UkraineNOW

 

 

Искать


 

Вівторок, 05 Травень 2020 07:41

Головне управління Держпраці інформує про законодавче регулювання роботи неповнолітніх

Оцените материал
(1 Голосовать)

    З настанням літнього періоду зростає кількість звернень щодо роз’яснень процесу законодавчого врегулювання роботи неповнолітніх. На ринку праці ця категорія багаточисельна, її готовність до виробничої праці є життєво важливою складовою успішного економічного розвитку суспільства в майбутньому. Значущість цього ресурсу невпинно зростає та потребує суворої регламентації та контролю з боку відповідних державних структур.

    Проте робота неповнолітніх осіб має ряд особливостей і обмежень. Таким особам перш ніж розпочати пошуки роботи, необхідно попередньо ознайомитись  з низкою положень Кодексу законів про працю України ( далі - КЗпП України) та деяких інших нормативно-правових актів, які врегульовують трудові правовідносини з неповнолітніми.

    Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст. 43 Конституції України). Неповнолітні мають рівне з іншими громадянами право на працю.

    Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх. Разом з тим, в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці неповнолітні користуються пільгами, встановленими законодавством України (ст. 187 КЗпП України).

    Відповідно до ч. 1 ст. 188 КЗпП України, допускається прийняття на роботу лише тих неповнолітніх осіб, які вже досягли шістнадцяти років. Але, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматися на роботу й особи, які досягли п’ятнадцяти років. Також допускається прийняття на роботу осіб, яким виповнилося чотирнадцять років. Але це, виходячи зі змісту ч. 3 ст. 188 КЗпП України, можливо лише при дотриманні наступних: умов:    

  • прийняття на роботу у вказаному віці підлягають тільки учні загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та середніх спеціальних навчальних закладів;
  • такі особи можуть виконувати лише легку роботу, що не заподіє шкоди їхньому здоров’ю;
  • їх робота не повинна порушувати процес навчання та має виконуватися виключно у вільний від навчання час;
  • знову ж таки необхідна наявність згоди одного з батьків (чи особи, що їх замінює, усиновлювача чи опікуна).

    Крім того, усі неповнолітні особи приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду (Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246) і в подальшому, до досягнення двадцяти одного року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові (ст. 191 КЗпП України).

    Усі неповнолітні мають право на певні пільги щодо робочого часу, заробітної плати та надання відпусток. Зокрема, для всіх працівників, які ще не досягли вісімнадцяти років, чинним законодавством встановлено скорочену тривалість робочого часу. Так, якщо для дорослих працівників нормальна тривалість робочого часу, відповідно до ч. 1 ст. 50 КЗпП України, становить 40 годин на тиждень, то підлітки віком до шістнадцяти років не повинні працювати понад 24 години на тиждень, а працівники віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років - понад 36 годин на тиждень (п. 1 ч. 1 ст. 51 КЗпП України). Водночас, заробітна плата неповнолітнім працівникам при скороченій тривалості їх робочого часу виплачується в такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій, які працюють у звичайному (повному) режимі робочого часу. Тобто працівники - підлітки, хоч і працюють порівняно з дорослими протягом меншого проміжку часу, але мають право на оплату своєї праці у розмірі повної тарифної ставки, повного окладу.

    Щорічні відпустки неповнолітнім працівникам надаються у зручний для них час. Щорічні відпустки неповнолітнім працівникам повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації (ст. 195 КЗпП України). Відповідно до ч. 2 ст. 75 КЗпП України особам віком до вісімнадцяти років надається основна відпустка тривалістю 31 календарний день. Законодавство встановлює обмеження щодо звільнення працівників молодше вісімнадцяти років. Так, згідно зі ст. 198 КЗпП звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи роботодавця або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей.

    Відповідно до ст. 198 КЗпП України батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

Прочитано 275 раз Последнее изменение Вівторок, 05 Травень 2020 07:47
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация