UkraineNOW

 

 

Искать


 

П'ятница, 26 Липень 2019 10:55

ГУ Держпраці інформує про можливість звернення громадян до органів державної влади

Оцените материал
(0 голосов)

ГУ Держпраці інформує про можливість звернення громадян до органів державної влади

    Основними нормативними актами, які регулюють звернення громадян, є Конституція України, Закон України «Про звернення громадян», Указ Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» .

    Конституція України статтею 40 закріплює право громадян направляти  індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

    Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян, відповідно до їх статуту, пропозиції щодо поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

    Звернення, що оформлені належним чином, підлягають обов’язковому прийняттю та роз­гляду. Недотримання встановлених вимог щодо звернень, а також порядку їх подання, дозволяє суб’єктам владних повноважень не розглядати такі звернення. Також не підлягають розгляду та ви­рішенню не підписані звернення, без за­значення місця проживання, повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж гро­мадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

    Законом України «Про звернення громадян» обумовлений порядок розгляду звернень громадян, відпо­відно до якого органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства установи, органі­зації незалежно від форм власності, об`єднання громадян, посадові особи зобов’язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадя­нина про результати розгляду.

    Основним обов’язком органів, уповноваже­них розглядати звернення громадян, є не лише об’єктивний, всебічний та вчасний розгляд, а та­кож забезпечення поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку із зая­вою чи скаргою рішень, повідомлення громадяни­на про результати перевірки заяви, безпосеред­ня перевірка стану розгляду звернень громадян та інші обов’язки, що встановлені статтею 19 За­кону України «Про звернення громадян» .

    Слід зауважити, що органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, уста­нови, організації, незалежно від форм власності, об’єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян без стягнення за це плати.

    Звернення розглядаються і вирішуються у тер­мін не більше одного місяця від дня їх надходжен­ня. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, то встановлю­ється необхідний термін для його розгляду.

    Таким чином, держава в особі органів державної влади та їх посадових осіб відстоює законні інтереси суспільства, залучає громадян до активної участі в управлінських процесах шляхом самовираження через звернення.

 

Прочитано 409 раз Последнее изменение П'ятница, 26 Липень 2019 12:57
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация