Искать


 

Понеділок, 14 Серпень 2017 08:12

З працівниками Лисичанського професійного торгово-кулінарного ліцею обговорено проведення розслідування нещасних випадків

Оцените материал
(0 голосов)

З працівниками Лисичанського професійного торгово-кулінарного ліцею обговорено проведення розслідування нещасних випадків

    Фахівці Головного управління Держпраці у Луганській області, відділу   державного нагляду в енергетиці, металургії та у машинобудуванні нещодавно провели семінар на тему «Дотримання порядку при проведенні розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» з адміністрацією, службою охорони праці та посадовими особами технічних служб Лисичанського професійного торгово-кулінарного ліцею.

    Під час семінару присутнім було роз’яснено що, відповідно до статті 153 Кодексу законів про працю України «На всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.

    Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці».

    Згідно Закону України «Про охорону Праці» від 14.10.1992 № 2694-12 роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних   захворювань   і   аварій. Процедура проведення розслідування та ведення   обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або в їх філіях, представництвах,   інших   відокремлених   підрозділах детально регулюється положенням, що затверджене Кабінетом Міністрів України за погодженням зі всеукраїнськими об'єднаннями профспілок, а саме –Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30 листопада 2011 року N 1232 (далі – Порядок).

    Дія цього порядку розповсюджується на:

1) власників підприємств або уповноважені ними органи;

2) робітників;

3) фізичних осіб підприємців;

4) членів фермерських господарств.

    Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме – обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків.

    Обговорюючи з учасниками семінару проведення розслідування нещасних випадків, інспектори ГУ Держпраці акцентували увагу на важливості першого етапу розслідування: «На початковому етапі розслідування нещасного випадку його слід кваліфікувати, тобто визначити, чи підпадає він під дію Порядку». Попередня кваліфікація нещасного випадку вкрай потрібна роботодавцеві, аби вирішити, чи є підстави направляти повідомлення в органи й організації, зазначені в Порядку, а також створити комісію з розслідування. Кваліфікація нещасного випадку за результатами його розслідування може змінитися, проте це не вплине на процедуру розслідування, та можливо зможе вплинути на оформлення результатів роботи комісії.

    За результатами обговорення було прийнято наступне рішення: керівництву підприємства довести до відома всім посадовим особам та працівникам необхідність дотримання порядку при проведенні розслідування та ведення обліку професійних нещасних випадків захворювань і аварій на виробництві.

    Окрім проведення цього семінару, на початку серпня фахівці відділу провели ряд інших превентивних заходів на підприємствах області. Під час нарад, семінарів, лекцій та консультацій з представниками підприємств обговорювались правила безпеки під час виконання ремонтних робіт в електроустановках та правила безпеки під час кисневого різання металів; організація безпечного ведення газонебезпечних робіт, а також безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, організація проведення інструктажів з питань охорони праці та інші актуальні для робітників підприємств області теми охорони праці. Активна робота з проведення подібних заходів триває.

 

Прочитано 181 раз
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация