Искать


 

Середа, 22 Березень 2017 07:12

Інспектори ГУ Держпраці провели ряд нарад щодо правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Оцените материал
(1 Голосовать)

Інспектори ГУ Держпраці провели ряд нарад щодо правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

На початку весняно-літнього періоду на терріторії області почінають активізуватися підприємства будівельної галузі та підприємства які викорисовують вантажопідіймальну техніку. Для попередження винекненя аварійних ситуацій, нещасних випадків та для нагадування керівникам підпиємст та працівникам основних вимог НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», інспекторами відділу державного нагляду в будівництві, за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами Управління нагляду в промисловості і за об’єктами підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Луганській області проведено ряд запланованих нарад на підприємствах області.

Так на минулому тижні 16 березня 2017 року на підприємстві Товариство з додатковою відповідальністю «Попаснянський вагоноремонтній завод» була проведена нарада з питання «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів». Під час проведення нарад з керівниками та працівниками підприємств були розглянуті основні вимоги чиного законодавства з охорони праці, створення безпечних умови праці,. виконання робіт з використанням об’єктів підвищенної небезпеки та розглянуто основні вимоги НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів».

Правила встановлюють вимоги до будови, виготовлення, установлення, монтажу, демонтажу, налагодження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації вантажопідіймальних кранів і машин, їх складових частин, а також вантажозахоплювальних органів, пристроїв, тари та колисок.

Основні види небезпеки, небезпечних ситуацій та небезпечних випадків, що можуть виникнути під час нормальної експлуатації та в разі порушення умов нормальної експлуатації вантажопідіймальних кранів і машин, вантажозахоплювальних пристроїв, тари і колисок і які становлять небезпеку для обслуговувального і ремонтного персоналу це механічні, електричні, термічні,  небезпека, спричинена шумом або вібрацією. небезпека, спричинена матеріалами, речовинами (та їх компонента­ми), що їх використовує або виділяє кран, що працює, а також вантажами, які він переміщує, небезпека, спричинена знехтуванням ергономічних вимог і принципів під час розроблення машин, небезпека, спричинена несподіваним пуском, несподіваним перевищенням швидкості, небезпека, спричинена помилками (дефектами) під час складання або монтажу крана чи машини, небезпека, спричинена поломками під час роботи, небезпека, спричи-нена предметами, що падають (інструменту, деталей крана, речей обслуговувального і ремонтного персоналу, небезпека, спричинена поступальним рухом крана, машини, вантажних візків, небезпека, пов’язана з робочим місцем машиніста крана чи машини (уключаючи місце водія), небезпека, пов’язана із системою керування, небезпека, пов’язана з джерелами та передаванням енергії, небезпека, пов’язана з третіми особами, небезпека, пов’язана з несприятливими природними факторами, недостатньо повні настанови з експлуатації та інструкції з охорони праці для машиніста.

Заходи щодо зменшення ризику виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій роздільно або в різних комбінаціях повинні містити:

а) дотримання вимог проектування та технології виготовлення (облік і обмеження навантажень, розрахунки на міцність і стійкість, вибір конструкційних матеріалів тощо);

б) зниження шкідливих впливів на обслуговувальний персонал;

в) правильний вибір захисних, запобіжних пристроїв і огороджень;

г) виключення наявності гострих крайок, кутів, частин, що виступають, тощо;

ґ) виконання вимог ергономіки;

д) урахування вимог безпеки під час розроблення та виготовлення сис­ тем керування;

е) унеможливлення виникнення небезпеки, пов’язаної з гідравлічним і пневматичним обладнанням;

є) забезпечення пожежо- і електробезпеки тощо;

ж) забезпечення інструкціями обслуговувального і ремонтного персо­налу та контроль виконання вимог інструкцій.

Вантажопідіймальні крани і машини можуть бути допущені до підіймання та переміщення тільки тих вантажів, маса яких не перевищує їх вантажопідіймальність. Використання вантажопідіймальних кранів і машин у більш тяжкому режимі, ніж зазначений у паспорті не дозволяється

Вантажопідіймальні крани і машини, що перебувають в експлуатації, мають бути споряджені табличкою чи написом, розміщеною на вид­ному місці, з чітко позначеними реєстраційним номером, вантажопідіймальністю і датою наступного часткового та повного технічного огляду.

Вантажопідіймальні крани і машини, що не пройшли технічного огляду, а знімні вантажо–захоплювальні пристрої і тара – періодичного огляду, до роботи не допускаються. Забраковані знімні вантажо–захоплювальні пристрої та тара, а також ті, що не мають бирок (клейм), не повинні знаходитися в місцях виконання робіт.

Під час експлуатації вантажопідіймальних кранів і машин, що керуються з кабіни, має застосовуватися марочна система, коли керування вантажопідіймальним краном або машиною можливе лише особою, яка одержала в установленому порядку ключмарку, що дозволяє вмикати електричне коло керування вантажопідіймальним краном або машиною.

У кабіні та на місці виконання робіт має бути перелік вантажів, що переміщуються вантажопідіймальними кранами і машинами, із зазначенням їх маси. Машиністам кранів і стропальникам, що обслуговують стрілові крани, такий перелік видається на руки під підпис. Також у кабіні стрілового самохідного крана мають бути таблиця допустимих відстаней від основи укосу котловану (канави) до найближчих опор крана під час його встановлення відповідно до вимог Правил і таблиця допустимих відстаней до струмопровідних частин ВРУ та ПЛ під час установлення крана відповідно до вимог Правил.

Установлення та робота крана стрілового типу біля охоронної зони ПЛ на відстані менше 40 м від ВРУ і крайнього проводу ПЛ, що може перебувати під напругою, проводиться лише за нарядом допуском. Наряд допуск оформлюється роботодавцем і видається на руки машиністу крана перед початком роботи. Організація проведення робіт поблизу ліній електропередачі, видачі наряду допуску та інструктажу працівників має визначатися наказом роботодавця та виконавця робіт.

Машиністу крана забороняється самовільне встановлення вантажопідіймального крана для роботи поблизу ПЛ і ВРУ, про що робиться запис у подорожньому листі. Робота вантажопідіймального крана поблизу ПЛ і ВРУ проводиться під безпосереднім керівництвом працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажо-підіймальними кранами, який визначає місце встановлення вантажопідіймального крана відповідно до ПВР або технологічної карти, забезпечує виконання передбачених нарядом допуском умов роботи та робить запис до вахтового журналу про можливість виконання робіт.

Проведення робіт з використанням вантажопідіймальних кранів у ВРУ та в охоронній зоні ПЛ виконується відповідно до вимог ПБЕЕС, ПБЕЕ та чинних НД.

         Під час роботи вантажопідіймального крана чи машини не дозволяється:

1) вхід на вантажопідіймальний кран під час його руху;

2) перебування біля стрілового або баштового крана, що працює, для запобігання затиску між поворотною та неповоротною частинами крана;

3) підіймання вантажу, що знаходиться в нестійкому положенні, або вантажу, підвішеного за один ріг дворогого гака;

4) підіймання і переміщення вантажу з людьми, що знаходяться на ньому. Підіймання працівників вантажопідіймальними кранами для виконання робіт дозволяється за умови використання для цього спеціальних колисок і розроблення ПВР, який установлює порядок проведення робіт і захо­ди щодо здійснення безпечного виконання цих робіт. Зазначений ПВР підлягає в установленому порядку експертизі з питань охорони праці;

5) підіймання вантажу, що засипаний землею або примерз до землі, закладеного іншими вантажами, закріпленого болтами або залитого бетоном, а також металу і шлаку, який захолонув у печі або приварився після зливання;

6) підтягування вантажу по землі, підлозі або рейках гаком крана за похилого положення вантажних канатів, а також переміщення залізничних вагонів, платформ, вагонеток або візків гаком без застосування напрямних блоків, які забезпечують вертикальне положення вантажних канатів, за винятком кранів, що працюють на лісозаготівлях. В останньому випадку виконуються правила охорони праці на лісозаготівлях і під час вирубування лісу;

7) звільнення за допомогою вантажопідіймальних кранів і машин затиснених вантажів, стропів, канатів або ланцюгів;

8) відтягування вантажу під час підіймання, переміщення та опускання. Для розвороту довгомірних і громіздких вантажів під час їх підіймання, переміщення та опускання застосовуються довгомірні гаки або відтяжки;

9) вирівнювання вантажу, що підіймається, переміщується та опускається вагою тіла працівника, а також поправлення стропів з підвішеним вантажем;

10) подавання вантажу у віконні прорізи та на балкони без спеціальних приймальних площадок або спеціальних пристроїв;

11) навантаження та розвантаження автомашин, якщо в кабіні або кузові перебувають люди;

12) використання кінцевих вимикачів як робочих органів для автоматичної зупинки механізмів за винятком випадку, коли мостовий кран підходить до посадкової площадки, улаштованої в торці споруди;

13) робота з виведеними з ладу або несправними приладами безпеки та гальмами;

14) увімкнення механізмів вантажопідіймального крана під час перебування працівників на крані поза його кабіною (галереї, машинному приміщенні, стрілі, противазі тощо). Дозволяється знаходження працівників, що ведуть огляд і регулювання механізмів та електрообладнання. У цьому разі вмикання механізмів проводиться за сигналом працівника, що проводить огляд.

         При проведенні таких заходів працівники підприємст мають змогу оновити свої знання та отримують відповіді на питання які виникають під час підготовки до виконання робіт підвищенної небезпекию.

             Також інспекторами відділу були проведені наступні заходи:

             14.03.2017  інспектором відділу проведено нараду з працівниками ЛФ ПАТ «Укртелеком» ЦТП № 23 м. Старобільськ  по темі: «Правил будови і безпечної експлуатації підйомників»

           14.03.2017 інспектором відділу проведено нараду з працівниками   ТОВ ПК «Рода ЛТД» по темі: «Організації безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки зареєстрованих за відділом ДНБОКПС».         

          14.03.2017 начальник відділу та інспектор відділу прийняли участь у нараді з ТОВ  ПМК № 83  "Донбассводбуд" по темі: «Дотримання вимог безпеки праці під час організації та виконання вантажно-розвантажувальних робіт»

           15.03.2017 інспектором відділу проведено нараду з працівниками, КП «Сєвєродонецькліфт»,  по темі: «Наявність аварійних ліфтів житлового фонду міста Сєвєродонецьк».

           15.03.2017 інспектором відділу проведено нараду з працівниками ТОВ «Сервіс-М»  по темі: «Організації безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки зареєстрованих за відділом ДНБОКПС».

           16.03.2017 інспектором відділу проведено нараду з працівниками   Сєвєродонецьке дочірнє підприємство «Промавтоматика» № 436 по темі: «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» .        

          16.03.2017 начальник відділу та інспектор відділу прийняли участь у нараді з ПрАТ «Сєвєродонецький завод будівельної кераміки» по темі: «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»

          17.03.2017 інспектором відділу проведено нараду з працівниками   ТОВ «Рубіжагробуд» по темі: «Організації безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки зареєстрованих за відділом ДНБОКПС».               

          17.03.2017 інспектором відділу проведено нараду з працівниками   СФГ « Прогрес-10», Сватівський район по темі: «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів».

          Під час проведення зазначених превентивних заходів інспекторами відділу розглядались на прикладах нещасних випадків, що трапилися на підприємствах, методи та заходи недопущення таких випадків на підприємствах.

 

Прочитано 574 раз
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация