UkraineNOW

 

 

Искать


 

    Інспекторським складом відділу державного нагляду в хімічній промисловості управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Луганській області нещодавно проведено семінар на тему «Зміни до типового положення та перевірки знань з питань охорони праці» з керівниками структурних підрозділів та службою охорони праці на ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНЕННЯ АЗОТ».

    Під час семінару посадовими особами відділу державного нагляду в хімічній промисловості була звернута особлива увага щодо розробки відповідальними керівниками робіт підвищеної небезпеки заходів з підготовки до безпечного виконання робіт та заходів з безпечного виконання робіт з урахуванням ризиків.

    Було зазначено, що навчання та інструктажі працівників із питань охорони праці є одним із основних принципів державної політики в галузі охорони праці і складовою системи управління охороною праці (пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 273 від 16.11.2007). Навчання проводяться з працівниками та посадовими особами підприємств в процесі їх трудової діяльності.

    Згідно з Типовим положенням та зміни про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, усі працівники при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи проходять на підприємстві навчання у формі інструктажів із питань охорони праці, вивчають правила надання першої долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правила поведінки при виникненні аварій. Працівники, а також посадові особи що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, а також де є необхідність у професійному відборі, при прийнятті на роботу проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці та періодичне навчання і перевірку знань в термін, встановлений відповідними галузевими нормативними актами, але не рідше одного разу на рік. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання та перевірку знань, забороняється.

    За результатами обміну думками та обговорювання учасникам семінару надана пропозиція застосовувати відомості, що отримані на семінарі у подальшій роботі з забезпечення безпеки праці на виробництві та провести наради з питань навчання з питань охорони праці з підлеглими у структурних підрозділах виробництва.

    В ході проведення заходу була надана інформація стосовно проведення навчання та перевірки знань посадовим особам у тому числі членам комісії з перевірки знань у структурних підрозділах підприємства.

Опубликовано в Новини

    З 19 по 24 грудня 2019 року фахівці Головного управління Держпраці у Луганській області відділу державного нагляду в енергетиці, в металургії та у машинобудуванні провели ряд превентивних заходів спрямованих на підвищення рівня охорони праці та промислової безпеки на підприємствах області, а саме: проведено 6 нарад та 4 семінари.

    Так 19 грудня фахівці Головного управління Держпраці у Луганській області відділу державного нагляду в енергетиці, в металургії та у машинобудуванні провели семінар щодо правил охорони праці під час виконання робіт на висоті у ТОВ «Хіммаш компрессор-сервіс», м. Сєвєродонецьк.

    20 грудня були проведені семінари за темою « Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «Великий шовковий шлях», м. Лисичанськ та семінар за темою «Утримання суб’єктами господарювання у безпечному технічному стані обладнання, машин і механізмів, деталі яких рухаються та або обертаються» у ТОВ «ВП "ДЕТАЛЬ ВАГОН», м. Попасна, та нарада у ФОП Арутюнов М.В., м. Рубіжне за темою «Дотримання правил охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт».

    23 грудня проведено семінар щодо правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів у ТОВ «Троїцький МПЗ», нарада щодо дотримання порядку при проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві у ДП «Кремінське лісомисливське господарство» та нарада по темі: «Дотримання вимог порядку проведення інструктажів з питань охорони праці» у ФОП ЖУЛАНОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, м. Попасна.

    24 грудня були проведені: нарада щодо дотримання порядку при проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві у ТОВ «Кремінський завод «Ритм», м.Кремінна, нарада щодо дотримання вимог роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища відповідно до ЗУ «Про охорону праці» у ФОП Євсєєв Д.Є., м. Рубіжне та нарада по темі: «Дотримання вимог порядку проведення інструктажів з питань охорони праці» у ФОП БЛІНОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ, м. Попасна, де було розглянуто питання що проведення інструктажів з питань охорони праці необхідно виконувати згідно з вимогами Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) з метою встановлення вимог щодо організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності.

    Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

    За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

    Вступний інструктаж проводиться: з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади; з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства; з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання; з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

    Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

    Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства.

    Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці , який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

    Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником: новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство; який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого; який виконуватиме нову для нього роботу; відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

    Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

    Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

    Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману працю) з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

-на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;

-для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

    Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці: при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них; при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці; при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо; при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.

   Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

    Цільовий інструктаж проводиться з працівниками: при ліквідації аварії або стихійного лиха; при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства, оформлюються наряд–допуск, наказ або розпорядження.

    Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

   Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу,майстер).

    Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.

    При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів, протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

    При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

    Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці . Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

    У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів - не обов'язково.

    Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу, затверджується роботодавцем. До цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням об'єктів, машин, механізмів, устаткування; застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів тощо.                                                                                                                                          

   Під час проведення семінарів, нарад, лекцій та надання консультацій з працівниками підприємств обговорюються саме ті аспекти безпечного ведення робіт та охорони праці, які найчастіше потрібні їм у роботі. Обговорюючи актуальні питання з охорони праці, фахівці ГУ Держпраці завжди надають компетентну та вичерпну інформацію та звертають увагу робітників на необхідність приділення особливої уваги тим, чи іншим аспектам охорони праці.        

