Искать


 

Вівторок, 17 Травень 2016 11:56

ГУ Держпраці інформує: медогляди як елемент системи охорони праці на підприємстві

Оцените материал
(0 голосов)

ГУ Держпраці інформує: медогляди як елемент системи охорони праці на підприємстві

     Одним із елементів системи охорони праці на кожному підприємстві є проведення медоглядів працівників.
     Завданнями медоглядів є:
- оцінка стану здоров'я та функціональних особливостей кожного працівника;
- визначення його придатності виконувати роботи у конкретних умо-вах виробництва;
- виявлення початкових ознак патологій, що можуть завадити продовженню роботи;
- призначення необхідних оздоровчих та лікувально-профілактичних заходів для збереження здоров'я працівників.
     «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 р. (далі - Порядок), встановлює єдину систему організації та проведення попереднього (при влаштуванні на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах в шкідливих чи небезпечних умовах праці, або таких, де є потреба у професійному доборі. Також Порядок встановлює правила організації щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.
     Для якісного проведення медичного огляду роботодавцям необхідно звернути увагу на важливі моменти щодо його організації.
    Роботодавець призначає осіб, відповідальних за організацію медоглядів, та несе всі витрати на проведення медоглядів, поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничі захворювання, а також, за необхідністю, медичну реабілітацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань.
    Заклади державної санітарно – епідеміологічної  служби щорічно за заявою роботодавця (його представника), за участю представника профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи, визначають категорії працівників, які підлягають попередньому та періодичному медичному огляду до першого грудня та складають «Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому та періодичному медичному огляду» (далі - Акт). До Акта також відносять працівників, для яких обов'язковими є психіатричні та наркологічні огляди.
    Обсяги і періодичність медичних оглядів визначаються відповідно до додатка 4 Порядку: «Перелік шкідливих та небезпечних факторів вироб-ничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників» та додатка 5 Порядку: «Перелік робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників».
    На підставі Акта роботодавець протягом місяця складає у чотирьох примірниках на паперовому та електронному носіях списки працівників, які підлягають періо¬дичним медоглядам, та узгоджує цей документ з санітарно-епідеміологічною станцією.
    Попередній (періодичний) медичний огляд працівників мають право проводити заклади охорони здоров'я, що віднесені до другої, першої та вищої акредитаційної категорії, а також спеціалізовані заклади охорони здоров'я, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійного захворювання, вищі медичні навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації, які мають кафедри та курси професійних захворювань і проводять лабораторні, функціональні та інші дослідження. Голова та члени комісії з проведення медичних оглядів (далі - Комісія) повинні мати підготовку з професійної патології.
Після укладання договору з закладом охорони здоров'я на проведення медичного огляду на підприємстві видається відповідний наказ про направлення працівників для проходження медичних оглядів. Кожного працівника ознайомлюють з наказом під його особистий підпис.
     Для проходження медичного огляду працівник пред`являє до Комісії паспорт або інший документ, що посвідчує його особу та Медичну карту амбулаторного хворого.
     Працівники, для яких є обов'язковим профілактичний наркологічний огляд, повинні надати Комісії сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» від 6 листопада 1997 р. N1238.
     Працівники, для яких є обов'язковим психіатричний огляд, повинні надати Комісії, що проводить медичний огляд, довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до Порядку проведення обов'язкових періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. №1465.
     Працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати Комісії, яка проводить медичний огляд, висновок психофізіологічної експертизи. 

 

Прочитано 657 раз Последнее изменение Середа, 29 Червень 2016 07:08
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация