UkraineNOW

 

 

Искать


 

    Головне управління Держпраці у Луганській області звертає увагу на необхідність проходження водіями транспортних засобів попередніх та періодичних медоглядів.

    Працівники транспортних засобів проходять попередні (періодичні) медичні огляди як працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, з урахуванням специфіки діяльності, шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу.

    Спеціаліст відділу державного нагляду з гігієни праці територіального управління Держпраці, щорічно за заявкою роботодавця (його представника) та за участі представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи:

 • визначає категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду;
 • до 1 грудня складає Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за формою додатку 1 (п. 2.2 Наказу МОЗ «Про затвердження Порядку проведення медоглядів працівників певних категорій» від 21.05.2007 № 246; далі — Наказ, Порядок № 246).

    Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які беруть участь у їх проведенні, перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов’язані із впливом виробничих факторів, визначені в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників (дод. 4 до Наказу № 246) та Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників (дод. 5 до Наказу № 246) (п. 2.6 Порядку № 246).

 

Опубликовано в Новини

    Головним управлінням Держпраці у Луганській області завершено спеціальне розслідування випадку смерті працівника під час виконання ним трудових обов’язків, що стався 04 грудня 2019 року з працівником Харківської філії Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» на дільниці ядра мережі та об’єктів зв’язку № 233/1, розташованого у місті Рубіжне.

    Вивчивши обставини, комісія зі спеціального розслідування дійшла до висновку, що причиною нещасного випадку є: незадовільні фізичні дані та стан здоров’я потерпілого. Нещасний випадок визнано таким, що не пов'язаний з виробництвом, на потерпілого складено акт за формою Н-1/НП.

Опубликовано в Новини

    Головне управління Держпраці у Луганській області інформує роботодавців, що 01 січня 2020 року набув чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік", статтею 8 якого встановлено у 2020 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня - 4723 гривні, у погодинному розмірі - 28,31 гривні.

    31 грудня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю» від 04 грудня 2019 року №1132, якою внесено зміни до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823 “Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю”.

    Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (зокрема їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю (далі — об’єкт відвідування), з урахуванням особливостей, визначених Конвенцією Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, ратифікованою Законом України від 8 вересня 2004 р. № 1985-IV, Конвенцією Міжнародної організації праці № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві, ратифікованою Законом України від 8 вересня 2004 р. № 1986-IV, та Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

    Заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю, крім заходів з питань виявлення неоформлених трудових відносин, здійснюються відповідно до вимог частин четвертої і п’ятої статті 2 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

    Додатково нагадуємо, що статтею 265 Кодексу законів про працю встановлена відповідальність за порушення законодавства про працю.

    Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

    Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

 • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (141 690 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
 • порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (14 169 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення;
 • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (47 230 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
 • недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (47 230 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
 • недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (14 169 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення;
 • вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, - у стократному розмірі мінімальної заробітної плати (472 300 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення;
 • порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьомим цієї частини, - у розмірі мінімальної заробітної плати (4 723 грн.).
Опубликовано в Новини

Інспекторами Головного управління Держпраці проведено низку превентивних заходів та прийнято участь в тренувальних навчаннях

Опубликовано в Новини

    У Головному управлінні Держпраці у Луганській області завершено спеціальне розслідування нещасного випадку з водієм шкільного автобусу у Комунальному опорному закладі «Великочернігівська спеціалізована школа Станично-Луганського району Луганської області» Станично-Луганської районної ради, який, здійснюючи технічний огляд транспортного засобу, отримав смертельну травму.

    Спеціальне розслідування було проведено у відповідності до вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337. Спеціальною комісією були встановлені обставини нещасного випадку з використанням інформації наданої Головним управлінням Національної поліції у Луганській області.

    Основною причиною нещасного випадку з’явилися недоліки під час навчання безпечному виконанню робіт. За результатами спеціального розслідування складено акт за формою Н-1/П, визначено осіб, які допустили порушення вимог законодавства з охорони та розроблено заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам.

    В ході спеціального розслідування посадовими особами Головного управління у відповідності до вимог ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» була проведена позапланова перевірка. За результатами перевірки виявлено ряд порушень нормативно-правових актів з охорони праці та притягнуто до адміністративної відповідальності одна посадова особа. За станом виконання заходів запропонованих спеціальної комісією встановлено контроль з боку інспекторського складу за галузевим напрямком.

Опубликовано в Новини

    Фахівцями управління гірничого нагляду Головного управління Держпраці у Луганській області згідно «Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» наприкінці грудня 2020 року розглянуті режими ведення підривних робіт на І півріччя 2020 року по відокремленим підрозділам ДП «Первомайськвугілля».

    Під час розгляду приділялась увага питанням правильності вибору вибухових речовин для певної групи вибоїв та виробок, безпечна відстань до місць укриття майстрів-підривників та людей, непов’язаних з підривними роботами, встановлений час ведення підривних робіт (згідно планограми ведення гірничих робіт) та інші актуальні питання цього напрямку.

    Безпека працівників під час виконання підривних робіт на вугледобувних підприємствах безпосередньо залежить від якості розробки режимів ведення підривних робіт та відповідності їх до вимог нормативних актів з охорони праці.

Опубликовано в Новини

    Інспектором відділу державного нагляду в хімічній промисловості Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Луганській області нещодавно у Комунальному Підприємстві «Сватівський водоканал» було проведено семінар за темою «Вимоги безпеки під час проведення газонебезпечних робіт».

    Під час семінару з працівниками підприємства обговорено вимоги НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» стосовно підготовки та виконання газонебезпечних робіт.

    Інспектором ГУ Держпраці було зазначено, що «До газонебезпечних робіт відносяться роботи, пов’язані з оглядом, очищенням, ремонтом, розгерметизацією технологічного обладнання, комунікацій, у тому числі роботи всередині ємностей (апарати, сушильні барабани, печі сушильні, реактори, резервуари, цистерни, та інше аналогічне обладнання, а також колектори, тунелі, колодязі, приямки та інші аналогічні місця), під час виконання яких є або не виключена можливість виділення в робочу зону, визначену відповідно до ГОСТ 12.1.005-88, вибухо- та пожежонебезпечних або шкідливих парів, газів та інших речовин, здатних викликати вибух, загорання, здійснити шкідливий вплив на організм людини, а також роботи при недостатньому вмісту кисню (об’ємна частка нижче 20%)».

    Також під час семінару присутнім було нагадано про те, що виконавці газонебезпечних робіт повинні пройти інструктаж з безпечного виконання газонебезпечних робіт та розписатись в наряді-допуску, також повинні виконувати тільки ту роботу, яка вказана в наряді-допуску, застосовувати засоби захисту та дотримуватися заходів з безпеки, передбачених в наряді-допуску, знати ознаки отруєння шкідливими речовинами, місця знаходження засобів зв’язку та сигналізації, порядок евакуації потерпілих з небезпечної зони та інші вимоги, зазначені у Типовій інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.

    Наприкінці семінару було надано відповіді на додаткові питання його учасників та звернено увагу, що виконавці газонебезпечних робіт повинні припинити роботи у разі погіршення власного самопочуття або виявлення ознак нездужання у виконавців робіт та негайно повідомити про це відповідальному за її проведення. 

Опубликовано в Новини

    Нещодавно головним державним інспектором відділу державного нагляду в будівництві, за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Луганській області прийнято участь у роботі комісії з проведення кваліфікаційної атестації (захист дипломних робіт та проектів) з професії «Машиніст крана автомобільного» у Старобільсьому та Щастинському відділеннях Відокремленого підрозділу «Регіональний центр професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

    На захист комісії студентами надавались дипломні проекти з питань безпечного виконання будівельних робіт з застосуванням вантажопідіймальних кранів, проведення обслуговування та ремонту вантажопідіймальної техніки, будови та принципів роботи вантажопідіймальних кранів. За результатами проведеної атестації студенти показали достатньо високі знання з теоретичного і практичного питання застосування та виконання робіт вантажопідіймальною технікою. По закінченню заходу студентам були вручені посвідчення і присвоєна професія «Машиніст крана автомобільного».

Опубликовано в Новини

    Головне управління Держпраці у Луганській області звертає увагу роботодавців, що з 01 січня 2020 року змінився розмір мінімальної заробітної плати.

    14 листопада 2019р. Верховна Рада прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Відповідно до закону, мінімальна заробітна плата у 2020 році становитиме:

 • у місячному розмірі: з 01 січня — 4723 гривні;
 • у погодинному розмірі: з 01 січня — 28,31 гривні.

    Нагадаємо, мінімальна заробітна плата в 2019 році  в  місячному  розмірі становила 4173 гривні, отже, у поточному році мінімальна зарплата  підвищилася на 550 гривень.

За інформацією видання «Закон і Бізнес»

 

Опубликовано в Новини

    Протягом жовтня-грудня 2019 року, відповідно до плану роботи на ІV квартал 2019 року, головним спеціалістом сектору звернення громадян та доступу до публічної інформації проведено 6 лекцій для працівників Головного управління Держпраці у Луганській області на тему: «Права громадянина при розгляді заяви чи скарги та обов’язки органів державної влади щодо розгляду заяв чи скарг».

    Під час лекцій розтлумачено права громадянина при розгляді заяви чи скарги. Згідно зі статтею 18 Закону України «Про звернення громадян» громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право:

 • особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;
 • знайомитися з матеріалами перевірки;
 • подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;
 • бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
 • користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
 • одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
 • висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;
 • вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

    Особливу увагу було приділено питанню обов’язків органів державної влади щодо розгляду заяв чи скарг. Відповідно до статті 19 Закону України «Про звернення громадян» органи державної влади в межах своїх повноважень зобов’язані:

 • об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
 • у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;
 • на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;
 • скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
 • забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;
 • письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;
 • вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина;
 • у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;
 • не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;
 • особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

    Акцентувалась увага на те, що у разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу, в межах бюджетних асигнувань.

    Мета проведення лекцій для працівників Головного управління - роз’яснення щодо прав громадянина при розгляді заяви чи скарги і обов’язків органів державної влади щодо розгляду заяв чи скарг та закріплення набутих навичок. Ці знання необхідні під час виконання ними своїх посадових обов’язків.

Опубликовано в Новини

Дополнительная информация