 

Опубликовано в Новини

    З метою підвищення рівня обізнаності учнів, студентів та слухачів учбових закладів щодо додержання законодавства про працю неповнолітніх та молоді, а також недопущення використання нелегальних форм дитячої праці, посадовими особами управління з питань праці Головного управління Держпраці у Луганській області 26 грудня 2019 року проведено семінар у Державному навчальному закладі «Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей». 
     В ході заходу фахівці ГУ Держпраці проінформували присутніх про додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню молоді та наданні першого робочого місця згідно з КЗпП України. Дуже активно пройшла частина семінару по обговоренню питань переваги офіційного працевлаштування, порядок укладання трудових договорів, акцентували увагу на відповідальності роботодавців за порушення законодавства про працю. Озвучені відмітні ознаки трудового договору від договору цивільно-правового характеру.
     Наприкінці заходу фахівці Головного управління надали відповіді на додаткові питання щодо теми семінару, які цікавили молодь.

 

Опубликовано в Новини

    23 грудня року під головуванням заступника начальника Головного управління пройшло останнє заплановане на 2019 рік засідання колегії Головного управління. Колегія розглянула питання щодо виконання рішень, прийнятих під час погодження планів розвитку гірничих робіт на вугільних шахтах регіону, підсумки роботи в сфері контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати, підсумки правової та позовної діяльності Головного управління. Також на засідання запросили для доповіді керівників підприємств області, на яких трапились нещасні випадки з тяжкими або смертельними наслідками та групові нещасні випадки.

    За інформацією начальника управління з питань праці, заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах регіону протягом 2019 року зменшилась більш ніж на 60%, з 151 до 59 млн. грн., при цьому кількість підприємств-боржників зменшилась з 55 до 29. Цьому сприяла інтенсивна контрольна та інформаційно-роз’яснювальна діяльність інспекторів праці: так, протягом року всього проведено 79 інспекційних відвідувань з питань заробітної плати, винесено 37 приписів про усунення порушень та винесено 11 постанов про накладання штрафів на загальну суму 84933 грн. Необхідно відмітити, що 5 підприємств-боржників на даний час знаходяться на тимчасово окупованій частині Луганській області, що унеможливлює проведення контрольних заходів. З початку року також проведено 321 інформаційно-роз’яснювальний захід (у тому числі відвідувань з метою інформування, лекцій, семінарів і т. д.) з питань заборгованості із заробітної плати, надано 125 консультацій.

    Плани розвитку гірничих робіт на 2020 рік вугільних підприємств Луганщині цього року було узгоджено комісією за участю начальника управління гірничого нагляду Державної служби України з питань праці. Проблемними питаннями залишаються, у тому числі, забезпеченість шахтарів саморятівниками та головними світильниками, перевірка метанометричного обладнання та забезпеченість виробіток інертним пилом. Виконання підприємствами заходів з  безпечного ведення видобутку вугілля буде залишатися на постійному контролі, запевнив начальник управління гірничого нагляду Головного управління.

    Колегія заслухала доповіді керівників підприємств, на яких сталися нещасні випадки з тяжкими або смертельними наслідками.

    Завідувач сектору юридичного забезпечення підбив підсумки правової та позовної діяльності Головного управління. Доповідач підкреслив, що із дванадцяти позовів про застосування запобіжних заходів у сфері державного нагляду з питань охорони праці, що були подані Головним управлінням у 2019 році, у десяти випадках судами прийнято рішення на користь Головного управління. Ще два позови знаходяться на розгляді.

    Підсумовуючи засідання, заступник начальника Головного управління наголосив на необхідності постійного контролю за виконанням прийнятих колегією рішень.

 

Опубликовано в Новини

Посадовці ГУ Держпраці надали низку роз’яснень для відвідувачів Сєвєродонецького міського центру зайнятості

Опубликовано в Новини

Для учнів навчальних закладів м. Сєвєродонецька проведено семінари щодо праці неповнолітніх

Опубликовано в Новини

    На КП «Попаснянський районний водоканал» фахівцями відділу державного нагляду в хімічній промисловості Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Луганській області було проведено семінар на тему: «Вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, організація роботи з охорони праці на підприємстві».

    Участь у семінарі прийняли керівники структурних підрозділів, інженерно-технічні працівники та працівники підприємства. Під час заходу були обговорені питання про організацію роботи з охорони праці у суб'єктів господарювання, ознайомлення присутніх з сферою дії Закону України «Про охорону праці» та з діючими законодавчими і нормативно-правовими актами з охорони праці. Також було нагадано, що під час укладання трудового договору роботодавець повинен поінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

    Фахівцями ГУ Держпраці було звернуто увагу, що умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства та нормативно-правовим актам з охорони праці.

    Під час семінару було фахівцями Головного управління Держпраці у Луганській області було надано відповіді та роз’яснення на низку запитань учасників заходу щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці.

Опубликовано в Новини

    У   Головному   управлінні Держпраці у Луганській області закінчено спеціальне розслідування випадку смерті, що стався 27 листопада   2019 року дорожнім працівником у Комунальному підприємстві «Шляхово – експлуатаційне підприємство» Рубіжанської міської ради.

    Вивчивши обставини нещасного випадку, дослідивши лікарські висновки та документацію, надану підприємством,   комісія дійшла до висновку, що даний нещасний випадок признано таким, що не пов’язаний з виробництвом та на потерпілого складено акт за формою Н-5.

 

Опубликовано в Новини

До уваги роботодавців! Відповідаємо на питання: чи важлива атестація робочих місць? Навіщо її треба проводити?

Опубликовано в Новини

    В Головному управлінні Держпраці у Луганській області створена спеціальна комісія та розпочато розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком.

    Випадок смерті стався 12 грудня 2019 року з водієм шкільного автобуса у Комунальному опорному закладі "Великочернігівська спеціалізована школа Станично-Луганського району Луганської області" Станично-Луганської районної ради.

    Обставини та причини нещасного випадку з’ясовуються.

 

Опубликовано в Новини

Дополнительная информация