Искать


 

Середа, 09 Листопад 2016 12:43

Інспектори ГУ Держпраці провели ряд семінарів щодо профілактики нещасних випадків в АПК

Оцените материал
(1 Голосовать)

Інспектори ГУ Держпраці провели ряд семінарів щодо профілактики нещасних випадків в АПК

    В період з 07 по 11 листопада 2016р інспекторським складом відділу державного нагляду в агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері, на транспорті і у зв’язку Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Луганській області провели семінари-наради на підприємствах агропромислової галузі Сватівського, Старобільського та Новоайдарського районів на тему «Профілактика нещасних випадків: основні заходи по їх запобіганню».

    В агропромисловому комплексі України існує ряд проблем, пов’язаних із незадовільним технічним станом засобів виробництва через вичерпання їх ресурсу, недоліками у забезпеченні трудової дисципліни у зв'язку із сезонним та польовим характером сільськогосподарських робіт, залученням до виконання робіт сторонніх ненавчених осіб, відсутністю в господарствах кваліфікованих спеціалістів у галузі безпеки праці та ін.

   Співставлення відносної кількості нещасних випадків, що сталися за останнє десятиріччя на підприємствах АПК, дозволяє зробити висновок, що якщо не брати до уваги підприємства комунальної власності, кількість яких незначна порівняно з іншими у системі АПК, ступінь вини учасників нещасних випадків мало залежить від форми власності підприємств, де загинули працівники. Цей висновок дещо суперечить усталеним поглядам про нехтування нормативами охорони праці та непроведення інструктажів з охорони праці у приватних сільськогосподарських підприємствах, зокрема фермерських. З іншого боку це може свідчити про формальність проведення навчання з охорони праці та низьку їх ефективність, як напрямок покращення працеохоронної роботи у сільськогосподарському виробництві.

    Щодо причин травматизму з важкими наслідками на першому місці перебувають умови праці на мобільних засобах механізації, що не відповідають вимогам безпеки, гігієни праці та ергономіки. Потрібно розуміти, що навіть використання сучасних вітчизняних чи провідних іноземних фірм сільськогосподарських машин залишає місце для ризику травмування через конструкційні (з погляду теорії безпеки та надійності) недоліки, організаційні прорахунки у виконанні технологічних процесів, низький рівень засвоєння працівниками безпечних методів роботи. В даний час наявний парк сільськогосподарської техніки на тому чи іншому підприємстві, часто є фізично і морально застарілим, з великою ступінню зношення, обумовленою експлуатуванням за високих рівнів перевантажування, тому найчастіше серед інших спеціальностей зазнають смертельних травм механізатори, водії, працівники, профіль роботи яких пов'язаний з використанням механізмів у тваринництві. За останні роки збільшилася частка смертельних випадків травмування через технічну несправність машин і механізмів. При цьому більше половини випадків несправності технічних засобів відноситься до машин після семи-восьмирічної експлуатації.

    Таким чином, сучасні концепції з охорони праці щодо забезпечення "мінімального наявного ризику небезпеки травмування" в виробничій системі "працівник - машина - довкілля" є особливо актуальними для умов сільськогосподарського виробництва. Серед них важливим напрямком у зменшенні ризику травмування працівників сільського господарства є своєчасне діагностування сільськогосподарської техніки з метою виявлення пошкоджень деталей машин та елементів конструкцій на ранніх стадіях, до виникнення магістральних тріщин, що можуть призвести до аварійного стану.

   У сільському господарстві високий відсоток у загальному обсязі робіт займають сезонні польові роботи, що характеризуються значною інтенсивністю та напруженістю, перевищенням гранично допустимих нормативів щодо параметрів довкілля (температура, вологість, швидкість руху повітря, концентрація пилу і шкідливих речовин у робочій зоні при використанні хімічних засобів захисту рослин). Дія зазначених факторів призводить до помилкових дій та нехтування безпекою, численних порушень правил гігієни, чому сприяє погана забезпеченість побутовими приміщеннями, відсутність засобів індивідуального захисту та особистої гігієни.

    Головними причинами травматизму залишаються організаційні, пов'язані з так званим «людським фактором». Для усунення більшості з них не потрібно великих матеріальних затрат. Необхідно лише підвищити рівень організації безпечного проведення робіт.

    Зважаючи на вище зазначену інформацію, учасники семінарів, визначили основні заходи для попередження нещасних випадків на виробництві, покращення та посилення роботи в даному напрямку. А саме, не допускати на своїх підприємствах наступного:

- відсутності або неякісне проведення інструктажів з техніки безпеки;

- допуску до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці;

- неякісну розробку, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність;

- відсутності у посадових інструкціях функціональних обов'язків з питань охорони праці;

- порушення режиму праці та відпочинку;

- відсутності або неякісного проведення медичного обстеження (професійного відбору);

- невикористання засобів індивідуального захисту;

- порушення трудової і виробничої дисципліни, в тому числі:

- невиконання посадових обов’язків;

- невиконання вимог інструкцій з охорони праці;

- залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією);

- порушення технологічного процесу;

- порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів.

    Загальний аналіз кількості нещасних випадків, що трапилися на виробництві протягом останніх десяти років, свідчить про зниження кількості травмованих працівників, ця величина зменшилася майже в 3,5 рази. В то й же час показники важкості травматизму зростають, що свідчить як про прихованість виробничого травматизму зокрема, так і про незадовільний стан охорони праці у багатьох галузях виробничої діяльності загалом. У галузі агропромислового виробництва рівень виробничого травматизму залишається традиційно високим, хоча загальна кількість виробничих нещасних випадків також суттєво знизилась.

Прочитано 559 раз
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация