Искать


 

П'ятница, 27 Січень 2017 12:31

Фахівці ГУ Держпраці продовжують надавати роз’яснення щодо Закону України від 06.12.2016 № 1774 – VIII

Оцените материал
(0 голосов)

Фахівці ГУ Держпраці продовжують надавати роз’яснення щодо Закону України від 06.12.2016 № 1774 – VIII

    26 січня 2017 року фахівці Управління з питань праці ГУ Держпраці у Луганській області провели дві лекції для працівників автогаражного товариства «Супутник» на теми «Праця інвалідів» та «Зміни в трудовому законодавстві».

   Особливо актуальною була друга тема, адже фахівці Головного управління Держпраці у Луганській області у зв’язку із вступом в силу з 01 січня 2017р. Закону України від 06.12.2016 № 1774 – VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» наразі проводять активні заходи щодо роз’яснення суб’єктам господарювання відповідних змін в законодавстві.

   Під час лекції була приділена увага змінам, які відбулися в Законі України від 06.12.2016 № 1774 – VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та дотриманню законодавства про працю в частині встановлення мінімальної заробітної плати (в частині забезпечення виплати заробітної плати з урахуванням її обов’язкових та стимулюючих складових, недопущення переведення працівників на скорочену тривалість робочого часу тощо) та були висвітлені питання, які стосуються нелегальної зайнятості населення.

  Працівникам автогаражного товариства «Супутник» було роз’яснено, що з 01.01.2017  прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» затверджено у розмірі 1 600 гривень, мінімальну заробітну плату в місячному розмірі – 3 200 гривень, у погодинному розмірі – 19,34 гривні.

   Відповідно до статті 31 Закону України «Про оплату праці» ( у редакції закону № 1774) «Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати тобто 3200 грн.

   Головному бухгалтеру було надано роз’яснення, що при обчислені розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, розїздний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

   Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

   У разі укладення трудового договору на роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

   З 01.01.2017 щодо зарплати певних працівників виникає необхідність у нарахуванні доплати до рівня мінімальної заробітної плати. Чому саме певних працівників? Тому, що не до всіх працівників повинна нараховуватися доплата до мінімальної заробітної плати.

   Доплата до мінімальної заробітної плати не поширюються на:

- фізичні особи, які працюють за договорами цивільно – правового характеру;

- працівники, посадовий оклад який вище мінімальної заробітної плати (3200 грн.);

- працівники, яких посадовий оклад менше мінімальної заробітної плати, але загальна сума зарплати ( оклад + надбавки + доплати + премії) дорівнює або більше мінімальної заробітної плати;

- працівники, які не працюють увесь місяць тобто вони не виконували норму праці за місяць, тому у роботодавця немає обов’язку нараховувати доплату до мінімальної заробітної плати.

   Згідно із Законом при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. У випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у шкідливих умовах праці, зазначені доплати мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати (3 200 гривень).

   Якщо ж працівник не виконав місячну норму праці, перебував у відпустці, на лікарняному, працює неповний робочий час  тощо, то оплата його праці проводиться пропорційно виконаній нормі праці. Час простою не з вини працівника оплачується згідно з нормами статті 113 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) без проведення доплати до рівня мінімальної заробітної плати. При запровадженні підсумованого обліку робочого часу з обліковим періодом місяць, робота понад нормальну тривалість робочого часу за обліковий період оплачується як надурочна і зазначена виплата здійснюється понад розмір мінімальної заробітної плати.

   Також на питання директора авто гаражного товариства «Супутник», щодо істотних змін умов праці були надані роз’яснення згідно трудового законодавства України.

   Підвищення мінімальної заробітної плати не може бути підставою для звільнення. Водночас відповідно до статті 32 КЗпП у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших) працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. Статтею 56 КЗпП передбачено, що за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

   Також працівники управління з питань праці звернули увагу, що змінювати істотні умови праці роботодавець може лише за наявності змін в організації виробництва та праці. Пунктом 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» визначено, зокрема, що зміною в організації виробництва і праці визнається раціоналізація робочих місць, введення нових форм організації праці, у тому числі перехід на бригадну або на індивідуальну форму, впровадження передових методів, технологій тощо.

Прочитано 509 раз
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация