Искать


 

П'ятница, 16 Грудень 2016 07:14

Фахівці ГУ Держпраці провели наради щодо опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів

Оцените материал
(0 голосов)

Фахівці ГУ Держпраці провели наради щодо опосвідчення стану безпеки  електроустановок  споживачів

    На початку грудня фахівці Головного управління Держпраці у Луганській області, відділу  державного нагляду в енергетиці, металургії та у машинобудуванні провели ряд нарад, спрямованих на підвищення рівня охорони праці та промислової безпеки на підприємствах області. Однією з найчастіших тем таких заходів було «Опосвідчення стану безпеки  електроустановок  споживачів». Під час цих нарад фахівцями ГУ Держпраці було оприлюднено присутнім наступну інформацію.
    Під час проведення опосвідчення  стану безпеки  електроустановок  споживачів необхідно дотримуватись вимог, які зазначені в Правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.1994  за №19 (далі - Правила).
    Вимоги  цих  Правил  поширюються  на  працівників,  що обслуговують  діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і  є  обов'язковими  для  всіх  споживачів  та  виробників електроенергії,  незалежно  від  їх  відомчої  належності  і  форм власності на засоби виробництва. Вимоги   цих   Правил  повинні  виконуватись  під  час експлуатації   діючих   електроустановок,   електричних   станцій, електричної    частини    ТАВ,   ЗДТУ,   районних   котелень,   що обслуговуються споживачами,  під час виконання  в  них  монтажних, налагоджувальних, випробувальних, ремонтних і будівельних робіт.
    В  цих  Правилах викладені основні вимоги  щодо убезпечення працівників під час експлуатації електроустановок.
    Заходи додаткового  підвищення  безпеки,  які  передбачаються безпосередньо на місці проведення робіт, не повинні суперечити цим Правилам або послаблювати їх дію.
Нагляд за дотриманням вимог цього Типового положення здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, а контроль - служби охорони праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємств.
    Опосвідчення стану безпеки електроустановок здійснюється за наступними вимогами, а саме:
    1. Регламентні  роботи  по  проведенню  опосвідчення  стану безпеки  електроустановок  споживачів  виконується   підприємством (власником) згідно з орієнтовним переліком робіт.
Періодичність опосвідчень стану безпеки встановлена один  раз на  три  роки,  після  первинного  опосвідчення,  яке  провадиться протягом року після затвердження цих Правил.
Рівень безпечного  стану електроустановок оформлюється актом, у  якому  оцінюється  стан  безпеки  діючого  електроустаткування, наявність необхідної експлуатаційної та оперативної документації в електрогосподарстві.
    2. Акт    опосвідчення   стану   безпеки   електроустановок споживачів  (додаток  8),   оформлюється   комісією   підприємства (організації) у складі:
- керівника (головного інженера) - голова комісії);
- начальника енергетичної  служби  (особи,  відповідальної за електрогосподарство);
- начальника відділу охорони праці.
Акт затверджується  керівником  підприємства   (організації), власником.
В разі відсутності на підприємстві (організації),  у власника кваліфікованих   спеціалістів,   вищевказані   регламентні  роботи виконуються    залученими    спеціалістами    інших    підприємств (організацій).
    3. Опосвідченням передбачається:
- перевірка    наявності    експлуатаційної    і   виконавчої документації в обсягах, передбачених вимогами ПВЕ, ПТЕ і ПБ, СНіП, державних   стандартів,   під  час  експлуатації  електроустановок споживачів, паспортно-технічних     даних,     інструкцій     щодо експлуатації устаткування;
- визначення достатності і працездатності захисно-блокувальних пристроїв;
- оцінка стану безпеки  електроустаткування,  а  також  стану будівельної частини будівель і споруд енергетичних об'єктів;
- перевірка періодичності  і  якості  виконання  регламентних робіт щодо обслуговування електроустаткування;
 - оцінка  рівня  фахової  підготовки  працівників  з   питань безпеки, відповідності кваліфікації до робіт, що виконуються.
    4. Акти   опосвідчення   стану   безпеки   електроустановок реєструються  та  зберігаються  на  підприємстві (організації),  у власника.
     Копії актів,  по закінченні звітного періоду, направляються в територіальні            органи  Держпраці, Держенергонагляду     та    в    відділи    охорони    праці Держадміністрацій.
    5. Позачергове  опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів повинне бути вмотивованим і проводитися за вимогами  та участю   наглядових   органів   Держнаглядохоронпраці   у  випадку істотного  зростання  електротравматизму,  наявності  категорійних аварій та в інших обгрунтованих випадках.
    6. Опосвідчення   стану   безпеки   тих    електроустановок споживачів,     що     вичерпали    свій    ресурс,    провадиться експертно-технічними  центрами  Держнаглядохоронпраці  або  іншими спеціалізованими      організаціями,      які     мають     дозвіл Держнаглядохоронпраці на виконання таких робіт. За необхідності до вказаних   робіт   залучаються   представники   заводів-виробників електроустаткування, представники експлуатаційних організацій.
    7. Під    час   проведення   опосвідчення   стану   безпеки електроустановок споживачів необхідно перевірити:
- стан безпеки електроустановок;
 - відповідність  експлуатації  електроустановок   нормативним вимогам безпеки;
- наявність та стан документації.

    Наприкінці нарад за цією тематикою фахівці Головного управління Держпраці у Луганській області порекомендували керівникам підприємств довести до відома усіх співробітників оприлюдненої на заході інформації та провести перевірки фахівцями відомчого нагляду стану охорони праці щодо дотримання порядку опосвідчення  стану безпеки  електроустановок  споживачів на підприємстві. Такі дії мають позитивно вплинути на безпеку праці на підприємстві та попередити можливі нещасні випадки.

 

Прочитано 1103 раз Последнее изменение П'ятница, 16 Грудень 2016 07:18
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация