UkraineNOW

 

 

Искать


 

Четвер, 28 Травень 2020 08:19

Фахівці Головного управління Держпраці надають роз’яснення щодо роботи комісії із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

Оцените материал
(0 голосов)

    Згідно частини третьої статті. 30 Закону України “ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування ” від 23.09.1999р. № 1105-IV (далі – Закон № 1105) рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб) або фізичною особою – підприємцем, особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

    Набула чинності Постанова правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 року № 13 «Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (далі – Положення № 13).

    Згідно пункту 1.2 розділу І Положення № 13 на підприємстві має бути розроблено Положення про комісію із соціального страхування.

    Комісія утворюється на кожному підприємстві, що використовує найману працю незалежно від форми власності, і приймає рішення про призначення або  відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, допомоги на поховання) застрахованим особам.

     До складу комісії повинні входити:

  • з боку підприємства — представники адміністрації підприємства;
  • з боку працівників підприємства — представники працівників в особі профспілкової організації підприємства, а за її відсутності - іншого уповноваженого органу, який представляє інтереси працівників.

    Кількість створюваних на підприємствах комісій із соціального страхування, законодавством не обмежена. При цьому діє принцип: одна комісія на один центр нарахування та виплати зарплати. Тобто, якщо підприємство має структурні підрозділи з відокремленою функцією нарахування зарплати, то у кожному такому підрозділі створюється окрема комісія. Якщо нарахування та виплата зарплати здійснюються централізовано, створюється центральна комісія.

    З боку підприємства члени комісії призначаються наказом або іншим розпорядчим документом.

    З боку працівників члени комісії обираються. Виборний орган профспілкової організації (або представницький орган кількох профспілкових організацій чи інший подібний орган, обраний згідно статті 245 КзПП) затверджує постанову (протокол).

    Робота членів комісії не оплачується.

    Строк повноважень комісії встановлюється спільним рішенням представницьких сторін.

    Підприємство повинно сприяти роботі комісії, створюючи для неї необхідні умови (наприклад, виділити приміщення), забезпечувати членів комісії інформаційними та довідковими матеріалами.

    На новоствореному підприємстві нова комісія із соціального страхування повинна бути створена в місячний строк після державної реєстрації підприємства (згідно пункту 1.9 розділу І Положення № 13).

    Крім того, якщо на підприємстві не більше 15 застрахованих осіб працюючих за наймом, то комісію можна не створювати (згідно пунктом 1.4 розділу І Положення №13). У цьому випадку на загальних зборах працівників вибирають уповноваженого із соціального страхування, який разом із призначеним представником підприємства забезпечує здійснення своїх повноважень.

    Зверніть увагу, що згаданий пункт 1.4. розділу І Положення №13 говорить саме про "підприємства", а не про "роботодавців", але вважається, що фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності також повинен мати комісію або уповноваженого із соціального страхування, якщо у нього працюють наймані працівники.

    Комісія із страхування кожної установи – ще один орган, крім Фонду соціального страхування України (далі – Фонд), який має не лише обов’язок, але й повноваження здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам.

    Фонд здійснює фінансування упродовж 10 робочих днів з моменту отримання від роботодавця заяви-розрахунку, виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності фінансуються вчасно та в повному обсязі, але затримки можуть мати індивідуальний характер. Наприклад, з якоїсь причини роботодавець затягнув із подачею заяви-розрахунку, або отримавши від Фонду кошти, не встиг виплатити їх працівнику в найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, як це передбачено законом. Комісія має відслідковувати всі ці процеси та вчасно на них впливати, Положення № 13 дає їй ці повноваження

    Відповідно до затвердженого Положення, комісія здійснює контроль за своєчасним направленням до відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення, а також розглядає скарги працівників підприємства на рішення комісії.

    Крім того, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства має право:

  • отримувати від роботодавця відомості щодо суми фінансування Фондом для надання матеріального забезпечення найманим працівникам;
  • отримувати від робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення безкоштовні консультації з питань застосування законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
  • звертатися за необхідності до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень щодо перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства;
  • перевіряти дотримання застрахованими особами режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності;
  • звертатися до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень у разі спору між комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства та роботодавцем з питань надання матеріального забезпечення застрахованим особам підприємства, а також у випадку невиконання роботодавцем рішень комісії (уповноваженого);
  • вносити до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень пропозиції по організації та удосконаленню роботи по соціальному страхуванню на підприємстві

    Згідно пункту 4.1 розділу IV Положення № 13 основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться не рідше двох разів на місяць згідно із затвердженим планом.

    На першому засіданні комісії відкритим голосуванням обирається голова комісії та його заступник.

    Голова комісії і його заступник повинні представляти різні представницькі сторони (один з них має представляти адміністрацію підприємства, інший — працівників підприємства).

    На засіданні мають бути присутні більше половини її членів за наявності представника кожної сторони (інакше рішення комісії вважатимуться неправомочними).

    За результатами засідання комісії складається Протокол (його форму затверджено в додатку до Порядку № 13).

    Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів «за» та «проти» вирішальним є голос голови комісії.

    Уповноважений із соціального страхування не веде засідань, а розглядає питання матеріального забезпечення та надання соціальних послуг y міру їх надходження, приймаючи рішення особисто.

Прочитано 205 раз Последнее изменение Четвер, 28 Травень 2020 08:22
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация