UkraineNOW

 

 

Искать


 

Понеділок, 06 Квітень 2020 09:19

Головне управління Держпраці звертає увагу роботодавців на деякі аспекти проведення медичних оглядів працівників

Оцените материал
(0 голосов)

    Головне управління Держпраці у Луганській області звертає увагу роботодавців на деякі аспекти проведення медичних оглядів працівників, які викладені у розділі ІІ «Загальні вимоги до проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників» Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України N 246 від 21.05.2007:

    «2.1.   Попередній (періодичні) медичний огляд працівників проводиться закладами охорони здоров’я, що віднесені до другої, першої, вищої акредитаційної категорії за результатами державної акредитації відповідно до Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 765 ( 765-97-п ), а також спеціалізованими закладами   охорони   здоров'я,   які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань, перелік яких затверджено наказом МОЗ України від 25.03.2003 № 133 ( z0283-03 ), зареєстрованим   в Міністерстві юстиції України 10.04.2003 за № 283/7604, вищими медичними навчальними закладами III - IV рівнів акредитації, які мають кафедри та курси професійних захворювань та проводять лабораторні, функціональні та інші дослідження і надають медико-санітарну   допомогу за спеціальностями, що передбачені додатками 4 та 5 до пункту 2.6 цього Порядку.

     2.2. Заклади державної   санітарно-епідеміологічної   служби щорічно за заявкою роботодавця (його представника), за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками   особи   визначають   категорії   працівників,   які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та до 1 грудня   складають   Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за формою, зазначеною у додатку 1.

     2.3. На підставі Акта визначення категорій працівників, які підлягають   попередньому   (періодичним)   медичному   огляду, роботодавець   складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, за формою, зазначеною у додатку 2 на паперовому та електронному носіях, узгоджує їх у санітарно-епідеміологічній станції. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий - надсилається до закладів охорони здоров’я, третій - до закладу державної   санітарно-епідеміологічної   служби, четвертий - до робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

     2.4. Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду   працівників   роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір з закладом охорони здоров'я та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

     Під час прийняття на роботу в разі переведення на іншу важку роботу, роботу із шкідливими чи небезпечними умовами   праці роботодавець повинен видати направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника (далі - направлення)   за   формою, зазначеною у додатку 3.

     2.5. Роботодавець   за   рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне   обстеження   працівника з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію, диспансеризацію   працівників груп ризику розвитку професійних захворювань.

     2.6. Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які   беруть   участь   у   їх   проведенні,   перелік необхідних лабораторних, функціональних   та   інших   досліджень,   медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов'язані із впливом виробничих факторів, визначені в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими   обов'язкові   попередній   (періодичні)   медичний   огляд працівників, наведеному в додатку, 4 та Переліку робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 5.

     2.7. Періодичність проведення медичних оглядів у закладах охорони   здоров'я   може   змінюватися   закладом   державної санітарно-епідемічної     служби,    виходячи     з   конкретної санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації, але не рідше одного разу на два роки.

     2.8. Проведення попереднього (періодичних) медичного огляду здійснюється комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров'я (далі - Комісія). Комісію очолює заступник головного лікаря або уповноважена головним лікарем особа, який має підготовку з професійної патології.

     Комісія має право доповнювати види та обсяги необхідних обстежень і досліджень з урахуванням специфіки дії виробничих факторів і медичних протипоказань.

     До складу Комісії входять обов'язково терапевт, лікарі, які пройшли   підготовку з профпатології. При відсутності окремих лікарів до проведення медичних оглядів залучаються на договірній основі спеціалісти з інших закладів охорони здоров'я. Комісія забезпечує проведення необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень.

     2.9.   На   підставі   списку працівників, які підлягають періодичним   медоглядам,   заклад  охорони   здоров'я   складає план-графік їх проведення, погоджує його з роботодавцем і закладом державної санітарно-епідеміологічної служби.

     У плані-графіку вказуються строки проведення   медоглядів, лабораторні, функціональні та інші дослідження та лікарі, залучені до їх проведення. Медогляд лікарями проводиться   тільки  за наявності результатів зазначених досліджень.

     2.10. Для проходження медичного огляду працівник пред'являє до Комісії паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, та Медичну карту амбулаторного хворого, при попередньому медогляді пред'являє направлення, видане роботодавцем за встановленою формою».

    Із іншими пунктами Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України N 246 від 21.05.2007 можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07/print

Прочитано 812 раз Последнее изменение Понеділок, 06 Квітень 2020 09:22
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация