UkraineNOW

 

 

Искать


 

Вівторок, 03 Березень 2020 11:58

Головне управління Держпраці надає роз’яснення щодо стягнень за порушення трудової дисципліни

Оцените материал
(0 голосов)

    Порушення працівником трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання покладених на нього трудових обов’язків є підставою для застосування до працівника заходу дисциплінарного стягнення.  

    Згідно статті 147 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

  1. Догана;
  2. Звільнення.

    Догана  - це вид дисциплінарного стягнення, вжитий до працівника за порушення трудової дисципліни. Звільнення з роботи як дисциплінарне стягнення становить собою організаційний захід, пов’язаний з припиненням з працівником, що порушує трудову дисципліну, трудових правовідносин.

     Не вважається порушенням трудової дисципліни відмова працівника від виконання роботи:

  • якщо така робота не передбачена трудовим договором (відповідно до статті 31 КЗпП, власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором);
  • якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища (ст. 153 КЗпП);
  • яку власник не вправі, відповідно до законодавства, вимагати від певних категорій працівників (окремі умови праці жінок, молоді, інвалідів щодо надурочних робіт, робіт у нічний час, відрядження тощо).

    Обираючи вид стягнення, слід ураховувати:

  • ступінь тяжкості вчиненого проступку;
  • заподіяну ним шкоду; обставини, за яких вчинено проступок;
  • попередню роботу працівника.

    Статтею 148 КЗпП визначено, що дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

    Згідно статті 149 КЗпП, до застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

    За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

    При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

    Згідно статті 151 КЗпП, якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

    Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. 

Прочитано 261 раз Последнее изменение Вівторок, 03 Березень 2020 12:02
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация