Искать


 

Понеділок, 24 Липень 2017 12:20

З працівниками ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» обговорено особливості праці неповнолітніх

Оцените материал
(0 голосов)

З працівниками ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» обговорено особливості праці неповнолітніх

    Фахівці відділу  державного нагляду в енергетиці, металургії та у машинобудуванні Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Луганській області нещодавно провели нараду щодо праці неповнолітніх з адміністрацією підприємства, службою охорони праці та посадовими особами технічних служб ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ».

    Праця неповнолітніх регулюється Кодексом законів про працю України, Законами України «Про відпустки», «Про охорону праці», «Про охорону дитинства», «Про зайнятість населення», нормативними актами Кабінету Міністрів України та профільних міністерств. Неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

    «Чинне законодавство України, нормативні акти, що стосуються праці дітей, спрямовані на вилучення тих видів робіт, які мають шкідливий вплив на здоров'я та розвиток дитини, створення умов для всебічного розвитку дітей, зокрема розвиток творчих здібностей, формування позитивних настанов на суспільно корисну трудову діяльність, створення умов для реалізації трудової активності дітей і підлітків у належних санітарно-гігієнічних умовах, які сприяють розвитку дитини. Особливості охорони праці неповнолітніх спрямовані на реальне здійснення права на працю, підвищення кваліфікації, поєднання роботи з навчанням тощо. Охорона праці неповнолітніх - система спеціальних норм, які надають неповнолітнім трудові пільги» - було зазначено під час наради.

    Охорона праці неповнолітніх включає наступні заходи:

   - заборона (обмеження) застосування праці неповнолітніх - заборона застосування праці неповнолітніх на важких роботах і роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці та на підземних роботах, також інших роботах, які можуть заподіяти шкоду їхньому професійному розвитку; встановлені граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми; забороняється залучати неповнолітніх до робіт вахтовим методом;

   - залучення неповнолітніх до праці з певними обмеженнями - встановлення віку прийняття на роботу; медичні огляди; надання першого робочого місця; броня для прийняття на роботу; квота робочих місць; професійне навчання на виробництві; надання пільг щодо умов праці; обмеження звільнення з ініціативи роботодавця;

   - обмеження трудового навантаження неповнолітніх - скорочена тривалість робочого часу, подовжена щорічна основна  оплачувана  відпустка, заборона направлення в службові відрядження, притягнення до надурочної роботи, в нічний час, у вихідні, святкові та неробочі дні, інше.

    На кожному підприємстві, в установі, організації повинен вестись спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження. Усі особи, молодші вісімнадцяти років, приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і надалі, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові.

    На важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах забороняється застосування праці осіб, молодших від вісімнадцяти років. Забороняється також залучати осіб, молодших  вісімнадцяти років, до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також граничні норми підіймання і переміщення важких речей особами, молодшими вісімнадцяти років, затверджуються Міністерством охорони здоров’я України за погодженням із Державним комітетом України із нагляду за охороною праці.

    Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час. Щорічні відпустки повної тривалості працівникам віком до вісімнадцяти років у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного строку безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

    Заробітна плата працівникам, молодшим вісімнадцяти років, при скороченій тривалості щоденної роботи, виплачується в такому самому розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

    У разі порушення трудових прав неповнолітніх при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця звільнення працівників, молодших вісімнадцяти років, з ініціативи роботодавця допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою місцевої служби в справах неповнолітніх. При цьому звільнення з підстав, зазначених у пп. 1, 2 і 6 ст. 40 КЗпПУ, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування. Коли продовження чинності трудового договору загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси, батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового.

    За результатами наради були прийнято наступне рішення: керівництву підприємства довести до відома всім посадовим особам та працівникам про необхідність дотримання чинного законодавства України, що стосується праці дітей. Під час проведення цієї та інших нарад та надання консультацій з працівниками підприємств обговорюються саме ті аспекти безпечного ведення робіт та охорони праці, які найчастіше потрібні їм у роботі. Обговорюючи актуальні питання з охорони праці, фахівці ГУ Держпраці завжди надають компетентну та вичерпну інформацію та звертають увагу робітників на необхідність приділення особливої уваги тим, чи іншим аспектам охорони праці.        

Прочитано 211 раз Последнее изменение Понеділок, 24 Липень 2017 12:24
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация