Искать


 

Понеділок, 05 Грудень 2016 12:40

ГУ Держпраці інформує: особливості праці людей з інвалідністю

Оцените материал
(3 голосов)

ГУ Держпраці інформує: особливості праці людей з інвалідністю

    В суботу, 03 грудня в Україні, як і в багатьох інших країнах, відзначався Міжнародний день інвалідів. Цілі, заради яких цей день був проголошений, - повне і рівне дотримання прав людини і участь інвалідів в житті суспільства. 

    Відповідно до статті 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-XII (надалі – Закон № 875-XII) інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

    Встановлюють інвалідність під час проведення експертного обстеження особи в установах медико-соціальної експертизи (далі – МСЕК), які підпорядковуються Міністерству охорони здоров’я України. В залежності від індивідуальної програми адаптації та реабілітації визначається об’єм та види необхідного соціального захисту інваліда.

    Враховуючи індивідуальні програми реабілітації інвалідів, наша держава забезпечує їх правом працювати в установах, підприємствах, організаціях, займатися підприємницькою або іншою незабороненою законом трудовою діяльністю з метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів.

    Ст. 43 Конституції України закріплює права громадян, в тому числі, які мають інвалідність, на працю, зокрема в статті говориться: «кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується».

    Ст. 172 КЗпП зобов’язує приймати на роботу людей з інвалідністю. Ця стаття спирається на Закон № 875-XII, в якому прописані гарантії держави щодо участі інвалідів в соціальній, політичній і економічній сферах життя суспільства на рівні з іншими громадянами.

    Під час працевлаштування інвалід має надати роботодавцю довідку МСЕК, виписку з акту огляду в МСЕК та індивідуальну програму реабілітації інваліда. Ці документи містять інформацію щодо причин інвалідності, групи і строки інвалідності та висновки комісії про умови та характер праці інваліда.

    Працюючим інвалідам надається ряд додаткових гарантій, пов’язаних із укладенням та розірванням трудового договору. Основні з них це такі:

1) для інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи при прийомі на роботу не встановлюються випробування (ч.3, ст..26 КЗпП);

2) інвалідність є поважною причиною для розірвання трудового договору, укладеного на визначений строк (ч. 1 ст.39 КЗпП);

З) при скороченні чисельності або штату переважне право на залишенні на роботі при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації надається інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України, «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (п. 5 ч. 2 ст. 42 КЗпП).

    Інваліду може бути встановлено неповний робочий день (неповний робочий тиждень) та пільгові умови праці, якщо працівник з обмеженими можливостями має таке бажання або якщо цього вимагає його індивідуальна програма реабілітації.

    На відміну від звичайних працівників, працівники-інваліди, які недавно влаштувалися на роботу та ще не відпрацювали перших шість місяців на цьому підприємстві, можуть скористатися своїм правом піти в щорічну оплачувану відпустку повної тривалості ще до настання шестимісячного терміну їхньої безперервної роботи на цьому підприємстві (частина сьома статті 10 Закону України “Про відпустки” від 15 листопада 1996 року № 504/96 (надалі – Закон № 504/96). А працівники-інваліди, які вже тривалий час працюють напідприємстві, за своїм бажанням мають право піти у щорічну відпустку в зручний для них час (частина тринадцята статті 10 Закону № 504/96).

    Згідно зі статтею 6 Закону № 504/96 тривалість щорічної основної відпустки для працівників-інвалідів становить:

- для інвалідів I і II груп – 30 календарних днів,

- для інвалідів III групи – 26 календарних днів.

    Відповідно до пунктів 6 та 7 частини першої статті 25 Закону № 504/96, відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 30 календарних днів щорічно надається інвалідам III групи, тривалістю до 60 календарних днів щорічно – інвалідам I та II груп.

    До роботи в нічний час та до надурочних робіт інваліди можуть залучатись лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (частина друга статті 55, частина четверта статті 6З КЗпП України, частина третя статті 12 Закону України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII (надалі – Закон № 2694-XII).

    Працівник-інвалід може бути переведен на більш легшу роботу за його бажанням – ст.170 КЗпП. Таке переведення може робиться на певний термін, який узгоджується з роботодавцем, або без нього з дотриманням рекомендацій МСЕК. Після переведення на легшу роботу, працівник буде отримувати меншу оплату, але не одразу. Ч.2 с.170 КЗпП зобов’язує роботодавця зберегти протягом двох тижнів за працівником, який переводиться на легшу роботу, попередню заробітну плату. В окремих, передбачених законодавством випадках, протягом всього часу виконання нижче оплачуваної роботи може зберігатися попередня середня заробітна плата працівника або надаватися матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

    Відповідно до статті 172 КЗпП, у випадках, передбачених законодавством, роботодавець зобов’язаний організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці.

    Головним управлінням Держпраці у Луганській області протягом 2016 року було проведено ряд превентивних заходів, спрямованих на захист трудових прав інвалідів: проведено лекції, семінари та наради. Також фахівці Головного управління Держпраці у Луганській області взяли участь у проведені акції на базі Лисичанського міського центру зайнятості «Актуальні проблеми професійної самореалізації осіб з особливими потребами на ринку праці» та засіданні круглого столу на тему «Працевлаштування інвалідів».

 

Прочитано 426 раз
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация