Искать


 

Четвер, 09 Лютий 2017 09:02

У КП ЛКСП «Лисичанськводоканал» відбулась нарада щодо опосвідчення стану безпеки електроустановок

Оцените материал
(0 голосов)

У КП ЛКСП «Лисичанськводоканал» відбулась нарада щодо опосвідчення  стану безпеки  електроустановок

    На початку лютого інспекторами відділу державного нагляду в енергетиці, металургії та у машинобудуванні Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Луганській області провели ряд превентивних заходів, спрямованих на підвищення рівня охорони праці та промислової безпеки на підприємствах області.
   Зокрема, було проведено ряд нарад щодо правил охорони праці під час ведення газонебезпечних робіт, щодо безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, щодо опосвідчення  стану безпеки  електроустановок  споживачів, ін..
    Наради на останню тему – «Опосвідчення  стану безпеки  електроустановок  споживачів» було проведено на трьох підприємствах, серед яких   КП ЛКСП «Лисичанськводоканал». Актуальність зазначеної теми для цього підприємства полягає в тому, що підприємство використовує у своїй роботі електроустановки, які працюють під напругою більше 1000В.
    В нараді за участі головного інженера підприємства та посадових осіб технічних служб, було роз’яснено, що під час проведення опосвідчення  стану безпеки  електроустановок  споживачів необхідно дотримуватися вимог, які зазначені в Правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.1994  за №19 (далі - Правила).
    Опосвідчення стану безпеки електроустановок здійснюється за наступними вимогами, а саме:
    1. Регламентні  роботи  по  проведенню  опосвідчення  стану безпеки  електроустановок  споживачів  виконується   підприємством (власником) згідно з орієнтовним переліком робіт.
Періодичність опосвідчень стану безпеки встановлена один  раз на  три  роки,  після  первинного  опосвідчення,  яке  провадиться протягом року після затвердження цих Правил.
Рівень безпечного  стану електроустановок оформлюється актом, у  якому  оцінюється  стан  безпеки  діючого  електроустаткування, наявність необхідної експлуатаційної та оперативної документації в електрогосподарстві.
    2. Акт    опосвідчення   стану   безпеки   електроустановок споживачів  (додаток  8),   оформлюється   комісією   підприємства (організації) у складі:
- керівника (головного інженера) - голова комісії);
- начальника енергетичної  служби  (особи,  відповідальної за електрогосподарство);
- начальника відділу охорони праці.
Акт затверджується  керівником  підприємства   (організації), власником. В разі відсутності на підприємстві (організації),  у власника кваліфікованих   спеціалістів,   вищевказані   регламентні  роботи виконуються    залученими    спеціалістами    інших    підприємств (організацій).
    3. Опосвідченням передбачається:
- перевірка    наявності    експлуатаційної   і   виконавчої документації в обсягах, передбачених вимогами ПВЕ, ПТЕ і ПБ, СНиП, державних   стандартів,   під  час  експлуатації  електроустановок споживачів, паспортно-технічних     даних,     інструкцій     щодо експлуатації устаткування;
- визначення достатності і працездатності захисно-блокувальних пристроїв;
 - оцінка стану безпеки  електроустаткування,  а  також  стану будівельної частини будівель і споруд енергетичних об'єктів;
- перевірка періодичності  і  якості  виконання  регламентних робіт щодо обслуговування електроустаткування;
- оцінка  рівня  фахової  підготовки  працівників  з   питань безпеки, відповідності кваліфікації до робіт, що виконуються.
    4. Акти   опосвідчення   стану   безпеки   електроустановок реєструються  та  зберігаються  на  підприємстві (організації),  у власника. Копії актів,  по закінченні звітного періоду, направляються в територіальні органи  Держпраці, Держенергонагляду та в відділи охорони праці Держадміністрацій.
    5. Позачергове  опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів повинне бути вмотивованим і проводитися за вимогами  та участю   наглядових   органів   Держнаглядохоронпраці   у  випадку істотного  зростання  електротравматизму,  наявності  категорійних аварій та в інших обгрунтованих випадках.
    6. Опосвідчення   стану   безпеки   тих    електроустановок споживачів,     що     вичерпали    свій    ресурс,    провадиться експертно-технічними  центрами  Держнаглядохоронпраці  або  іншими спеціалізованими організаціями, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці на виконання таких робіт. За необхідності до вказаних   робіт   залучаються   представники   заводів-виробників електроустаткування, представники експлуатаційних організацій.
    7. Під час проведення опосвідчення   стану   безпеки електроустановок споживачів необхідно перевірити:
- стан безпеки електроустановок;
- відповідність  експлуатації  електроустановок   нормативним вимогам безпеки;
- наявність та стан документації.

    Під час цієї та інших нарад фахівці ГУ Держпраці обговорювали із працівниками підприємств саме ті аспекти безпечного ведення робіт та охорони праці, які найчастіше потрібні їм у роботі та відповідали на їх питання. Окрім зазначених нарад, на початку місяця було надано 2 консультації представникам підприємств щодо певних питань з охорони праці. Завдяки подібних заходам поліпшується рівень знань з охорони праці співробітників підприємств області, отже ймовірність настання нещасних випадків значно зменшується. 

Прочитано 441 раз
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация