UkraineNOW

 

 

Искать


 

П'ятница, 10 Квітень 2020 12:05

До уваги імпортерів та вітчизняних суб’єктів господарювання, які вводять в обіг засоби індивідуального захисту, що запобігають поширенню COVID-19!

Оцените материал
(0 голосов)

    Головне управління Держпраці у Луганській області повідомляє що, постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 226 (далі – ПКМУ № 226) встановлено, що на час дії пунктів 4 і 5 розділу І Закону України від 17 березня 2020 р. № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» дія Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761 (далі – Технічний регламент) не поширюється на засоби індивідуального захисту, включені до «Переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість», затвердженого ПКМУ № 224 (далі – перелік) .

    Для введення в обіг засобів індивідуального захисту, включених до зазначеного переліку, заявник подає до Державної служби з питань праці (її територіального органу) заяву із зазначенням мети ввезення, інформації щодо виробника, назви виробів, номера партії або серійного номера, обсягу партії, а також дані щодо призначення виробу та способу дії (далі – заява).

За результатами опрацювання поданих документів Державна служба з питань праці (її територіальний орган) видає заявнику повідомлення про введення в обіг окремих засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я (далі – повідомлення). Розгляд документів та видача повідомлення здійснюються на безоплатній основі.

    Засоби індивідуального захисту, щодо яких іде мова, визначено у підрозділі «Засоби індивідуального захисту» розділу «Медичне обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на COVID-19» переліку.

    Разом з тим, роз’яснюємо, що:

- Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 року № 124-VIII (далі – ЗУ № 124) визначено, що введення в обіг - це надання продукції на ринку України в перший раз, а надання продукції на ринку – це будь-яке платне або безоплатне постачання продукції для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі здійснення господарської діяльності.;

- Законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 року № 2736-VI (далі – ЗУ № 2736) визначено, що постачання продукції - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу права власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатної поставки товарів (результатів робіт) та операції з передачі майна орендодавцем (лізингодавцем) на баланс орендаря (лізингоотримувача) згідно з договорами фінансової оренди (лізингу) або поставки майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу.;

- Узагальнене поняття, відповідно до законодавства України, «Товару» — будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі).

З метою оперативного надання повідомлення рекомендуємо використовувати шаблон заяви (додається).

За додатковими роз’ясненнями та інформацією щодо подання заяв та отримання повідомлень можна звертатись до Інформаційно-консультаційного пункту з питань дозвільної системи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління Держпраці у Луганській області за адресою: вул. Малиновського, 1А, м. Лисичанськ, Луганська обл., 93100, або за телефоном (06451) 7-37-49.

ДОДАТОК 1

ШАБЛОН ЗАЯВИ

Керівнику ____________________________
                         (територіального органу Держпраці)

ЗАЯВА

про введення в обіг засобів індивідуального захисту, включених до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224,

_____________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

____________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження суб’єкта господарювання)

____________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер

____________________________________________________________________________________________

облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*)

Телефон, інші засоби комунікації   ______________________________________________

Мета ввезення (введення в обіг) продукції ________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

прошу надати повідомлення про введення в обіг окремих засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого поставою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я за наступними характеристиками (заповнити для кожної назви виробу):

Назва виробу________________________________________________________________

Код згідно з УКТЗЕД_________________________________________________________

Інформація щодо виробника____________________________________________________

Номера партій або серійного номера___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обсяг партії__________________________________________________________________

Дані щодо призначення виробу та способу дії_____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ ________ 2020 р. ______           _________________________________________

                                                     (підпис)     (ініціали та прізвище фізичної особи /керівника юридичної особи)

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті.

Прочитано 355 раз Последнее изменение П'ятница, 10 Квітень 2020 12:13
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация