Искать


 

Вівторок, 08 Листопад 2016 08:17

Виробничі інтоксикації та їх профілактика

Оцените материал
(0 голосов)

Виробничі інтоксикації та їх профілактика

    Отрутами, або токсичними речовинами, є речовини, які по­трапляючи в організм, навіть у невеликій кількості мають шкідливу дію на організм. Шкідлива дія токсичних речовин зумовлена тим, що вони, взаємодіючи з тканинами організму, порушують їх хімічну структуру та фізіологічні функції. Високі концентрації отрут корот­кочасної дії або ж невеликі довготривалої дії зумовлюють стійкі патологічні зміни в організмі.

    Виробничі отруєння поділяють на гострі та хронічні. Гострі виникають через короткий проміжок часу після дії токсичної речо­вини на організм (відразу). Хронічні розвиваються повільно і ха­рактерною їх рисою є те, що патологічні зміни, викликані дією отрути, поступово наростають. Гострі й хронічні отруєння відрізняються не лише строками виникнення патологічних змін, але і формою прояву й ураженням різних органів та систем організму.

    Цілий ряд токсичних речовин в одних випадках можуть викли­кати гострі, а в інших - хронічні отруєння (бензол, хлор, фосфор, ртуть та її сполуки тощо). Хронічні отруєння є наслідком дії речо­вин, які мають здатність кумулюватися в організмі.

    Шляхи проникнення отрут в організм переважно дихальні. Потрапляють вони також через шкірні покриви і рідше - через шлунково-кишковий тракт. Знання шляху, через який отруйні ре­човини потрапили в організм, є дуже важливим з гігієнічної точки зору. Це дає змогу вирішити питання профілактики виробничих отруєнь.

    Всмоктування отруйних речовин через дихальні шляхи відбу­вається досить інтенсивно. Цьому сприяють анатомо-фїзіологічні особливості слизових оболонок. Найбільше значення має процес всмоктування в глибоких дихальних шляхах. Із альвеол токсичні речовини проникають у велике коло кровообігу. Цей шлях більш важливий, ніж через шлунково-кишковий тракт, тому що в цьому випадку отрути не проходять через печінку, яка відіграє важливу роль у їх нейтралізації.

    При проникненні токсичних речовин через шлунково-кишковий тракт вони проходять через печінку, де нейтралізуються. Крім того, в кислому середовищі шлунку отрути можуть знешкоджуватися.

    Токсичні речовини виділяються з організму нирками, через шкіру (анілін, нітробензол), молочні та слинні залози (свинець, ртуть, миш'як), кишечник.Деякі токсичні речовини мають здатність накопичуватися (кумулюватися) в організмі й виділятися поступово.

    Токсична дія хімічних речовин залежить від багатьох причин. Мають значення його хімічна структура, фізичний стан, дисперсність, розчинність, концентрація, тривалість дії. Чим більша розчинність токсичних речовин, тим більше виражена їх дія. Чим вища концен­трація токсичних речовин в повітрі й чим триваліший час їх дії, тим більший ступінь отруєння організму.

    Необхідно відзначити, що в виробничих приміщеннях нерідко можна виявити не одну токсичну речовину, а декілька. Отже, має місце комбінований вплив токсичних речовин. Одночасно вони можуть діяти в одному чи в протилежному напрямках, підсилюючи чи послабляючи дію одна другої.

    Несприятливі умови зовнішнього середовища можуть підси­лювати дію токсичної речовини, особливо це стосується температу­ри повітря. Висока температура призводить до розширення судин, підсилення кровообігу, прискорення дихання, що сприяє кращому проникненню отрути. Іноді має значення вологість повітря. Вона підсилює токсичний ефект деяких речовин: соляної кислоти тощо.

    Вагоме значення має індивідуальна чутливість організму. Перенесені захворювання, загальне ослаблення організму знижу­ють опірність до токсичних речовин. У таких людей перебіг Інто­ксикації значно важчий та триваліший.

    Профілактичні заходи щодо боротьби з професій­ними отруєннями є такими:

- заміна токсичних речовин, що використову­ються на виробництві, не-токсичними чи малотоксич­ними там, де це можливо;

- встановлення гра-нично допустимих концен­трацій токсичних речовин в повітрі робочої зони підпри­ємств і систематичний кон­троль за станом повітряно­го середовища на вироб­ництві;

- допускати працівни­ків до роботи з токсичними речовинами лише в спецодязі, протигазі чи респіра­торі.

Прочитано 615 раз Последнее изменение Вівторок, 08 Листопад 2016 08:20
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация