Искать


 

П'ятница, 18 Березень 2016 13:05

ГУ Держпраці у Луганській області інформує: реформування системи управління охороною праці в Україні

Оцените материал
(0 голосов)

ГУ Держпраці у Луганській області інформує: реформування системи управління охороною праці в Україні

Головне управління Держпраці у Луганській області інформує суб’єктів господарювання, які відносяться до незначного ступеня ризику, з питання необхідності впровадження на підприємствах системи управління виробничими ризиками з метою самостійного визначення заходів з їх мінімізації та постійного контролю за їх виконанням.

Чинне законодавство України визначає повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення функціонування державної системи управління охороною праці. Держпраці планує свою роботу відповідно до своїх повноважень, як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах промислової безпеки та охорони праці і готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо її формування.

Держпраці здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні безпосередньо та через свої територіальні органи.

У 2015 році продовжувалася робота щодо здійснення контролю за виконанням Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, затвердженою Верховною Радою України у 2013 році (далі - Програма).

Відповідно до отриманої інформації, її фінансування у 2014-2015 роках практично не здійснювалося.

Профінансовано Програму тільки в межах видатків Національної академії медичних наук України на 2,52 млн. грн., що складає 5 % від запланованої на 2014-2015 роки суми фінансування Програми із державного бюджету (47,48 млн. грн.).

На виконання рішення колегії Держпраці від 26 листопада 2015 року, враховуючи завдання Фонду соціального страхування України (далі - Фонд) щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці, у тому числі профілактики нещасних випадків, вжиття заходів з участі у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці та розробленні законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці, Держпраці направила до Фонду перелік нормативно-правових актів з охорони праці, які потребують перегляду в першочерговому порядку.

З метою спрощення умов провадження підприємницької діяльності шляхом відкритості та прозорості, проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб відповідальних за функціонування систем управління охороною праці на державному і місцевому рівнях, посадових осіб та працівників підприємств, Держпраці звернулась до Фонду з проханням сприяти плануванню заходів Фонду щодо розробки та впровадження програми автоматизації процесів навчання та перевірки знань з питань охорони праці через інтернет (далі - дистанційне навчання та перевірка знань з питань охорони праці).

Це дозволить оптимізувати витрати роботодавців та Державного бюджету України на виконання вимог законодавства у сфері охорони праці. Запровадження інноваційних технологій для проведення дистанційного навчання та перевірки знань з питань охорони праці повністю відповідає запровадженому Парламентом, Президентом, Урядом, центральними органами виконавчої влади курсу на дерегуляцію та спрощення господарської діяльності.

На сьогодні в Україні діє система управління охороною праці (далі- СУОП), що сформована за часів планово-адміністративної економічної системи. Зазначена СУОП показала свою ефективність за умов монополії державної власності у всіх галузях народного господарства, планування розвитку технічних систем та значного регламентування процедур та правил, пов'язаних із застосуванням робочого обладнання та виконанням робіт.

Така система не відповідає вимогам сучасної системи розвитку економіки, не дозволяє запровадити ефективний механізм економічного стимулювання роботодавців до створення безпечних і здорових умов праці своїм працівникам. Також вона не дає можливості власнику вибирати методику управління підприємством з урахуванням сучасних досягнень у сфері менеджменту та міжнародних стандартів у сфері управління безпекою, інтегрувати таку СУОП в загальну систему управління підприємством.

В багатьох країнах світу, міжнародних організаціях, головним механізмом вирішення проблем забезпечення професійної, промислової безпеки, як на міжнародному, державному чи регіональному рівнях, так і на рівні окремого виробництва і робочого місця, розглядається система управління, побудована на основі оцінки та управління ризиками для життя та здоров'я працівників.

У зв'язку з цим, існуючі проблеми передбачається розв'язати шляхом докорінного реформування системи управління охороною праці в Україні на всіх рівнях управління (від державного до виробничого) із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.

Основними способами розв'язання зазначених проблем є:

-         формування принципово нового підходу вирішення питань у сфері охорони праці, тобто перехід від реактивного принципу до проактивного, від компенсації завданої шкоди до профілактики виробничого травматизму;

-         зменшення регулятивного впливу на роботодавця шляхом зменшення ролі держави у визначенні способів досягнення безпечних та здорових умов праці працівників поряд з підвищенням відповідальності;

-         переведення управління охороною праці на якісно новий рівень з урахуванням того, що збільшення кількості наглядових перевірок принципово не впливає на рівень виробничого травматизму;

-         визначення оптимального переліку органів державного управління охороною праці та державного нагляду за охороною праці, чітке розмежування їх функцій, встановлення порядку їх взаємодії;

-         переорієнтація органів державного нагляду за охороною праці з переважання безпосередньо наглядової діяльності на розширення практики інформаційно-консультативної підтримки.

На рівні підприємства ризик-орієнтована система управління охороною праці має бути невід'ємною частиною загальної системи управління підприємством та легко інтегруватися з іншими наявними системами (управління якістю, екологічного управління, енергоменеджменту, тощо). При цьому, управління ризиками для життя та здоров'я працівників, постійний їх моніторинг є обов'язком роботодавця, що має здійснюватися на основі загальних принципів запобігання, а саме:

-         виявлення ризиків;

-         уникнення ризиків;

-         оцінка ризиків, яких не можливо усунути;

-         боротьба з ризиками у їх джерелах (усунення чи ослаблення виробничих небезпек);

-         адаптація виконуваної роботи до індивідуальних можливостей працівників;

-         адаптація до технічного прогресу;

-         розроблення чіткої та узгодженої політики запобігання ризикам;

-         пріоритет засобів колективного захисту над індивідуальними;

-         проведення відповідного інструктажу працівникам.

З метою реалізації положень Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25.08.2015 № 501/2015, статей 2 та 3 Європейської соціальної хартії (переглянутої), ратифікованої Законом України від 14.09.2006 № 137-У, статей 424 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII, а також для визначення основних напрямів і порядку реформування існуючої системи управління охороною праці в Україні для підвищення її ефективності, формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізації соціально-економічних наслідків виробничого травматизму, Держпраці вважає за необхідне розробити проект Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні.

 

 

 

Прочитано 1042 раз Последнее изменение П'ятница, 18 Березень 2016 13:10
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация