UkraineNOW

 

 

Искать


 

П'ятница, 22 Травень 2020 11:37

Головне управління Держпраці інформує про гарантії працівників під час вивільнення

Оцените материал
(1 Голосовать)

    Згідно пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України трудовий договір може бути розірваний власником або уповноваженим ним органом у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

    Скорочення працівників відбувається лише за погодженням з профспілковою організацією, де працівник працює, або за погодженням з іншим виборним органом, який представляє інтереси працівників та працівника персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

    Однiєю з гарантiй для працівників є обов’язок власника або уповноваженого ним органу запропонувати працiвниковi іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. Така гарантiя передбачена в разi звiльнення з таких пiдстав:

 • скорочення чисельностi або штату працiвникiв;
 • виявлення невiдповiдностi працiвника обiйманiй посадi або виконуванiй роботi;
 • поновлення на роботi працiвника, який ранiше виконував цю роботу.

     Згідно статті 42 Кодексу законів по працю України визначено, що при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

    Рівень кваліфікації вимірюється рівнем освіти працівника та здобутими навичками під час виконання робіт за певною спеціальністю.

    Продуктивність праці вимірюється певними виробничими показниками. Для працівників з погодинною оплатою праці показником продуктивності праці є рівень невиробничих витрат робочого часу за останній робочий рік (кількість відпусток без збереження заробітної плати). Враховується також обсяг втрат робочого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

    При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

 1. Сімейним - при наявності двох і більше утриманців;
 2. Особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
 3. Працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;
 4. Працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;
 5. Учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 6. Авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій; 
 7. Працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;
 8. Особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років, з часу повернення на постійне місце проживання до України;
 9. Працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

    Не допускається звільняти працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємств, - протягом року після закінчення строку, на який обирався цей склад (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби) за частиною четвертою статті 252 Кодексу законів по працю України.

    Працівники мають право на звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством (стаття 2 Кодексу законів по працю України). Працівник може звернутися безпосередньо до суду з заявою про вирішення трудового спору у справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

  

Прочитано 213 раз Последнее изменение П'ятница, 22 Травень 2020 11:41
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация