UkraineNOW

 

 

Искать


 

Четвер, 25 Липень 2019 06:11

ГУ Держпраці інформує щодо контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю

Оцените материал
(1 Голосовать)

ГУ Держпраці інформує щодо контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю

    Головне управління Держпраці у Луганській області доводить до відома, що внесено зміни до двох порядків, які стосуються працевлаштування осіб з інвалідністю, а саме: Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць, визначеного статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-XII (далі – Порядок зарахування) та Порядок проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю (далі – Порядок перевірок). Обидва документи затверджені постановою Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 31 січня 2007 року № 70 та викладені в редакції постанови КМУ від 5 червня 2019 року № 466, яка набула чинності 19 червня 2019 року.

    Наразі врегульовано питання контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю. Для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, встановили процедуру зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю для виконання нормативу таких робочих місць, а також встановили механізм проведення Держпраці та її територіальними органами планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб.

    Планові перевірки проводяться відповідно до річних планів та критеріїв оцінки ступеня ризику, які затверджуються КМУ і оприлюднені на сайті Держпраці із зазначенням їх періодичності. Про планову перевірку Держпраці має письмово повідомити за 10 днів до її початку. Повідомлення надсилається рекомендованим листом або вручається особисто під розписку суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі.

    Позапланові перевірки проводяться незалежно від кількості раніше проведених перевірок за наступних підстав:

 • за поданням суб'єктом господарювання письмової заяви до Держпраці, її територіального органу про проведення позапланової перевірки за його бажанням;
 • для перевірки виконання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попередньої планової або позапланової перевірки Держпраці чи її територіального органу;
 • за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їх) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, у разі подання документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позапланова перевірка в такому разі проводиться за погодженням з Мінсоцполітики;
 • за інформацією відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі – відділення Фонду) щодо неподання суб'єктом господарювання звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів, або невиправлення помилки у звіті про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю у строк до п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення Фонду;
 • за дорученням Прем'єр-міністра України про перевірку суб'єкта господарювання у зв'язку з виявленими системними порушеннями законодавства про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю.

    Строки проведення планової перевірки - не більше 10 робочих днів, а відносно малого і мікро-підприємництва - не більше 5 робочих днів. Відповідно, строки проведення позапланової перевірки становлять 10 та 2 робочі дні. Продовження строку проведення планової/позапланової перевірки не допускається.

   Перед початком проведення планової або позапланової перевірки уповноважені посадові особи Держпраці, її територіального органу зобов'язані пред'явити суб'єкту господарювання направлення та службові посвідчення, що засвідчують посадових осіб Держпраці, її територіального органу, і подати суб'єкту господарювання копію направлення.

    Питання, які перевіряються під час здійснення відповідного заходу:

 • реєстрація суб'єктів господарювання у відділеннях Фонду;
 • подання суб'єктами господарювання до відділень Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
 • виконання суб'єктами господарювання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

    Для ознайомлення і перевірки надаються наступні документи:

 •  перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об'єднання;
 • витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій, видану контролюючим органом за основним місцем обліку неприбуткової організації;
 • штатний розпис;
 • особові картки, трудові книжки осіб з інвалідністю, що перебувають у трудових відносинах із суб'єктом господарювання;
 • зведений звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю для господарського об'єднання та окремі звіти об'єднання та підприємств;
 • звіти по праці (форма № 1-ПВ);
 • копії документів, що підтверджують інвалідність працівників;
 • накази (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, розірвання трудового договору, про відрядження, про відпустки осіб з інвалідністю тощо;
 • трудові договори (контракти), укладені суб'єктом господарювання з особами з інвалідністю (у разі їх укладення в письмовій формі);
 • табель обліку використання робочого часу;
 • розрахунково-платіжні відомості працівників і розрахунково-платіжні відомості (зведені);
 • договори, що підтверджують розміщення на підприємстві громадської організації осіб з інвалідністю, яке входить до складу господарського об'єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг);
 • платіжні доручення за такими договорами, розрахунки витрат на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), що підтверджують безпосереднє виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації осіб з інвалідністю та включення до зазначених витрат заробітної плати осіб з інвалідністю, які працюють на відповідному підприємстві.

 

Прочитано 1172 раз Последнее изменение Четвер, 25 Липень 2019 06:15
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация