Искать


 

Понеділок, 07 Листопад 2016 09:04

Виробничі травми: види та профілактика. Травматизм в промисловості та сільському господарстві.

Оцените материал
(1 Голосовать)

Виробничі травми: види та профілактика. Травматизм в промисловості та сільському господарстві

    Під виробничою травмою розуміють ушкодження, яке виник­ло в працівників чи службовців при виконанні роботи на території виробничого підприємства чи установи і спричинило порушення цілісності тканини або функції органа чи організму в цілому.

    Розрізняють такі види виробничих травм:

- механічні - від рухомих частин машин, ручного інструмен­та, падаючих предметів тощо;

- термічні - від прямого контакту з парою, гарячою рідиною, полум'ям, розплавленим металом;

- хімічні - від концентрованих хімічних речовин (кислот, лугів);

- електричні - від контакту з електричним струмом, обриву проводів тощо.

    Єдиної класифікації причин виробничого травматизму не існує. Розрізняють три групи причин виробничого травматизму: технічні, організаційні та санітарно-гігієнічні.

    До технічних причин відносять недосконалість конструкцій машин і устаткування, самого технологічного процесу, несправність верстатів, машин, ручного інструменту, відсутність чи недосконалість захисної техніки, устаткування.

    До організаційних причин - неправильну організацію трудо­вого процесу, застосування небезпечних методів праці, недотримання правил техніки безпеки, відсутність Індивідуальних засобів захисту.

    Серед санітарно-гігієнічних, причин слід відзначити порушення санітарно-гігієнічного режиму на виробництві, погане освітлення, високу температуру та вологість повітря чи надмірно низьку темпе­ратуру, виробничий пил, високу концентрацію токсичних речовин у повітрі, забрудненість приміщення, сильний шум тощо.

    Виробничий травматизм умовно можна поділити на дві гру­пи (промисловий та сільськогосподарський), оскільки за умовами виникнення, характером та локалізацією, а основне – наданням ме­дичної допомоги та заходами, щодо попередження травматизму вони суттєво відрізняються.

    Промисловий травматизм - це пошкодження, різні за ха­рактером, що були отримані на виробництві.

    Основні заходи щодо боротьби з травматизмом:

- контроль за обладнанням, інструментами, за достатнім ого­родженням частин, що рухаються;

- покращення природного та штучного освітлення;

- систематичний нагляд за дотриманням правил техніки безпеки;

- забезпечення всіх робітників засобами індивідуального захи­сту і контроль за їх використанням під час роботи;

- проведення заходів щодо боротьби з втомлюваністю, покра­щення зовнішнього виробничого середовища, раціоналізація режи­му праці та відпочинку.

    Механізація сільськогосподарського виробництва, зростан­ня культури трудівників села, заходи з охорони праці знизили трав­матизм у сільськогосподарському виробництві. Найважчі травми спостерігаються у тваринницьких і бурякосійних господарствах, які мають низький рівень механізації, порівняно з іншими господар­ствами. Найбільше травмуються особи, зайняті на польових робо­тах (у рільництві).

    Основним запобіжним заходом проти травматизму на тракто­рах є заміна ручного запуску механічним, своєчасний ремонт, регу­лювання та усунення неполадок також може бути профілактикою травматизму. Щоб запобігти травматизму в тваринництві, обслуго­вуючий персонал повинен вивчити звички і поведінку тварин та обережно з ними поводитися.

 

Прочитано 4844 раз
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация