UkraineNOW

 

 

Искать


 

Вівторок, 19 Травень 2020 08:41

Фахівцями Головного управління Держпраці надано низку дистанційних консультацій працівникам підприємств газового господарства

Оцените материал
(1 Голосовать)

    Згідно з Планом роботи Відділу державного нагляду в газовому комплексі Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Луганській області на ІІ квартал 2020 року, інспекторським складом відділу державного нагляду в газовому проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота стосовно безпечної експлуатації систем газопостачання.                                                                                            

    Зокрема, нещодавно, фахівцями відділу було надано ряд консультацій керівникам та посадовим особам спеціалізованих підприємств газового господарства, які виконують роботи з захисту сталевих споруд систем газопостачання від електрохімічної корозії (ЕХЗ). Під час консультацій увага представників підприємств зверталася на наступну інформацію, викладену у «Правилах безпеки систем газопостачання», затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 року № 285.

    Заходи із захисту від корозії повинні забезпечувати цілісність споруди протягом всього строку її експлуатації. Всі види ЕХЗ повинні вводитись в дію до введення побудованих підземних споруд в експлуатацію, а в зонах небезпечного впливу блукаючих струмів - не пізніше одного місяця після укладання газопроводу в ґрунт. Технічний огляд установок ЕХЗ виконується в строки, які забезпечують їх безперебійну роботу, але не рідше ніж:

 • установки дренажного захисту - чотири рази на місяць;
 • установки катодного захисту - один раз на місяць;
 • установки протекторного захисту - один раз на рік.

    При технічному огляді проводяться:

 • зовнішній огляд всіх елементів установок;
 • очищення шаф від пилу, води, бруду та ін.;
 • перевірка правильності монтажу і відсутності механічних пошкоджень окремих елементів, стану контактів;
 • перевірка робочих параметрів установок, включаючи вимірювання:
 • на установках катодного захисту - випрямлений струм і напруга перетворювача, потенціал відносно землі в точці приєднання;
 • на поляризованих електродренажних установках - струм дренажу, потенціал відносно землі в точці дренування та в контрольних (опорних) точках та на межі зони дії електрозахисних установок;
 • на установках посиленого дренажного захисту - випрямлена напруга, струм в ланцюгу дренажу і потенціал газопроводу в точці дренування та на межі зони дії ЕЗУ;
 • на протекторних установках:
 • потенціал споруди відносно землі при відключеному протекторі;
 • потенціал протектора при розімкнутому ланцюгу "споруда-протектор";
 • потенціал споруди відносно землі в контрольних (опорних) точках на межі зони дії протекторної установки і струм в ланцюгу "споруда-протектор" при включеному протекторі.

    При технічному обслуговуванні установок ЕХЗ також виконуються наступні роботи:

 • перевірка опору розтікання анодного та захисного заземлення один раз на рік, а також під час проведення ремонтних робіт;
 • перевірка електричного опору ізоляції установок ЕХЗ та з’єднувальних кабельних ліній - один раз на рік;
 • перевірка справності електроізолювальних з’єднань - один раз на 2 роки;
 • потенціал в контрольних (опорних) точках та на межі зони захисту ЕХЗ - один раз на 6 місяців.

    Порушення в роботі установок ЕХЗ повинні усуватися в строк не більше 1 місяця з моменту виявлення порушення. Роботу з ремонту установок ЕХЗ, що вийшли з ладу, слід вважати як аварійну. Вимірювання потенціалів на підземних сталевих спорудах системи газопостачання повинні проводитися під час перевірки ефективності роботи установки ЕХЗ не рідше одного разу на 3 місяці, а також після кожної зміни корозійних умов, у зв’язку із зміною режиму роботи установок електропостачання електрифікованого транспорту, розвитку мереж джерел блукаючих струмів, газопроводів і інших підземних металевих інженерних мереж, а також після кожного капітального ремонту установок ЕХЗ. За межами зон впливу діючих установок ЕХЗ - не рідше двох разів на рік. Двічі на рік повинен проводитись аналіз корозійного стану підземних сталевих газопроводів з побудовою діаграми зміщення потенціалів. В зонах дії блукаючих струмів щороку необхідно виконувати вимірювання стаціонарних потенціалів газопроводів у нічний час. За результатами обстеження технічного стану газопроводів експлуатаційною організацією здійснюється щорічний аналіз корозійного стану сталевих підземних споруд і ефективності роботи електрохімзахисту, захищеності газопроводів протягом часу їх експлуатації. При виявленні корозійно-небезпечних і знакозмінних зон газопроводів власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) повинні вживатися заходи щодо їх ліквідації. Строки виконання робіт визначаються власником, але не більше 1 місяця. До усунення анодних і знакозмінних зон власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) газопроводів повинні бути розроблені і вжиті заходи, які б гарантували безпечну експлуатацію газопроводів. Виконання електро-хімічного захисту підземних мереж газопроводів повинно здійснюватися на підставі проектів робіт, які погоджені з газорозподільними підприємствами. Поточний ремонт установок ЕХЗ здійснюється в процесі експлуатації на підставі акта технічного огляду або технічного обслуговування. Плановий ремонт установок ЕХЗ здійснюється щороку. Капітальний ремонт проводиться відповідно до дефектних актів і розробленої технічної документації на ЕХЗ.

    Працівниками відділу державного нагляду в газовому комплексі неодноразово наголошено, що основними причинами корозії підземних газопроводів і, як наслідок, витоків газу є неякісне і несвоєчасне обслуговування установок ЕХЗ, експлуатація газопроводів з несправними засобами захисту, порушення періодичності комплексного приладового обстеження газопроводів з вичерпним терміном експлуатації. Стосовно надземних, наземних газопроводів, основним видом захисту від атмосферного впливу є їх ґрунтування то фарбування, у відповідності з технологічною послідовністю.

Прочитано 312 раз Последнее изменение Вівторок, 19 Травень 2020 08:44
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация