UkraineNOW

 

 

Искать


 

П'ятница, 09 Серпень 2019 12:37

В ході позапланових перевірок фахівцями ГУ Держпраці звернуто увагу керівництва підприємства стан заземлень

Оцените материал
(2 голосов)
В ході позапланових перевірок фахівцями ГУ Держпраці звернуто увагу керівництва підприємства стан заземлень 
    З 01 по 07 серпня 2019 року фахівці відділу державного нагляду в енергетиці, в металургії та у машинобудуванні Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Луганській області провели ряд превентивних заходів, спрямованих на підвищення рівня охорони праці та промислової безпеки на підприємствах області, а саме:  проведено 4 наради, 9 семінарів та 3 позапланові перевірки стану охорони праці. 
    З  посадовими особами та працівниками  ВП «Пресштамп», ТОВ «Квалітет», ПП «ЕЛЕКТРОЦЕНТР», ТОВ «Старобільський машинобудівний завод»  та інших підприємств були обговорені питання  утримання суб’єктами господарювання у безпечному технічному стані обладнання, машин і механізмів, деталі яких рухаються або обертаються, утримання металевих конструкцій будівель, настилів, ремонтних та перехідних площадок, наявності перильного огородження та організації безпечного виконання робіт на висоті, дотримання порядку при проведенні розслідування та веденні обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями та інші важливі питання , які стосуються охорони праці на підприємстві.
    Також у цей період, у відповідності до звернення КП «Кремінський ВКГ», тривали позапланові перевірки дотримання вимог законодавчих  та  нормативно-правових актів з охорони праці та промислової  безпеки у розподільчому пристрої 0,4 кВ та трансформатора №1 ТП 35/6кВ зазначеного підприємства.
    Під час проведення позапланових перевірок була звернута особлива увага керівників суб′єкта господарювання на охорону життя і здоров’я усіх працівників, на належні, безпечні, нешкідливі і здорові умови праці персоналу у процесі їх трудової діяльності, на своєчасність проведення заходів для поліпшення стану охорони. Також протягом проведення вказаних перевірок зверталася увага на стан заземлень, було наголошено на необхідності дотримання вимог, які зазначені в Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів (Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 р. № 258). Зокрема, керівництву підприємства була надана наступна інформація.                                                  
    Заземлювальні пристрої електроустановок повинні відповідати вимогам забезпечення захисту людей від ураження електричним струмом, захисту електроустановок, а також забезпечення експлуатаційних режимів роботи.
    Усі металеві частини електрообладнання напругою понад 1 кВ, що при нормальних режимах не перебувають під напругою, повинні бути заземлені, а в електроустановках на напругу до 1 кВ – приєднані до захисного РЕ-провідника, відповідно до типу заземлення системи (TN, TT, ІT).
    Крім того, в електроустановках на напругу до 1 кВ, у яких здійснюється автоматичне вимкнення живлення, повинна бути виконана основна, а за необхідності, і додаткова система зрівнювання потенціалів згідно з вимогами глави 1.7 ПУЕ.
    Під час здавання в експлуатацію заземлювальних пристроїв електроустановок монтажною організацією повинні бути надані:
 • затверджена проектно-технічна документація на заземлювальні пристрої;
 • виконавчі схеми заземлювальних пристроїв, включаючи для електроустановок на напругу до1 кВ схеми зрівнювання потенціалів;
 • основні параметри елементів заземлювачів і захисних провідників (матеріал, профіль, лінійні розміри);
 • акти виконання прихованих робіт;
 • протоколи приймально-здавальних випробувань.
    Для визначення технічного стану заземлювального пристрою необхідно періодично  здійснювати:
 • зовнішній огляд видимої частини заземлювального пристрою, а для електроустановок на напругу до 1 кВ - і системи зрівнювання потенціалів;
 • перевірку кола між заземлювачем і заземлювальними елементами, між головною заземлювальною шиною (ГЗШ) і провідними частинами системи зрівнювання потенціалів (відсутність обривів і незадовільних контактів у провідниках, надійність з’єднань природних заземлювачів);
 • вимірювання значення опору заземлювального пристрою;
 • вибіркове розкриття ґрунту для огляду елементів заземлювального пристрою, що розміщені у землі;
 • вимірювання значення питомого опору ґрунту для опор ліній електропередавання напругою понад 1 кВ;
 • вимірювання значення напруги дотику в електроустановках, заземлювальний пристрій яких виконано за нормами на напругу дотику;
 • перевірку пробивних запобіжників в електроустановках на напругу до 1 кВ з ізольованою нейтраллю;
 • вимірювання значення повного опору петлі "фаза-нуль" або сили струму однофазного замикання на відкриту провідну частину або на захисний провідник в електроустановках на напругу до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю.
    За необхідності повинні вживатись заходи для доведення параметрів заземлювальних пристроїв до нормативних. Випробування та вимірювання заземлювальних пристроїв проводяться відповідно до таблиці 25 додатка 1 до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
    На кожен заземлювальний пристрій, що є в експлуатації, повинен бути паспорт, який містить:
 • дату введення в експлуатацію;
 • виконавчу схему заземлення;
 • основні технічні характеристики;
 • дані про результати перевірок стану пристрою;
 • відомість оглядів і виявлених дефектів;
 • характер ремонтів і змін, унесених у цей пристрій.
    Візуальний огляд видимої частини заземлювального пристрою повинен проводитись за графіком огляду електрообладнання, установленим особою, відповідальною за електрогосподарство.
    Огляди заземлювачів з вибірковим розкриттям ґрунту в місцях найбільшого впливу корозії повинні проводитись згідно з графіками, затвердженими особою, відповідальною за електрогосподарство, але не рідше ніж один раз на 12 років.
    Для заземлювачів, що піддаються інтенсивній корозії, за рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство, може бути встановлена частіша періодичність вибіркового розкриття ґрунту.
    Про результати огляду, виявлені несправності і вжиті заходи щодо їх усунення необхідно зробити відповідні записи до оперативного журналу та паспорта заземлювального пристрою.
    Вимірювання значення опору заземлювальних пристроїв необхідно здійснювати:
 • після монтажу, переобладнання і ремонту цих пристроїв на електростанціях, підстанціях і лініях електропередавання;
 • у разі виявлення на тросових опорах ПЛ напругою 110 - 150 кВ слідів перекриття або руйнування ізоляторів електричною дугою; 
 • на підстанціях - не рідше ніж один раз на 12 років;
 • на опорах з роз’єднувачами, захисними проміжками, розрядниками (ОПН), на опорах з повторними заземленнями PEN-провідника і опорах із заземлювачами, призначеними для захисту від грозових перенапруг, - не рідше ніж один раз на 6 років;
 • вибірково у 2 % залізобетонних і металевих опор у населеній місцевості, на ділянках з найагресивнішими ґрунтами - не рідше ніж один раз на 12 років.

 

Прочитано 525 раз Последнее изменение П'ятница, 09 Серпень 2019 12:44
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация