UkraineNOW

 

 

Искать


 

Понеділок, 05 Серпень 2019 12:18

ГУ Держпраці інформує про особливості працевлаштування та роботи сезонних працівників

Оцените материал
(1 Голосовать)

ГУ Держпраці інформує про особливості працевлаштування та роботи сезонних працівників

    Головне управління Держпраці у Луганській області доводить до відома, що відповідно до частини 2  статті 23 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) дозволяється укладати трудовий договір на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, з урахуванням характеру наступної роботи. Спеціальних норм по відношенню до сезонних працівників КЗпП України не визначено.

    На даний час правове регулювання роботи сезонних працівників визначається Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974 року   № 310-IХ «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» (далі – Указ), який діє на території України в частині, що не суперечить законодавству України відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991року № 1545-ХІІ, та постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року № 278 «Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей» із змінами (далі – Список).

    Сезонними вважаються працівники, які приймаються на сезонні роботи, тобто на роботи, які у відповідності до статті 1 Указу в силу природних і кліматичних умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести місяців, та які включені в перелік сезонних робіт, наведених в Списку. Тому укладення сезонного трудового договору на роботах, не зазначених у Списку, не допускається.

    Процедура оформлення на роботу сезонних працівників проводиться у загальновстановленому порядку: працівник пише заяву про прийом на роботу; на підставі заяви роботодавець видає наказ про прийом на роботу; працівник своїм підписом підтверджує факт того, що він ознайомлений з наказом і згоден з умовами, визначеними в наказі; вноситься запис до трудової книжки працівника.

    Слід зазначити, що при укладенні сезонного трудового договору роботодавець зобов’язаний попередити працівника про сезонний характер роботи, у відповідності до статті 3 Указу, що відображається в наказі (розпорядженні) про прийом на роботу, у якому зазначається, що даний працівник приймається саме на сезонну роботу. Також необхідно пам’ятати, що при укладенні сезонного договору не встановлюється випробувальний термін, що визначено статтею 5 Указу.

   На сезонних працівників розповсюджуються умови і положення, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору, що діють на підприємстві (тривалість робочого часу і відпочинку, оплата праці, матеріальне стимулювання, умови і охорона праці тощо).

    Слід звернути увагу, що відповідно до частини 9 статті 6 Закону України «Про відпустки» (далі – Закон про відпустки) сезонним працівникам відпустка надається пропорційно відпрацьованому часу. 

   Також сезонні працівники мають право на оплату тимчасової непрацездатності, у відповідності до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон про соціальне страхування), зокрема:

  • застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, надається не більш як за 75 календарних днів протягом календарного року (стаття 22 Закону про соціальне страхування);
  • застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, у разі здійснення догляду за хворою дитиною віком до 14 років допомога по тимчасовій непрацездатності призначається і виплачується в порядку та розмірах, передбачених абзацом четвертим частини другої цієї статті та статтею 24 Закону про соціальне страхування;
  • у разі надання працівниці, зайнятій на сезонній роботі, листка непрацездатності по вагітності та пологах, вона має право на отримання відповідної відпустки і виплату допомоги на загальних підставах;
  • у разі настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності – виплачується на загальних підставах.

    Сезонний трудовий договір може бути розірваним до закінчення зазначеного в ньому строку – як за ініціативою працівника, так і роботодавця. Тому, в разі дострокового розірвання цього договору з ініціативи працівника, він повинен попередити про це роботодавця у письмовій формі за 3 дні (стаття 6 Указу). Підставою для звільнення буде стаття 39 КЗпП України.

   Підставою для дострокового розірвання трудових договорів за ініціативою роботодавця для сезонних працівників є загальні випадки, передбачені статтею 40 і статтею 41 КЗпП України, і додаткові, передбачені Указом, зокрема коли на підприємстві призупинені роботи з причин виробничого характеру чи скорочення роботи в ньому на строк більше двох тижнів; нез’явлення на роботу безперервно протягом більше одного місяця внаслідок тимчасової непрацездатності.

 

Прочитано 265 раз Последнее изменение Понеділок, 05 Серпень 2019 12:21
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация