UkraineNOW

 

 

Искать


 

Вівторок, 11 Лютий 2020 09:25

До уваги суб’єктів господарювання, які експлуатують ліфти!

Оцените материал
(0 голосов)

    Фахівці відділу державного нагляду в будівництві, за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Луганській області інформують, що під час експлуатації ліфтів суб’єкти господарювання повинні дотримуватися вимог «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» (НПАОП – 0.00 – 1. 02 – 08).

    Зокрема: для реєстрації суб'єкт господарювання, у власності або в користуванні якого є ліфти та який має намір їх експлуатувати, подає письмову заяву (додаток 3 цих Правил), паспорт ліфта (додаток 4 до цих Правил) та акт технічної готовності ліфта (ГСТУ 36.1-001-97).

    У заяві зазначаються відомості про дозвіл на експлуатацію ліфтів, який отримано суб'єктом господарювання відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.05-2003, або копія договору з організацією, яка має такий дозвіл на експлуатацію ліфтів.

    У паспорті ліфта повинен бути запис про призначення особи, відповідальної за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, і електромеханіка, відповідального за справний стан ліфта.

    Ліфти підлягають перереєстрації після:

- реконструкції;

- модернізації, якщо був складений новий паспорт ліфта;

- передачі у власність або експлуатацію іншому суб'єкту господарювання.

    Періодичному технічному огляду підлягають ліфти не рідше одного разу на 24 місяці протягом установленого строку служби, якщо інше не встановлено експлуатаційними документами виробника.

    Після закінчення граничного строку експлуатації ліфта як вітчизняного, так і імпортного виробництва проводиться його експертне обстеження згідно з НПАОП 0.00-6.18-2004.

    Суб'єкт господарювання, який має намір розпочати (продовжити) експлуатацію ліфтів, повинен отримати дозвіл відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.05-2003 і забезпечувати їх утримання в справному стані та безпечно експлуатувати шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту.

    З цією метою він повинен:

- призначати наказом працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та організацію їх експлуатації;

- призначати наказом електромеханіків, які одночасно є відповідальними особами за їх справний стан;

- призначати наказом ліфтерів і операторів диспетчерського зв'язку (якщо такий є).

    Всі вказані працівники повинні проходити навчання і перевірку знань згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-2005.

    Дозволяється покладати на одну особу обов'язки працівника, відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів і працівника, відповідального за організацію експлуатації ліфтів.

    Ліфтерами, операторами і електромеханіками повинні призначатися особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд.

    Обслуговуючий персонал повинен мати групи з електробезпеки не нижче:

- IV - особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта;

- III - електромеханік, який здійснює технічне обслуговування і ремонт ліфта, а також електромеханік I - II кваліфікаційних розрядів, який здійснює огляд ліфтів;

- II - ліфтер і оператор.

    Посада, прізвище, ім'я та по батькові і підпис працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта та за його справний стан, дата й номер наказу про призначення й закріплення за ними ліфта, а також їх підписи заносяться до паспорта ліфта.

    На час відпустки, відрядження або хвороби працівника, відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, або електромеханіка, відповідального за його справний стан, їх обов'язки покладаються наказом на інших працівників, навчених відповідно до вимог НПАОП-0.00-4.12-2005.

    Робота ліфта не дозволяється, якщо:

- відсутній паспорт чи відомості про реєстрацію;

- не проведено технічний огляд або експертне обстеження ліфта;

- закінчився зазначений у паспорті термін роботи ліфта;

- не призначено наказом працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів, за організацію експлуатації та за справний стан ліфтів;

- відсутній атестований обслуговуючий персонал (електромеханіки, ліфтери);

- не виконані приписи посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці;

- знос канатів перевищує встановлені норми;

- є тріщини, деформації в металоконструкціях ліфта;

- несправні прилади і пристрої безпеки, а також мають місце інші несправності, які впливають на безпечну експлуатацію ліфта.

    Суб'єкт господарювання, який експлуатує ліфти, може укласти договір на технічне обслуговування і ремонт ліфтів з організацією, яка має дозвіл на виконання цих робіт.

    Пасажирські, вантажопасажирські ліфти, встановлені в житлових будинках, повинні обладнуватись двостороннім зв'язком з диспетчерським пунктом або пунктом розміщення обслуговуючого персоналу на весь строк їх експлуатації.

Прочитано 1139 раз Последнее изменение Вівторок, 11 Лютий 2020 09:27
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация