UkraineNOW

 

 

Искать


 

Середа, 08 Січень 2020 12:55

До уваги роботодавців! Нагадуємо про необхідність проведення атестації робочих місць за умовами праці

Оцените материал
(2 голосов)

      Атестація робочих місць за умовами праці передбачає проведення оцінки умов праці на робочих місцях з метою виявлення шкідливих і небезпечних виробничих факторів і здійснення заходів щодо приведення умов праці у відповідність з державними нормативними вимогами охорони праці.

    Атестація робочих місць за умовами праці включає гігієнічну оцінку умов праці, оцінку травмобезпеки і забезпеченості працівників засобами індивідуального захисту (далі - ЗІЗ). Атестації робочих місць за умовами праці підлягають всі наявні в організації робочі місця. Результати атестації робочих місць за умовами праці використовуються з метою:

  • контролю стану умов праці на робочих місцях і правильності забезпечення працівників сертифікованими засобами індивідуального і колективного захисту;
  • оцінки професійного ризику як імовірності пошкодження (втрати) здоров'я або смерті працівника, пов'язаної з виконанням ним обов'язків за трудовим договором та в інших встановлених законодавством випадках, контролю і управління професійним ризиком, які передбачають проведення аналізу та оцінки стану здоров'я працівника в причинно-наслідковому зв'язку з умовами праці, інформування про ризик суб'єктів трудового права, контроль динаміки показників ризику, а також проведення заходів щодо зниження ймовірності ушкодження здоров'я працівників;
  • надання працівникам, прийнятим на роботу, достовірної інформації про умови праці на робочих місцях, про існуючий ризик пошкодження здоров'я, про заходи щодо захисту від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів і належних працівникам, зайнятим на важких роботах і роботах з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, гарантії і компенсації;
  • надання працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці, на роботах, виконуваних в особливих температурних умовах або пов'язаних із забрудненням, безкоштовної сертифікованої спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ, а також миючих та знешкоджувальних засобів згідно з установленими нормами; - підготовки статистичної звітності про умови праці.

    Терміни проведення атестації робочих місць за умовами праці в організації встановлюються виходячи з того, що кожне робоче місце повинно атестовуваться не рідше одного разу в п'ять років. Обов'язковою повторної атестації робочих місць за умовами праці (переатестації підлягають робочі місця після заміни виробничого устаткування; - зміни технологічного процесу, засобів колективного захисту й інш; - при виявленні порушень встановленого Порядку, на вимогу посадових осіб державного органу виконавчої влади, уповноваженого на проведення державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та уповноважених на проведення державної експертизи умов праці. Результати повторної атестації робочих місць за умовами праці (переатестації) оформляються відповідними протоколами, при цьому заповнюється нова карта атестації робочого місця за умовами праці або вносяться зміни в карту атестації робочого місця за умовами праці, оформлену раніше. Знову організовані робочі місця атестуються після введення їх в експлуатацію.

    Отже, атестація має важливе соціально-гігієнічне значення, тому що дозволяє своєчасно виявити шкідливі і небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу, визначити пріоритетні напрями модернізації обладнання та технологічних процесів, розробити і впровадити цілеспрямовані санітарно-гігієнічні та медико - профілактичні заходи, виходячи із специфіки умов праці на конкретних підприємствах.

    Таким чином, враховуючи глибокий соціальний зміст проведення атестації робочих місць за умовами праці для забезпечення захищеності працівників, зайнятих на роботах в несприятливих умовах праці, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та господарювання і фізичні особи (підприємці), які використовують найману працю, зобов'язані вжити необхідних заходів для її проведення, а на тих підприємствах, де термін її закінчився - провести чергову атестацію, забезпечити належне зберігання її матеріалів.

Прочитано 414 раз Последнее изменение Середа, 08 Січень 2020 12:59
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация