Искать


 

Вівторок, 15 Серпень 2017 06:38

ГУ Держпраці інформує щодо реєстрації та оприлюднення декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання

Оцените материал
(0 голосов)

ГУ Держпраці інформує щодо реєстрації та оприлюднення декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання

    Головне Управління Держпраці у Луганській області звертає увагу керівників підприємств усіх форм власності на зміни в законодавчій базі щодо реєстрації та оприлюднення декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання (далі - Декларація).

   Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2006 року за № 685, якою було затверджено форму Декларації, згідно з додатком 8 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», втратила чинність.

    Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року за № 922 про «Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом» (далі –Постанова № 922) затверджено «Порядок повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства» та новий шаблон Декларації, форма якого наведена нижче.

    Відповідно до Постанови № 922 суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає декларацію особисто чи надсилає рекомендованим листом у двох примірниках адміністратору або відповідному дозвільному органу. Зареєстровані декларації скануються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідного дозвільного органу протягом наступного робочого дня після реєстрації.

    Головне управління Держпраці у Луганській області здійснює прийом Декларацій для реєстрації через Центр надання адміністративних послуг за адресою: Бульвар Дружби народів, 32А,м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 922

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання
вимогам законодавства

_____________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

____________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження суб’єкта господарювання)

____________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер

____________________________________________________________________________________________

облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*)

____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника (власника) суб’єкта господарювання)

Телефон ____________________

Перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(місце провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності

____________________________________________________________________________________________

або видів господарської діяльності)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності - у разі добровільного страхування) відповідно до Закону України “Про страхування”

_____________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)

Цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження зазначених дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, вимогам законодавства.

__ ________ 20__ р. ___________ _________________________________________

(підпис)(ініціали та прізвище керівника юридичної особи
або фізичної особи - підприємця)

МП (у разі наявності)

_____________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті.

Прочитано 127 раз Последнее изменение Вівторок, 15 Серпень 2017 06:44
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация