UkraineNOW

 

 

Искать


 

Вівторок, 02 Червень 2020 14:09

Головне управління Держпраці інформує про зміни у порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки

Оцените материал
(1 Голосовать)

    Головне Управління Держпраці у Луганській області звертає увагу, що на засіданні Уряду схвалено проєкт змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107, де передбачено скорочення переліку робіт підвищеної небезпеки, що потребують наявність дозволів, переведенням на виконання робіт підвищеної небезпеки шляхом подання декларації до Держпраці.

    Зміни постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 207, що вносяться до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

    Пункти 7 і 9 викласти в такій редакції:

    “7. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки видається територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

    “9. Для одержання дозволу роботодавець, виробник або постачальник подає особисто, через уповноважену ним особу або надсилає поштою до територіального органу Держпраці чи адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці, заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додається:

 • на виконання робіт підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

    Забороняється вимагати для одержання дозволу документи, не передбачені законом”.

    Пункт 15:

    1) абзаци другий - четвертий замінити абзацом такого змісту:

“Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки продовжується територіальним органом Держпраці.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

    2) абзац третій після слова “поданої” доповнити словами “не пізніше десяти робочих днів до закінчення дії дозволу,”;

    3) в абзаці четвертому слово “(застосування)” виключити, а слова “експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки” замінити словами “експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва”.

    Пункт 21  викласти в такій редакції:

    “21. Виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 6, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 7, здійснюються роботодавцем, виробником або постачальником на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

    Декларація за формою згідно з додатком 8 подається роботодавцем, виробником або постачальником не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

    Декларація подається роботодавцем, виробником або постачальником, уповноваженою ним особою або надсилається поштою до територіального органу Держпраці або адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці.

       Перелік видів робіт підвищеної небезпеки було скорочено до 6 видів, а перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – до 4 позицій.

       Види робіт підвищеної небезпеки:

 • виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р.№ 956“Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357);
 • вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху;
 • утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки;
 • газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах;
 • спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу;
 • підземні та відкриті гірничі роботи.

    Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

 • устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р.№ 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357);
 • технологічне устатковання для утилізації зброї, боєприпасів та виробів ракетної техніки;
 • гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній та коксохімічній промисловостях;
 • устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

     Територіальний орган Держпраці здійснює реєстрацію декларацій на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання. Відмова в реєстрації декларації не допускається.

     У разі зміни відомостей або виявлення суб’єктом господарювання помилки в поданій декларації суб’єкт господарювання в порядку, встановленому цим пунктом для подання декларації, подає оновлену декларацію протягом п’яти робочих днів з дня настання таких змін або з дня подання декларації в разі виявлення помилки. Посадові особи територіального органу Держпраці протягом п’яти робочих днів з дня отримання оновленої декларації вносять зміни до реєстру.

     Самодекларування проведення небезпечних робіт дасть можливість підприємцям скоротити час на отримання відповідних дозволів у Держпраці. Роботодавці матимуть змогу скорегувати в процесі виконання робіт подану декларацію або, навіть, відкликати її. Контроль Держпраці за дотриманням підприємцями норм законодавства про охорону праці залишається незмінним.

Прочитано 317 раз Последнее изменение Вівторок, 02 Червень 2020 14:27
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация