Искать


 

Вівторок, 21 Лютий 2017 12:26

У КП «Сєвєродонецьктеплокоммуненерго» відбулась нарада щодо безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Оцените материал
(0 голосов)

У КП «Сєвєродонецьктеплокоммуненерго» відбулась нарада щодо безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

   При проведенні превентивних заходів з охорони праці, інспектори ГУ Держпраці у Луганській області приділяють особливу увагу підприємствам та організаціям, які у своїй роботі використовують складне та небезпечне обладнання. Саме на таких підприємствах знання та навички з безпечного ведення робіт мають свою специфіку та потребують постійного оновлення та вдосконалення.

    Одне з подібних підприємств – КП «Сєвєродонецьктеплокоммуненерго» 20 лютого відвідали інспектори відділу державного нагляду в будівництві, за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки. Метою візиту інспекторів було проведення наради з працівниками підприємства на тему «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском».

    Під час проведення заходу його учасники обговорили різноманітні аспекти експлуатації посудин, що працюють під тиском та особливу увагу зосередили на обов’язках керівника підприємства, який має забезпечити утримування посудин у справному стані і створити безпечні умови їх роботи.

    Зокрема, інспектори відділу назвали наступні основні дії керівника підприємства для забезпечення безпеки експлуатації зазначеного устаткування:  
     - призначити наказом із числа інженерно-технічних працівників, які пройшли у встановленому порядку перевірку знань Правил, відповідальних за справний стан і безпечну дію посудин, а також відповідальних по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин;
     - призначити необхідну кількість осіб обслуговуючого персоналу, навчених і маючих посвідчення на право обслуговування посудин, а також установити такий порядок, щоб персонал, на який покладені обов’язки по обслуговуванню посудин, вів ретельне спостерігання за дорученим йому обладнанням та пристроями. Результати огляду і перевірки повинні записуватись в змінному журналі.
     - забезпечити проведення технічних опосвідчень, діагностування посудини в установлені терміни;
     - забезпечити порядок і періодичність перевірки знань Правил керівниками та інженерно-технічними працівниками;
     - організувати періодичну перевірку знань персоналу інструкцій з режиму роботи і безпечного обслуговування посудин;
     - забезпечити інженерно-технічних працівників Правилами і керівними вказівками з безпечної експлуатації посудин, а обслуговуючий персонал – інструкціями;
     - забезпечити виконання інженерно-технічними працівниками Правил, а обслуговуючим персоналом – інструкцій.

    Обговорюючи тему безпеки експлуатації посудин, що працюють під тиском було зазначено, що не менш важливу від керівника роль, в цьому відіграють інженерно-технічні працівники. Зокрема, інженерно-технічний працівник (група) по нагляду за технічним станом і експлуатацією посудин повинен здійснювати свою роботу за планом, затвердженим власником підприємства. Продовжуючи обговорення, учасники наради ретельно зупинились на його наступних обов’язках:

    - оглядати посудини в робочому стані і перевіряти дотримання встановлених режимів при експлуатації;

    - проводити технічне опосвідчення посудин;

    - вести книгу обліку та опосвідчень посудин, які перебувають на балансі підприємства, як зареєстрованих в ЕТЦ, так і не підлягаючих реєстрації;

    - контролювати виконання виданих ним приписів, а також приписів ЕТЦ;

    - контролювати своєчасність і повноту проведення планово-попереджувальних ремонтів посудин, а також дотримання цих Правил при проведенні ремонтних робіт;

    - перевіряти дотримання установленого цими Правилами порядку допуску робітників до обслуговування посудин, а також брати участь у комісіях з атестації і періодичної перевірки знань інженерно-технічних працівників і обслуговуючого персоналу;

    - перевіряти видачу інструкцій обслуговуючому персоналу, а також наявність інструкцій на робочих місцях;

    - перевіряти правильність ведення технічної документації при експлуатації і ремонті посудин;

    - брати участь в обстеженнях і технічних опосвідченнях посудин;

    - при виявленні несправностей, а також порушень Правил та інструкцій при експлуатації посудин відповідальний по нагляду повинен вжити заходів щодо усунення цих несправностей або порушень, а в разі необхідності вжити заходів щодо виведення посудини з роботи.

    По завершенню розгляду теми наради, інспектори ГУ Держпраці відповіли на питання присутніх. Завдяки цьому заходу співробітники підприємства, які прийняли в ньому участь, оновили та доповнили свої знання з обговорюваної теми, які знадобляться їм кожного робочого дня під час виконання своїх посадових обов’язків.

Прочитано 410 раз
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация