Искать


 

Четвер, 02 Березень 2017 09:07

Інспектори ГУ Держпраці провели нараду щодо безпеки вантажно-розвантажувальних робіт

Оцените материал
(0 голосов)

Інспектори ГУ Держпраці провели нараду щодо безпеки вантажно-розвантажувальних робіт

    Наприкінці лютого інспекторами відділу державного нагляду в будівництві, за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами Управління нагляду в промисловості і за об’єктами підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Луганській області проведено ряд нарад з безпеки проведення робіт підвищеної небезпеки на підприємствах області. Зокрема, однією з обговорюваних тем було «Дотримання вимог безпеки праці під час організації та виконання вантажно-розвантажувальних робіт».

    Під час проведення нарад на цю тему інспектори відділу обговорили вимоги до організації місць, де проводяться такі роботи, безпеку проведення робіт, вимоги до робітників, які їх виконують.

    Вантажно-розвантажувальні роботи необхідно виконувати механізованим способом з допомогою підіймально-транспортного обладнання і засобів механізації. Піднімати і переміщувати вантажі необхідно при дотриманні норм, встановлених діючим законодавством.

    Вантажно-розвантажувальні роботи необхідно виконувати у відповідності з технологічними картами, проектами виконання робіт, технологічними інструкціями, а також правилами, нормами, інструкціями та іншими нормативно-технічними документами, інструкціями, що містять вимоги безпеки при виконанні робіт даного виду. Місця виконання таких робіт повинні бути обладнані відповідними знаками безпеки.

    Рух транспортних засобів в місцях виконання вантажно-розвантажувальних робіт повинен організовуватись за схемою, затвердженою адміністрацією підприємства, з встановленням відповідних дорожніх знаків.

    Перед підніманням і переміщенням вантажу повинні бути перевірені стійкість вантажу. Вантажі на транспортних засобах повинні бути встановлені закріплені (укладені) так, щоб під час транспортування не відбувалося їх зміщення і падіння.

    Навантаження і розвантаження сипких вантажів необхідно виконувати механізованим способом, який унеможливлює забруднення повітря робочої зони.

    Недопускається виконувати вантажно-розвантажувальні роботи з небезпечними вантажами при виявленні невідповідності тари технічній документації, несправності тари, а також відсутності маркування і попереджувальних написів на них.

    Небезпечні вантажі повинні маркуватися спеціальними знаками безпеки, що мають форму квадрата, який окантований чорною рамкою, повернений на кут і поділений на два однакових трикутники. У верхньому трикутнику наносять символ безпеки (вогонь, вибух, радіоактивність), в нижньому – напис про небезпечність вантажу та номер класу небезпеки за властивостями.

    Місця проведення вантажно-розвантажувальних робіт повинні бути розміщені на спеціально відведеній території з твердим і рівним покриттям та мати достатнє натуральне та штучне освітлення.

    Площадки на яких виконуються вантажно-розвантажувальні роботи, повинні відповідати вимогам пожежної безпеки. Підіймально-транспортна техніка, яка використовується при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт, повинна відповідати встановленим вимогам безпеки та бути в стані, який унеможливлює її самовільне переміщення.

    До виконання вантажно-розвантажувальних робіт допускається персонал, який пройшов навчання і перевірку знань з безпеки праці.

    До постійних вантажно-розвантажувальних робіт немеханізованим способом допускаються особи, які пройшли відповідний медичний огляд та інструктаж по безпеці праці.

    Безпеку вантажно-розвантажувальних робіт і транспортних операційна підприємствах забезпечують інженерно-технічні працівники, відповідальні за безпечне виконання робіт по переміщенню вантажів, безпечну експлуатацію, утримання у справному стані підіймально-транспортного обладнання. Робітники допущені до виконання вантажно-розвантажувальних і транспортних операцій, підпорядковуються особі, відповідальній за безпеку робіт по переміщенню вантажів.

    Робітників, що зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах, забезпечують спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, санітарно-побутовими приміщеннями і доброякісною питною водою.

    Особа, яка відповідальна за безпечне виконання робіт по переміщенню вантажів, зобов’язана перевіряти до початку та під час роботи справність механізмів і тари.

    Використовувати несправні механізми і тару заборонено.

    Окрім зазначеної теми, інспектори відділу під час нарад на підприємствах області обговорили такі теми, як «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», Організації безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, Дотримання вимог безпеки праці під час організації та виконання будівельних робіт у зимовий період.

    Також за участі інспекторів ГУ Держпраці на підприємстві ВП «Луганська теплова електрична станція» ТОВ «ДТЕК Східенерго» перевірено знання з охорони праці працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також знання нормативних актів за професіями та курсами:

- вантажопідіймальні механізми, керовані з полу (Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП 0.00-1.01-07);

- експлуатація та обслуговування судин (балонів), працюючих під тиском (Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 000-1.59-87.    

    Під час проведення зазначених превентивних заходів інспекторами відділу розглядались на прикладах нещасних випадків, що трапилися на підприємствах, методи та заходи недопущення таких випадків на підприємствах.

 

Прочитано 496 раз
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация