UkraineNOW

 

 

Искать


 

П'ятница, 21 Лютий 2020 09:20

На нараді з працівниками «ХІММАШ КОМПРЕСОР-СЕРВІС» обговорено загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників

Оцените материал
(0 голосов)

    Нещодавно інспектором Головного управління Держпраці у Луганській області була проведена нарада на тему «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» з працівниками Сєвєродонецької науково-виробничої фірми "ХІММАШ КОМПРЕСОР-СЕРВІС".

    Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників встановлюють вимоги щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці шляхом належного облаштування робочих місць і виробничих, санітарно-побутових та інших приміщень на підприємстві, в установі, організації (далі - підприємство), безпечного використання працівниками засобів праці, забезпечення навчання працівників і залучення їх до вирішення питань охорони праці, регулювання взаємовідносин з охорони праці між підприємствами у випадку залучення до виконання робіт працівників інших підприємств.

    Дія цих Вимог поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності і видів діяльності. Вимоги не стосуються питань, пов’язаних з вимогами державних санітарних норм та правил.

    На підприємстві повинні бути створені для кожного працівника здорові і безпечні умови праці. При цьому необхідно дотримуватись таких основних принципів запобігання небезпекам:

 • виключення небезпек, якщо це є можливим і реальним;
 • обмеження небезпек, яких уникнути неможливо;
 • усунення небезпек у їх першоджерелах, виключення або максимальне обмеження впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників;
 • забезпечення пріоритету колективних засобів захисту над індивідуальними;
 • врахування людського фактора, зокрема під час вибору засобів виробництва, технології, організації праці, устаткування робочих місць тощо.

    Працівники мають бути проінформовані та проінструктовані щодо дій, необхідних у разі виникнення на підприємстві аварійних ситуацій, пов’язаних з безпосередньою загрозою для їх життя і здоров’я, та про вжиті або такі, що мають бути вжитими, запобіжні і захисні заходи.

    Роботи підвищеної небезпеки виконуються за нарядами-допусками, оформленими в установленому порядку. У разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і нещасних випадків роботодавець повинен вжити термінових заходів для евакуації працівників, надання першої медичної допомоги потерпілим, локалізації і ліквідації аварії або пожежі, усунення їх наслідків, за необхідності залучити зовнішні служби невідкладної медичної допомоги, професійні аварійно-рятувальні служби, підрозділи пожежної охорони.

    Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання здійснюються відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

    Конструкція і міцність будівель та споруд, призначених для розміщення робочих зон, повинні відповідати їх призначенню, зокрема забезпечувати:

 • справний робочий стан устаткування і захисних пристроїв у робочих зонах, сприятливі умови для усунення виявлених несправностей, які можуть негативно вплинути на безпеку і здоров’я працівників;
 • регулярне очищення робочих зон і їх устаткування, особливо в закритих робочих приміщеннях, для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов;
 • можливість регулярного контролю і перевірок здатності функціонування захисних засобів і пристроїв, призначених для запобігання небезпеці або її усунення.

    Конструкція та монтаж електричного устаткування повинні відповідати вимогам протипожежної безпеки, вибухобезпеки та захисту людей від нещасних випадків внаслідок контакту з ним.

    Шляхи евакуації, аварійні виходи і підходи до них повинні бути вільними від будь-яких предметів, надавати можливість найкоротшого шляху на зовнішній простір або до безпечної зони і мати належні позначення (сигнальними кольорами, дороговказами, написами, знаками безпеки тощо) відповідно до Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262 (далі - Технічний регламент).

    Шляхи евакуації і аварійні виходи мають забезпечуватися евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та правил улаштування електроустановок. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в приміщеннях працівників.

    Один з найефективніших організаційних заходів є регулярне своєчасне проведення інструктажів з охорони праці, навчання працівників безпечним методам виконання робіт.

    Працівникам має бути надана інформація, а за необхідності проводиться інструктаж щодо користування засобами праці, які застосовуються ними під час роботи.

    Інформація і інструктаж щодо користування повинні містити як мінімум такі відомості щодо безпеки і захисту здоров’я:

 1. Умови користування засобом праці;
 2. Вірогідні поломки та порушення функціонування;
 3. Висновки, зроблені на підставі накопиченого досвіду застосування засобу праці;
 4. Першочергові дії у разі виникнення небезпеки.

    При цьому мають бути враховані небезпеки, які створює засіб праці у своїй робочій зоні, а також такі особливості його конструкції, які здатні створити небезпеку навіть у випадку, коли цей засіб не використовується.

    Основними нормативно-правовими актами з охорони праці, що регламентують вимоги до роботодавців з питань охорони праці, є «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» НПАОП 0.00-7.11-12.

    Нарада викликали жвавий інтерес, бо проводилася безпосередньо на робочому місці, використовуючи живі приклади. За відкликами учасників, це дуже корисно. Були виказані побажання проводити такі заходи частіше.

Прочитано 439 раз Последнее изменение П'ятница, 21 Лютий 2020 09:23
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация