Искать


 

Четвер, 05 Травень 2016 10:25

Актуальність психофізіологічної експертизи

Оцените материал
(1 Голосовать)

Актуальність психофізіологічної експертизи

     Враховуючи зростання в сучасних умовах інтенсивності професійної діяльності та високу “ціну” помилкових дій, наслідком чого може бути зниження якості професійної діяльності та виникнення аварій і навіть катастроф, великі швидкості та високий темп роботи, дефіцит часу, наявність високого рівня нервово-емоційної напруги, постає питання про підвищення вимог до психофізіологічних якостей людини.
    Становлення такого напряму, як психофізіологічна експертиза, не є свавільним актом науковців, керівництва або роботодавців – це обумовлено завданнями забезпечення безпеки праці у всіх її аспектах, забезпечення професійної надійності, збереження здоров’я і трудового довголіття працюючих. Психофізіологічний відбір є складовою частиною інтегрального комплексу первинної психогігієни, психопрофілактики і формування психології безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки.
     Допуск до роботи осіб, які за своїми психофізіологічними особливостями не можуть задовільно її виконувати або виконують із значною кількістю помилок – справа для суспільства економічно невигідна і небезпечна, а для громадян може закінчитися втратою здоров‘я та працездатності. Допуск до роботи таких осіб може призвести не тільки до нераціонального використання ресурсів, але й викликати техногенні аварії або екологічні катастрофи. З точки зору забезпечення більш високого рівня безпеки та економічної доцільності проводиться психофізіологічна експертиза для виявлення непридатних осіб. Такий підхід обумовлено знанням про достатню стійкість психофізіологічних якостей людини, сформованих у процесі її розвитку, та обмеженість можливості їх направленого розвитку (зміни) в реальні терміни, необхідні для оволодіння професією.
    Заходи професійного психофізіологічного відбору і психофізіологічної експертизи передбачені статтею 5 Закону України “Про охорону праці”, в якій визначено: “До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи”.
     Згідно з постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. №1631 “…Робота з підвищеною небезпекою – є робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в професійному доборі, чи пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров’ю, майну, довкіллю…”
    Психофізіологічна експертиза працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки – сукупність заходів для виявлення осіб, які за своїми професійно важливими психофізіологічними якостями відповідають вимогам конкретної діяльності в напружених та (або) небезпечних умовах і придатні до ефективного виконання небезпечних робіт (професійних обов’язків).
      Під час психофізіологічного обстеження визначається рівень розвитку таких якостей як увага, пам’ять, стійкість до впливу стресів, орієнтація у просторі, стійкість до моногонії, швидкість реагування та інші професійно важливі якості, необхідні для надійної роботи в напружених і небезпечних умовах.
    За результатами проведеної психофізіологічної експертизи для допуску працівника до виконання конкретного виду робіт підвищеної небезпеки суб’єкту господарювання надається висновок психофізіологічної експертизи про можливість і доцільність продовжувати роботу за обраним фахом.
      Періодичність проведення психофізіологічної експертизи визначається на підставі оцінки умов праці з урахуванням вимог “Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 р. за № 528.
   З введенням заходів професійного психофізіологічного відбору і психофізіологічної експертизи очікується зменшення аварійності технічних систем, в залежності від видів і умов діяльності, від 40% до 70%, зменшення техногенних катастроф на 20 – 25%, зниження рівня травматизму з причини «людського фактора» на 40 – 45%.

Прочитано 734 раз Последнее изменение Четвер, 05 Травень 2016 10:31
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация