Искать


 

Четвер, 12 Січень 2017 08:13

Фахівці ГУ Держпраці провели наради щодо проведення інструктажів з охорони праці

Оцените материал
(0 голосов)

Фахівці ГУ Держпраці провели наради щодо проведення інструктажів з охорони праці

    З 03 по 06 січня 2017 року фахівці Головного управління Держпраці у Луганській області відділу   державного нагляду в енергетиці, металургії та у машинобудуванні провели ряд превентивних заходів спрямованих на підвищення рівня охорони праці та промислової безпеки на підприємствах області. Одними із таких стали наради, щодо проведення інструктажів з охорони праці, що відбулись 04 і 06 січня у ТОВ «Армхімпром» і ТОВ НВП «Сєвєродонецький завод опорів», відповідно.

    Під час висвітлення цієї теми фахівцями ГУ Держпраці було роз’яснено представникам підприємств, що проведення інструктажів необхідно виконувати згідно з вимогами Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) з метою встановлення вимог щодо організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності.

    Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

    За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

    1. Вступний інструктаж проводиться: з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади; з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства; з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання; з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

    Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

    Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства.

    Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

    2. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з наступними категоріями працівників:         

- новоприйнятими (постійно чи тимчасово) на підприємство;

- які переводяться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;

- які виконуватимуть нову для них роботу;

- відрядженими працівниками іншого підприємства, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

    Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

    3. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

    Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману працю) з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

-на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;

-для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

    4. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці в таких випадках:

- при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

- при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.

    Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

    5. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками в таких випадках:

- при ліквідації аварії або стихійного лиха;

- при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства, оформлюються наряд–допуск, наказ або розпорядження.

    Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

    Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер).

    Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.

    При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів, протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

    При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

    Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

    У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів - не обов'язково.

    Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу, затверджується роботодавцем. До цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням об'єктів, машин, механізмів, устаткування; застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів тощо.

    Результатами проведення нарад на зазначену вище тематику було прийняття наступних рішень:

1. Керівництву підприємств довести до відома всім посадовим особам та працівникам про необхідність щодо проведення інструктажів з охорони праці.

2. Керівництву підприємств провести перевірку фахівцями відомчого нагляду стану охорони праці дотримання вимог щодо проведення інструктажів з охорони праці на підприємстві і проінформувати відділ державного нагляду в енергетиці, в металургії та машинобудуванні про результати перевірки.

    Окрім цього, на минулому тижні інспекторами відділу було проведено дві наради та надано одну консультацію: 03 і 05 січня наради щодо опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів відбулись у ПАТ «Сєвєродонецький КМЗ» і ТОВ «РОКБА». 04 січня надано консультацію працівникам ПАТ «Сєвєродонецький КМЗ» на тему: «Оформлення протоколу з перевірки знань з електробезпеки». Завдяки проведенню подібних превентивних заходів з охорони праці працівники підприємств мають змогу оновити та доповнити свої знання з промислової безпеки та отримати відповіді на цікавлячи їх питання.

Прочитано 386 раз Последнее изменение Четвер, 12 Січень 2017 08:20
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация