Искать


 

Понеділок, 24 Липень 2017 09:47

Інспектори ГУ Держпраці прочитали лекцію для співробітників страхової компанії «Країна»

Оцените материал
(0 голосов)

Інспектори ГУ Держпраці прочитали лекцію для співробітників страхової компанії «Країна»

    Інспекторами Управління з питань праці ГУ Держпраці у Луганській області 20 липня була проведена лекція для працівників страхової компанії «Країна» (м. Сєвєродонецьк) під час якої серед інших розглядалось питання роботи у домашніх умовах.

    «На даний час надомна робота має великий попит, але в законодавстві України згадується тільки у статті 179 Кодексу законів про працю України, відповідно до якої за бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. Тому при оформленні трудових відносин укладається трудовий договір між роботодавцем і працівником» - розпочала лекцію інспектор ГУ Держпраці. Далі слухачі лекції були ознайомлені із поняттям «трудовий договір» та особливостями праці надомних працівників.

    Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

    Відповідно до статті 1 Положення про умови праці надомників, затвердженого Постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС № 275 / 17-99 від 29.09.1981 (далі - Положення) Надомниками вважаються особи, які уклали трудовий договір з об'єднанням, комбінатом, підприємством, установою, організацією, колгоспом про виконання роботи вдома особистою працею з матеріалів і з використанням знарядь і засобів праці, що виділяються підприємством, або придбаних за рахунок коштів цього підприємства. Адміністрація може дозволяти надомникам виготовлення виробів для підприємства з власних матеріалів і з використанням особистих механізмів та інструментів. Перелік видів власних матеріалів і кількість виготовлених з них виробів, а також порядок надання сировини і матеріалів визначаються у галузевій інструкції.

    Відповідно до статті 7 Положення трудовий договір про роботу па дому полягає, як правило, в письмовій формі. У трудовому договорі з надомником повинні бути найбільш повно викладені як основні, так і додаткові умови, що визначають взаємні зобов'язання сторін. Прийом на роботу в якості надомника оформляється наказом (Розпорядженням) адміністрації підприємства.

    Що стосується оплати праці надомного працівника, то відповідно до статті 14 Положення оплата праці надомників проводиться за відрядними розцінками за фактично виконані роботи або вироблену продукцію, що відповідає встановленим вимогам до її якості. При цьому для надомників, організаційно-технічні умови праці яких близькі до прийнятих при розрахунку норм виробітку для робітників, що виконують аналогічні роботи в виробничих умовах, встановлюються ті ж норми, що і для зазначених робочих. У тих випадках, коли надомники виконують роботу в інших організаційно-технічних умовах (інше обладнання, інструмент і т. д.) адміністрація за погодженням з комітетом профспілки і з урахуванням економічної доцільності може встановлювати для них норми виробітку виходячи з конкретних умов їх виконання на дому.

    Щодо відпустки для надомників, то згідно статті 18 Положення робітникам і службовцям-надомників надається щорічна (основна) відпустка тривалістю 15 робочих днів, якщо вони відповідно до законодавства не мають права на щорічну основну відпустку більшої тривалості.

    Наприкінці лекції інспектори Управління з питань праці ГУ Держпраці у Луганській області надали додаткові роз’яснення присутнім із тих аспектів теми, з яких у них виникли питання. Робота з висвітлення тем, пов’язаних із різноманітними нюансами трудових відносин та практичним застосуванням статей Кодексу законів про працю України в установах та підприємствах області триває.

 

Прочитано 223 раз
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация