Искать


 

П'ятница, 27 Січень 2017 07:36

ГУ Держпраці інформує щодо правил безпечної експлуатації трубопроводів

Оцените материал
(0 голосов)

ГУ Держпраці інформує щодо правил безпечної експлуатації трубопроводів

    Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2014 року № 755 затверджені Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів. Данні Правила Зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2014 р. за N 1438/26215. У зв'язку з вводом в дію Правил, на території України не застосовуються Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газів (ПУГ-69), затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17 вересня 1969 року. Правила підвищують вимоги до роботодавців, які експлуатують технологічні трубопроводи.

    Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, діяльність яких пов'язана з експлуатацією сталевих технологічних трубопроводів з небезпечним технологічним середовищем (далі - трубопроводи) у переробній промисловості, та встановлюють вимоги охорони праці та безпечної експлуатації під час технічного обслуговування, ремонту, модернізації та контролю за технічним станом трубопроводів низького тиску (до 10 МПа), які класифікуються залежно від технологічного середовища та розрахункових параметрів тиску і температури і трубопроводів високого тиску (понад 10 МПа).

    Правила встановлюють вимоги до фахівців, які проводять технічне обслуговування, контроль за технічним станом трубопроводів, а саме:

    До виконання робіт, пов'язаних з технічним оглядом трубопроводів, допускаються працівники, які мають посвідчення, отримане відповідно до вимог Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20 грудня 2006 року N 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2007 року за N 103/13370 (НПАОП 0.00-6.08-07). Виконання робіт з неруйнівного контролю технічного стану трубопроводів здійснюється фахівцями з неруйнівного контролю, які сертифіковані згідно з вимогами, що встановлені Правилами сертифікації фахівців з неруйнівного контролю, затвердженими наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10 грудня 2012 року N 1387, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за N 10/22542 (НПАОП 0.00-1.63-13). Зварювальні роботи проводять працівники (зварники), атестовані відповідно до вимог Правил атестації зварників, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року N 61, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 року за N 262/1287 (НАОП 0.00-1.16-96). Допуск фахівців спеціалізованих, експертних та уповноважених організацій для виконання робіт з випробування, технічного огляду та/або експертного обстеження трубопроводів згідно з Порядком проведення огляду, випробування та експертного обстеження здійснюється відповідно до вимог інструкцій з охорони праці, що діють на території суб'єкта господарювання.

    Для забезпечення безпечної експлуатації трубопроводів роботодавець повинен вжити заходів щодо:

- первинного технічного огляду перед введенням нового трубопроводу в експлуатацію постійного контролю за технологічними параметрами середовища в трубопроводах і щоденного огляду трубопроводів;

- випробування трубопроводів на міцність та щільність з визначенням місць пошкоджень трубопроводу перед періодичним технічним оглядом;

- пневматичного випробування трубопроводів на щільність з визначенням падіння тиску та місць пошкодження після ремонту або модернізації трубопроводів, а також після періодичного технічного огляду або експертного обстеження, якщо під час періодичного технічного огляду та експертного обстеження трубопроводи піддавалися зварюванню або розбиранню;

- періодичного технічного огляду трубопроводів ;

- позачергових технічних оглядів після ремонту, консервації, модернізації трубопроводів, а також у разі виявлення під час зовнішнього візуально-оптичного огляду пошкоджень;

- експертного обстеження (технічного діагностування) разом з позачерговим технічним оглядом трубопроводів згідно з вимогами Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження і ДСТУ 4046-2001 "Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв. Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги" у разі виникнення аварій на трубопроводах та після ліквідації наслідків аварії або незадовільного технічного стану трубопроводу, визначеного під час періодичного технічного огляду трубопроводу, а також для визначення технічних характеристик та параметрів трубопроводів, у тому числі граничного строку експлуатації трубопроводів (якщо вони відсутні в паспорті трубопроводу) або досягнення граничного строку експлуатації трубопроводів, визначеного в паспорті трубопроводу;

- дотримання вимог безпечної експлуатації трубопроводів, визначених під час технічних оглядів або експертних обстежень (технічних діагностувань);

- своєчасного усунення нещільностей ;

- ремонту і модернізації трубопроводу .

   Для виконання робіт підвищеної небезпеки роботодавець повинен одержати дозвіл відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1107.

   Роботодавець повинен призначити відповідальну особу з контролю за технічним станом і дотриманням вимог щодо безпечної експлуатації трубопроводів на виробничих дільницях (на установках або в цехах) (далі - відповідальна особа) із числа інженерно-технічних працівників, які мають посвідчення, отримані відповідно до вимог Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20 грудня 2006 року N 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2007 року за N 103/13370 (НПАОП 0.00-6.08-07), а також призначити осіб, що здійснюють технічне обслуговування трубопроводів на виробничих дільницях.

   Також роботодавець повинен забезпечити контроль за параметрами технологічного середовища в трубопроводах і щоденного огляду трубопроводів, а також визначити ділянки трубопроводу, які знаходяться в особливо складних умовах.

   Таким чином, дотримання вимог Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів є зарукою безпечної, надійної та безаварійної експлуатації технологічних трубопроводів.

 

Прочитано 396 раз
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация