Искать


 

Середа, 05 Квітень 2017 10:53

Інспектори ГУ Держпраці продовжують активні заходи для поліпшення безпеки праці на підприємствах Луганської області

Оцените материал
(0 голосов)

Інспектори ГУ Держпраці продовжують активні заходи для поліпшення безпеки праці на підприємствах Луганської області

    Наприкінці березня інспекторами відділу державного нагляду в будівництві, за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Луганській області проведено ряд нарад на підприємствах області та прийнято участь в комісії по перевірці знань з питань охорони праці.

    Найчастішими темами нарад були «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», «Охорона праці і промислова безпека у будівництві, правил охорони праці під час безпечного виконання робіт на висоті», «Організації безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

    За участі інспектора ГУ Держпраці комісія перевіряла знання з охорони праці з використанням НКПК «Автоекзаменатор» у ДП «Луганський експертно-технічний центр Держпраці» за темами «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08, «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» НПАОП 0.00-1.01-07, «Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів» НПАОП 0.00-1.60-66.

    Подібні заходи мають вкрай позитивний вплив на стан промислової безпеки на підприємствах області, адже організація із навчання, інструктування та перевірки знань з питань охорони праці, спрямовані на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці, яке проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності.

    Працівники підприємств при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи, а вихованці, учні і студенти під час навчально-виховного процесу повинні проходити навчання і перевірку знань. Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на керівника підприємства, в структурних підрозділах (цеху, дільниці, лабораторії, майстерні тощо) - на керівників цих підрозділів, а контроль - на службу охорони праці. Відповідальність за дотримання навчальних планів і програм навчання з питань охорони праці, використання в повному обсязі відведеного для цього навчального часу, якість навчання в закладах освіти працівників, студентів, учнів та вихованців несуть керівники відповідних закладів освіти.


    Допуск до роботи без навчання, інструктування і перевірки знань з питань охорони праці забороняється. Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за тими нормативними актами про охорону праці, додержання яких входить до їх службових обов'язків. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким керівником підприємства доручена організація цієї роботи.


     Підготовка працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою здійснюється тільки в закладах освіти, які одержали ліцензію Міносвіти та декларацію відповідності Держпраці на провадження такого навчання. При підготовці працівників для робіт з підвищеною небезпекою дисципліна загального курсу "Охорона праці" вивчається в обсязі не менше 30 годин, а специфічні питання охорони праці, пов'язані з виконанням робіт з підвищеною небезпекою, вивчаються в курсах спеціальних дисциплін і органічно поєднуються з вивченням технології виробництва. Для решти робіт підготовка, перепідготовка працівників за професіями можуть здійснюватися як в закладах освіти, так і на підприємстві. Навчальні плани та програми підготовки та перепідготовки працівників повинні передбачати теоретичне і практичне (виробниче) навчання з курсу "Охорона праці".


     На підприємствах для перевірки знань працівників з питань охорони праці наказом (розпорядженням) керівника створюються постійно діючі комісії. Головами комісій призначаються заступники керівників підприємств, в службові обов'язки яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівники відповідних підрозділів чи їх заступники. До складу комісій входять спеціалісти служби охорони праці, юридичної, виробничих і технічних служб, представники органів державного нагляду за охороною праці та профспілок. Перед перевіркою знань працівників з питань охорони праці на підприємстві організовуються заняття: лекції, семінари та консультації.

    Для навчання рекомендується застосування комп'ютерних тренажерів, інших технічних засобів, у разі їх наявності. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії з перевірки, узгоджує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства. Посадові особи і спеціалісти повинні проходити навчання та перевірку знань з питань охорони праці до початку виконання своїх обов'язків, а також періодично, один раз на три роки, проходять навчання і перевірку знань. Посадові особи і спеціалісти, в службові обов'язки яких входить безпосереднє виконання робіт підвищеної небезпеки та робіт, що потребують професійного добору, при прийнятті на роботу проходять на підприємстві попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних виробничих умов, а надалі - періодичні перевірки знань у строки, встановлені відповідними нормативними актами про охорону праці, але не рідше одного разу на рік. Програми попереднього спеціального навчання розроблюються відповідними службами підприємства з урахуванням конкретних виробничих умов і відповідних їм чинних нормативних актів про охорону праці та затверджуються його керівником.

    Фахівці ГУ Держпраці у Луганській області продовжують активне проведення заходів, спрямованих на оновлення, доповнення та перевірку знань з питань охорони праці співробітників підприємств: проведення лекцій, семінарів, нарад, участь в екзаменаційних комісіях.

 

Прочитано 426 раз Последнее изменение Середа, 05 Квітень 2017 17:58
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация