих факторів готує пропозиції про внесення змін і доповнень до колективного договору;

 

• за результатами атестації робочих місць за умовами праці розробляє план заходів щодо поліпшення і оздоровлення умов праці в організації.

 

Питання: За якими показниками оцінюються умови праці?

 

       1. Гігієнічна оцінка умов праці

 

При атестації робочих місць за умовами праці оцінці підлягають всі наявні на робочому місці шкідливі та небезпечні виробничі фактори (фізичні, хімічні та біологічні фактори), тяжкість і напруженість. Рівні шкідливих і небезпечних виробничих факторів визначаються на основі інструментальних вимірювань.

 

Вимірювання та оцінка виробничого середовища і трудового процесу оформляються протоколами.

 

У кожному протоколі повинні бути наступні дані:

 

• найменування організації, його адреса;

 

• дата проведення вимірювань;

 

• найменування вимірюваного фактора;

 

• відомості про застосовувані засобах вимірів (найменування приладу, інструменту, заводський номер, термін дії свідоцтва про повірку і номер свідоцтва про повірку);

 

• метод і місце проведення вимірювань і оцінок;

 

• нормативне та фактичне значення вимірюваного фактора і, при необхідності, час його впливу;

 

• клас шкідливості та небезпечності з даного фактору;

 

По кожному фактору на окреме робоче місце оформляються протоколи вимірів і оцінок.

 

       2. Оцінка фактичного стану умов праці на робочих місцях

 

При відповідності фактичних значень факторів виробничого середовища і трудового процесу гігієнічним нормативам і забезпеченості працівників ЗІЗ вважається, що умови праці на робочому місці відповідають гігієнічним вимогам і вимогам безпеки. Робоче місце визнається атестованим відповідно з класом 1 (оптимальні) або 2 (допустимі) умови праці.

 

У випадках, коли на робочому місці фактичні значення шкідливих і небезпечних виробничих факторів не відповідають існуючим нормам і забезпеченості працівників засобам індивідуального захисту, робоче місце визнається атестованим відповідно з класом 3 (шкідливі умови праці).

 

Проведення робіт в умовах надзвичайних ситуацій (рятувальні роботи, гасіння пожеж і т.д.) класифікується за шкідливості та небезпечності виробничих факторів по класу 4 (небезпечні умови праці). При віднесенні умов праці на робочому місці до класу 4 (небезпечному) в організації негайно розробляється комплекс заходів, спрямованих на зниження рівня впливу небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу або на зменшення часу їх впливу.

 

       3. Який фактичний результат оцінки умов праці?

 

Результати атестації робочих місць за умовами праці оформляються у вигляді пакету документів, що містить:

 

- Наказ про проведення атестації робочих місць за умовами праці та залучення до цієї роботи атестує організації (за потреби);

 

- Перелік робочих місць організації, підлягають атестації робочих місць за умовами праці, з виділенням аналогічних робочих місць і зазначенням оцінюваних чинників умов праці;

 

- Карти атестації робочих місць за умовами праці з протоколами вимірювань і оцінок умов праці та листами спостереження;

 

- План заходів щодо поліпшення і оздоровлення умов праці в організації;

 

- Наказ про завершення атестації робочих місць і затвердження її результатів.

 

Після проведення атестації робочих місць за умовами праці роботодавець направляє: перелік робочих місць, відомості робочих місць підрозділів організації і результатів їх атестації за умовами праці та зведену відомість робочих місць організації і результатів їх атестації за умовами праці, включаючи інформацію про атестує організації, до державного органа для проведення експертизи якості матеріалів з атестації робочих місць.


Прочитано 1118 раз Последнее изменение Вівторок, 16 Лютий 2016 13:47
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация